• $32,5908
  • €34,8569
  • 2508.19
  • 9693.46
24 Şubat 2022 Perşembe

Yetmiş iki millete bir göz ile bakan kim?

Asırları aşarak, hiç ihtiyarlamadan günümüze ulaşan Türkmen kocası...

Şiirleri ve menkıbeleriyle halkın gönlünde, dergahlarda, tekkelerde yaşadı durdu.

Türk aydını ise, ancak asrımızın başlarından itibaren bu büyük mistik şairin; Yunus Emre'nin farkına varabildi.

Prof. Dr. Orhan Okay'a göre Yunus Emre'nin şahsiyetinin ve şiirlerinin menkıbelerden çıkıp ilmi bir disipline kavuşması ise Fuad Köprülü ile başlamıştır.

Onun 'Türk Edebiyatında İlk Mutasvvıflar' adlı büyük çalışması bu araştırmalara kaynaklık etmiştir.

Yine Okay'ın tespitiyle, Yunus'un Türkiye'de bugün aktüel ve canlı bir duruma gelmesinde, Köprülü'den sonra ikinci mühim rolü oynayan isim Prof. Dr. Mehmet Kaplan'dır.

Nitekim Kaplan'ın talebelerinden Prof. Dr. İnci Enginün şöyle diyecektir: Mehmet Kaplan Yunus Emre'yi dilinden hiç düşürmezdi ve Yunus Emre'nin divanı da, daima masasının üstünde dururdu. Onun öğrencileri olarak biz Yunus Emre'yi hiç şüphe yok ki asıl Mehmet Kaplan'dan öğrendik.

Hatırlanacağı üzere geçen yıl, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 'Yunus Emre ve Türkçe Yılı' olarak ilan ve idrak edildi.

İşte bu idrakin meyvası olarak, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları (Gazikültür) tarafından üç kitap yayınladı.

Biri, Mehmet Kaplan'ın Yunus Emre denemelerinden oluşan 'Yunus Bir Haber Verir' adlı eser.

Diğeri Mustafa Kara imzalı 'Kalbe Düşen Cemre' ve sonuncusu ise Mustafa Kutlu'nun hazırladığı 'Yunus Emre Divanı.'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sunuş, Orhan Okay ve İnci Enginün'ün takdim yazısıyla başlayan kitaplara kısaca bakalım.

'Yunus Bir Haber Verir' adlı eserinde Mehmet Kaplan, Yunus'un dünya görüşünü, sanat anlayışını, insan sevgisini, Türk kültür tarihi içinde nasıl ele alınması gerektiğini yetkinlikle anlatıyor, Yunus'un evrensel şahsiyetini bugüne taşıyor.

Onu anlamak neden önemli?

Anadolu'yu mayalayan erenlerden Yunus Emre, yetmiş iki millete bir göz ile bakmaktan bahseder ki bu maya bugün dahi etkilerini sürdürüyor.

Bu nedenledir ki 'Dünya beşten büyüktür' cümlesi, günümüzde, yine Yunus'un yurdundan, Türkiye'den bayrak olup dalgalanmaktadır.

Kaynağını İslam düşüncesinden alan Yunus Emre'nin yetmiş iki milleti bir göz ile gören bakış tarzına ulaşmak herkesin kolayca erişebileceği bir merhale değildir.

Bakınız, geçen yüzyıl yaşanan iki dünya savaşından ders çıkarmayan, hala savaşlardan medet uman, bindiği dalı kesen, dünyayı yaşanmaz hale getiren, tek dişi kalmış canavarların savaş tamtamlarına...

Konuyu dağıtmadan 'Yunus' konulu diğer kitaplara da bakalım.

Mustafa Kara'nın 'Kalbe Düşen Cemre'si Yunus'un fikir dünyası ve tesir alanları üzerine derli toplu çalışma.

Mustafa Kutlu tarafından yayına hazırlanan 'Yunus Emre Divanı' ise Yunus'un tekrar tekrar okunması gereken şiirlerinin geniş bir derlemesi niteliğinde. Divan'ın Fatih nüshasına ek olarak halkın Yunus'a malettiği pek çok şiiri kapsadığını da belirtelim.

<p>Avrupa'dan birçok ülkede, sanatçılar düzeyinde boykot süreci  devam ediyor.</span><br></p><p>İrla

Eurovision'da İsrail protestoları devam ediyor!

Tokat'ta kırılmanın olduğu fay hattı görüntülendi

Ejder meyvesinin faydaları nelerdir? Nasıl tüketilmeli?

Filistinliler kıtlıkla sınanıyor!