• $16,192
  • €17,4658
  • 965.283
  • 2438.84
15 Mart 2021 Pazartesi

Yeni bir atılım veya ekonomide reform

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik reform paketi, çok kapsamlı bir programı ortaya koymaktadır. Açıklanan program, ekonominin konjonktürel sorunlarının çözülmesi için uygulanacak politikaları olduğu kadar, yapısal sorunları ve bunları aşmada izlenecek yolları da göstermektedir.

Programda belirtilen hususlar içinde, konjonktürün getirdiği sorunlar için belirlenen çözüm önerileri arasında ekonomik olanlar kadar sosyal politikaların da yer alması önemlidir; bilhassa salgın sürecinde küçük üretici ve esnafın sosyal bir kesim olarak korunması ve desteklenmesi çok gerekli bir düzenlemedir. Salgın sürecinde başta işini kaybetme, sürdürememe gibi problemler yaşayan bu kesimi koruyacak birçok sosyal tedbir uygulansa da bu sektörün ayağa kalkması, yenden dinamizm bulması için reform paketi önemli tedbirler getirmiştir.

EKONOMİK VE SOSYAL OLAN BİRLİKTE

Teorik bakımdan doğru olmasa da, küçük üretici ve esnaf kesimlerinin sosyal bakımdan desteklenmesinin, ekonomiye toplamda bir maliyet/yük getireceği şeklinde yanlış bir kanaat vardır. Oysa gerçek farklıdır; büyüme sürecinde, küçük üreticilerin ithalatı ikame edici fonksiyonu, esnafın üretim ve tüketim arasındaki en etkin dağıtım işlevini yerine getirmesi, bu sektörlerin toplam katma değere katkı sağlaması demektir. Bu bakımdan, yaklaşık bir milyon esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti uygulaması, gelirin yeniden dağıtımı yönünde önemli bir sosyal politika uygulaması olduğu kadar, küçük ölçekli kuruluşların üretimi sürdürmeleri için KGF marifetiyle desteklenmesi de istihdam yaratacaktır. Bu bağlamda, istihdam artışına bağlı kredi uygulaması büyüme ve istihdam arasında yeni bir ilişki kurulmasını sağlayacaktır.

Ekonomik reform paketinde yer alan birçok düzenlemenin kısa ve uzun vadede Türk ekonomisinin yeni bir gelişme aşamasına geçiş için ihtiyaç duyduğu zorunlu değişimi kapsadığını görmek gerekir. Bunların bazılarını, daha önce yapmak erken, daha sonra yapmak ise geç olacaktı; bu sebeple bazılarının sözüm ona eleştirmek için söyledikleri "şimdiye kadar niye beklediniz" sorusu anlamsızdır.

İHRACATLA BÜYÜMEK

Reform kapsamında yer alan, üzerinde mutlaka durulması gereken husus 'cari açıksız büyüme' için gerekli politikaların öngörülmesidir. Türkiye'nin milli gelirini bir trilyon doların üzerine çıkarması, bir başka söyleyişle 'orta gelir tuzağı' denilen sorunu aşması için, gerekli olan hususların başında cari açıksız büyüme gelmektedir. Bunu sağlamak için, dış ticaretin 'fazla vermesini' temin edecek bir dönüşümü başarmak üzere, ihracata dayalı bir büyüme stratejisini hâkim kılacak yaklaşım başlı başına değerlidir.

Ekonomik reform kapsamında yer alan hedefler arasında, yapısal dönüşümü sağlayacak politikaların başında, dövize bağımlı üretim yapısının değiştirilmesi vardır. Burada ithalatın niteliğini analiz ederek bunu ikame edecek üretim yapısının, stratejik önceliklere göre desteklenmesi, KİT'lerin reforme edilerek buna katkı yapması, ciddi bir üretim potansiyelini de harekete geçirecektir. Kısaca Türkiye atılım yapmaya hazırdır.

<p>Ezgi Aşık, Okçular Vakfı Genel Müdürü Ali İhsan Öz ile etkinliği gezdi.</p>

İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10. Uluslararası Fetih Kupası başladı…

pirinç tanelerini sanat eserine dönüştürüyor! Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor

İOS 16 ne zaman geliyor? İşte iPhone'lara gelmesi beklenen yeni özellikler

Çanakkale denizinden çıkarıldı! 1614 adet temizlendi