• $ 5,6807
  • € 6,3713
  • 259.726
  • 101089
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

İman ve İbadeti güzel ahlak tamamlar

Kulluktan habersiz, ibadetten mahrumsak, secdesiz başımız varsa o başı, baştan saymayalım. Allah huzurunda eğilmeyen baş, yılda bir ay aç kalıp temizlenmeye, manevi detoksa girmeyen vücut da vücut değildir. 

Elbette insan da diğer varlıklar gibi bir amaç için yaratıldı ve en başta imtihan olmak üzere bir sürü görevleri de var. En başta iman ve ibadet, güzel ahlak gibi. Sonra ibadet sınıfına giren her şey… İlim öğrenmek, öğretmek, helal kazanç için çalışmak, insanlara malıyla, mülküyle, ilmiyle, elinden geldiği kadar desteğiyle faydalı olmak vs. gibi. Kur’an bu görevleri anlatmakla beraber boşuna yaratılmadığımızı haykırıp duruyor: “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn, 23.115) 
İmam-ı Gazali Hz. anlatıyor: 

Bir gün buğday tarlalarından geçerken aklıma takıldı; 
Ey Rabbim! 
Bu buğdayları yiyelim diye yarattın da acaba üstlerindeki kılçıklarını neden yarattın? 
Sonra bir anda sürülerce kuşlar yeşil olgun buğdayları yemeye geldiler fakat buğdayların üzerindeki kılçıklar bir jandarma, bir asker gibi buğdayları bekliyor, kuşların almasına izin vermiyordu. 
Ne zaman buğday almak isteseler kuşların yüzlerine batıyor kuşlar buğday alamıyorlardı… Sübhânallah! 
Demek ki; bu kılçıklar buğdayı beklemek için yaratılmış boşuna yaratılmamış dedim. Sonra: 
“Ey insan! Buğday üzerindeki bir kılçık bile boşuna yaratılmayıp, tüm nimetler senin için yaratılmışken sen nasıl başıboş ve boşuna yaratılmış olabilirsin dedim…” diyor. 
Ey kardeşlerim! 
Hayvanlar, bitkiler, yeryüzü, gökyüzü her şey bize hizmet ediyor. Basit ve değersiz olsak bunca nimet bize verilir mi? 
Hayvanlar bizim için ölüyor, bitkiler bizim için sararıyor ve kuruyor. Canlı- cansız her şey bize çalışıyor, çalıştırılıyor. Bu kadar nimet ayağının altına serilmiş olan insan boşuna yaratılmış olabilir mi? 
Her şey bizim için, peki ya bizim hizmetimiz kimin için? 
Hâlâ kulluktan habersiz, ibadetten mahrumsak, secdesiz başımız varsa o başı, baştan saymayalım. Allah huzurunda eğilmeyen baş, yılda bir ay aç kalıp temizlenmeye, manevi detoksa girmeyen vücut da vücut değildir. 
Secdesiz alınlardan olmaktan, oruçsuz vücutlardan olmaktan 
Allah’a sığınırız. Cenâb-ı Hak bizi, görmek istediği ve olmamızı istediği sâlih kullarından eylesin. 

İlmihal Köşesi

Helal ve Haram

Helal, yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de ayetleriyle açıkça yasaklamadığı ve emrettiği, Resülullah tarafından da açıkça hakkında bir yasak olmayan şeylerdir. 

Allah’ın helal kıldığı şeyleri yeme içme, ibadetler ve günlük davranışlarımızdaki uyumak uyanmak oturmak kalmak çalışacağı işi kendisi belirlemek ve ailevi ilişkiler gibi… 

Haram ise, bunun tam tersidir. Hem Kuran'da hem de hakkında açıkça yasak bulunan şeylerdir. 
İçki içmek, kumar oynamak, zina etmek, adam öldürmek, sihir yapmak, çalmak, iftira atmak, gıybet etmek gibi… 

İsimlerimizin esmasıyla dua edin

İsminin ebcedi ve esması
 
Maruf: 396 Yâ Maruf: 396 
Mazlum: 1016 Yâ Azim: 1020 
Mebrûr: 448 Yâ Şâfi: 451        
Mebrûra: 453 Yâ Fettah: 489 
Mebuse: 623 Yâ Müntekim: 630 
Mecîd: 57 Yâ Mecîd: 57 
Medine: 109 Yâ Aliyy: 110 
Mehdi: 59 Yâ Mecîd: 57 
Mehlika: 180 Yâ Semi: 180 
Mehmet Ali: 202 Yâ Berr: 202 
Mehmet: 89 Yâ Azîz: 94 
Mehtap: 448 Yâ Tevvâb: 409 
Mehveş: 351 Yâ Râfi: 351 
Melahat: 479 Yâ Fettah: 489 
Melda: 84 Yâ Bedi: 86 
Melek: 90 Yâ Melik: 90 
Melekcan:144 Yâ Müheymin: 145 
Melis: 140 Yâ Vâsi: 137 
Melisa:145 Yâ Müheymin: 145 
Memiş: 390 Yâ Tevvâb: 409 
Menekşe:415 Yâ Tevvâb: 409 
 
RABBiM SENDEN iSTiYORUM
 
Esmâ-i İlahi kendi miktarınca (489) defa “Ya Fettah” diye çekilip bitirilince bu isim şefaatçi yapılarak özel istek belirtilip şöyle dua edilebilir: 
“Allah’ım! Rahmet Peygamberi ve Senin Peygamberin Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) ile sana yöneliyor ve senden istiyorum ki, “el-Fettah” ism-i şerifin hürmetine beni maddi manevi fetih ve zaferlere ulaştır. Açamadığım hayır kapılarını aç ve bu hayır kapılarından bana hayırlar ve iyilikler ihsan et. Aileme ve çevreme karşı beni güçlü ve heybetli kıl. 
Allah’ım! Kendisiyle sana yöneldiğim ismin ve Peygamberin Hz. Muhammed (s.a.v)’i bana şefaatçi kıl ve benim duamı kabul eyle, isteğimi ihsan eyle! Âmin!”
 
ŞİİR KÖŞESİ
 
HİDAYET
Ey onulmaz dertlere şifa veren Allah’ım! 
Şu firak derdine de bir çare lütfeylesen! 
Paramparça oldular ehl-i iman mü’minler, 
Bize birazcık şuur, biraz hidayet versen… 
 
Budur tek dileğimiz ve böyledir duamız, 
Ancak sanadır bizim nazımız, niyazımız… 
Başka kimse de bilmez bu derdin çaresini, 
Sanadır imanımız, sanadır avazımız… 
 
Ne olur imdat eyle şu çaresiz kullara, 
Çeki düzen versinler sarpa saran yollara. 
İman şuuru lazım bizim eksiğimiz bu, 
Biraz da iz’an lazım, izansız akıllara…
 
Günün Hadis-i Şerif'i
 
Muâz b. Cebel (r.a), anlatıyor: Allah Resulü (s.a.v), şöyle buyurdu:“Ey Muâz! Allah’ın kulları üzerindeki hakkı nedir? Kulların da Allah üzerindeki hakları nedir, bilir misin?” “Allah ve Resulü daha iyi bilir!” deyince, şöyle buyurdu: “Allah’ın kulları üzerindeki hakkı: O’na ibadet edip O’na hiçbir şeyi ortak koşmamak; kulların Allah üzerindeki hakkı ise, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmayanlara azap etmemektir.” Bunun üzerine dedim ki: “Ey Allah Resulü! Bunu insanlara müjde leyeyim mi?” “Hayır, müjdeleme sonra buna bel bağlarlar!” buyurdu. Enes (r.a) dedi ki: “Muâz, ölümüne yakın (ilmi gizleyip tebliğ etmeme) günahından kurtulmak için bunu insanlara bildirdi.” [Buhârî, Müslim, Tirmizî.]
 
Günün Ayeti
 
“Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan; ikisinden birçok erkek ve kadın (meydana getirip) yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah, üzerinizde bir gözetleyicidir.” (Nisa,4.1)
 
Nefsimi de yendim heyecanımı da
 
Ey Yüce Rabbim! 
Nefsimi ve heyecanımı yenip sana, senin huzuruna geldim, senden mutluluk dilemeye geldim! 
Beni ve benim gibi sana inanıp güvenenleri, huzuruna gelip yalvararak mutluluk isteyenleri iki cihanda mutlu kıl! Dünyamızı ve ahiretimizi mamur eyle! Bizi mesut ve bahtiyar eyle! 
Sana açılan ellerimizi boş çevirme, seninle dolu gönüllerimizi de sensiz bırakma! Beni ve Ümmet-i Muhammed’i rahmetinle himaye buyur! Cennet ve cemalinle cümlemize ikram ve ihsan eyle! Dualarımızı kabul eyle! 
İnsanları geçmişleriyle veya hatalarıyla suçlayıp eleştirmek, sürekli bir şeyleri yüzüne vurmak, sanıldığının aksine onu eğitmez, daha kötü bir düşman eder, daha çok hata yapmasına zemin hazırlar. Çünkü hatalarını yüzüne vurduğunuz insanla artık yüzgöz olmuşsunuzdur. Düzelmeye niyeti varsa bile “nasılsa bana güvenmiyorlar” diye kendini sürekli kötü hisseder ve size olan inancını kaybeder. Böyle bir kimse ise daha çok hata yapar, daha çok yüzünüze gelir ve size saldırır. Düzelmesini istediğiniz hatasını da kendisini de savunur. Sözün kısası, yüzgöz olduğunuz kişiyi kaybedersiniz.
 
ÖLÜM BAZEN KURTULUŞTUR 
 
“Her nefis ölümü tadacaktır.” 
Ölüm, içinden çıkamadığın işler için bazen bir kurtuluştur, bazen de adına açılan davaların görüleceği büyük mahkemeye sevk edilmen hasebiyle, başının esas belaya girdiği süreçtir. Dünyevi dertlerin bitse bile, uhrevi dertlerin başlar. Bu yüzden dürüst yaşamak en iyi yoldur. Çünkü ölüme çare yoktur!
 
İSLAMİ RÜYA TABİRLERİ
 
İbni Sîrin: Rahman suresini rüyada tamamen veya kısmen okuyan veya dinleyen, yalan söylemekten sakınır, doğru sözlü olur, sözünde durur.
 
Kirmânî: Güzel ahlaklı olmaya ve doğru yoldan gitmeyi, sözünde durmayı tercih eder. Kur’an’ı ezberlemeye muvaffak olur, insanlara iyiliği dokunur.  
 
Câfer-i Sadık: Dünyada bol mal ve nimete sahip olur, âhirette Allah’ın rahmetine kavuşur.
 
Abdülgani en-Nablûsi: Haremeyn yani Mekke ve Medine’den birine gidip orada vefat eder ve rahmet-i rahmana kavuşur.
 
İbni Kesir: Düşmanları zarar veremezler. İlmi ile amel eder dine hizmet eder. 
 
İbni Musîb: Beytü’l-Mukaddes’e yani Kudüs’ gider. Dünyanın nimet ve malına sahip olur. 
 

 

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>Kansızlık hangi durumlarda oluşur?<br />
Kansızlık nelere yol açar?<br />
Kansızlığın belirtile

Kansızlık Belirtileri Nelerdir? Kansızlık İçin Hangi Besinler Tüketilmeli? | Diyet Günlüğü

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bungee Jumping yaparken 92 metreden kafa üstü yere çakıldı

Kediden kurtarıp, bakımını yaptığı yavru karga yanından ayrılmıyor