• $16,344
  • €17,586
  • 971.743
  • 2450.84
8 Mart 2021 Pazartesi

Stop emperyalizm!

Amerika'da New York'un en önemli meydanında en görünür reklam mecrasında yer alan; Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik saldırıyı duymuşsunuzdur. Bunun öylesine 'FETÖ işi' diyerek geçiştirilecek bir konu olduğunu düşünmek sadece yanıltıcı değil, aynı zamanda meseleyi anlamamak olacaktır.

Öncelikle FETÖ diye bilinen yapının kendisi doğrudan doğruya bir istihbarat organizasyonudur ve bu yapı 'The Cemaat' diye bilinen sümsüklerin becerecekleri bir iş değildir; onlar sadece devşirilerek, ülkelerine ihanet ederek kendilerine verilen rolü ezberleyip oynayan elemanlardır. Bu yapıda yer alanların kamuoyunda görünenlerinin bile ne kadar vasıfsız, ezik, kendi başlarına herhangi bir konuyu temsil etme çapları bulunmadığı için en faal oldukları dönemlerde dahi o günlerde kamuoyunun bildiği isimlerin, gazeteci, yazar, aydın, sanatçı, akademisyen gibi sıfatları olan insanların arkasına saklanarak, sinsice birtakım faaliyetlerde bulundukları henüz unutulmamıştır.

OYUN BİTTİ Mİ!

Bu zihniyettekilerin, bu silik, şahsiyeti gelişmemiş tiplerin, Soğuk Savaş'ın 'Yeşil Kuşak' operasyonunda Türkiye karşıtı bir rolde yapılandırıldığını 15 Temmuz ihanetinden sonra artık bilmeyen kalmamıştır. O halde, New York'taki saldırıda kullanılan elemanlara değil, işin sahibinin kim olduğuna bakmak gerekmez mi?

Burada sorulacak sorular şunlardır: 1.Neden Erdoğan'a saldırmaktadırlar; 2. Peki neden şimdi? Bu soruların cevabını birincisi, Türkiye'nin ABD ile dolayısıyla Batı sistemiyle ilişkilerinde ortaya çıkan çelişkilerde; ikincisi ise, Türkiye'nin kendi siyasetinde yani bölgesiyle, coğrafyasıyla ve kendi iç siyasetinde yaşadığı değişimlerin neticesinde bulabiliriz.

Hiç kimse kendisini kandırmaya çalışmasın Batı Sitemi bir bütündür ve ABD'nin hegemonyası altında Avrupa'da bu sitemin önemli bir kanadıdır. Bunun içindir ki AB, Türkiye ile ilgili tavrını ABD'ye bakarak, onunla birlikte kararlaştırmaktan bahsetmektedir. O halde sistemle yaşanılan sorun ne olduğunu anlamak için, açıkça şunun söylenmesi gerekir: Türkiye Batıyla Soğuk Savaş'ta kurduğu ilişkiyi değiştirip bağımlılıktan çıkmaya yöneldiği andan itibaren Batı'yla karşı karşıya kalmıştır. Bunun görünür hale geldiği tarih 'One minute' olayıdır.

BATI İÇİN SORUN BÜYÜK

Peki, neden şimdinin cevabı ise, Suriye'de, Libya'da, Irak'ta, İran'da ve Akdeniz'deki gelişmeler etrafında özellikle de S-400'lerin alınmasında saklıdır. Çünkü Türkiye Batı sisteminin yaklaşık yüz yıldır sürdürdüğü emperyalist stratejiye karşı bir tavır ortaya koymuştur ve ABD bunu önce 15 Temmuz faşizan darbe girişimiyle önlemeye çalışmış, bunda başarısız olduktan sonra muhtelif baskı politikalarıyla değiştirmek üzere arayışa girmiştir.

Bugün, sistemin muhtelif saldırıların temelinde Türkiye'nin yürüttüğü bağımsızlıkçı stratejiyi tahkim eden başta S-400'ler olma üzere, Nükleer Santralinin kurulması gibi benzeri büyük işbirliği projelerini engellenmesi arzusu, dahası Türkiye-Rusya-İran ve başta Türk Dünyası ülkeleri olmak üzere Asya açılımının önlenmesi vardır. Çünkü bu yaklaşım, emperyalist stratejinin yaşadığı krizi derinleştirecek bir siyasetin ürünüdür.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu