• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
22 Şubat 2021 Pazartesi

Demokrasinin terörle sınavı

Demokrasiler, kendisini savunma kabiliyeti olan sistemlerdir. Demokrasinin kendini savunması demek aslında halkın hukukunun savunulmasıdır; dolayısıyla hiçbir demokratik sitem, kamu düzeninden, onun meşru unsurlarının hakkını savunmaktan yani bireysel özgürlüklerden siyasal ve toplumsal özgürlüklere kadar, sistemin temelini oluşturan bütün kurumları ve değerleri savunmaktan geriye duramaz.

Demokratik sistem, her türlü fikri, görüşü, ideolojiyi siyasal örgütlenme de dâhil bütün özgürlükleri bünyesinde taşır; özgürlüğün düşmanlarına karşı yani şiddete, terör örgütlerine asla taviz veremez; bu demokratik sistemin içindeki özgürlükleri teminat altına almasının gereğidir. Hani o sıkça tekrarlanan 'özgürlük mü-güvenlik mi' tekerlemesi, demokrasi açısından geçersiz bir demogojidir çünkü demokratik hak ve özgürlükler, insanların en temel hakkı olan yaşama hakkının, can güvenliğinin varlığıyla hayat bulabilir. Kısaca, demokratik sistem içinde hiçbir siyasal örgütün/partinin terörle işbirliğine, ilişkisine müsaade edilemez.

TERÖRÜN UZANTISI OLMAK!

Türkiye'de etnik ayrılıkçılık üzerinden 'siyaset' yapan bir kuruluşun mevcudiyeti, aslında demokrasinin tahrip edilmesi, demokratik sistemin, terör vasıtasıyla işlemez hale getirilmesi, dahası demokratik kamu düzeninin ve özgürlüklerin varlığına yönelik bir tehditle yaşamayı kabul edilmesi demektir ki bu durum, demokratik devletin fonksiyonları bakımından çelişkiler ve sorunlara yol açmaktadır.

Demokrasisinin karşı karşıya olduğu terör tehdidinin mahiyetini kavramak için, görülmesi gereken birinci husus şudur: Türkiye'de bir 'siyasi parti' var da, sonradan onu destekleyen onunla irtibata geçmiş bir terör grubu ortaya çıkmış değildir. Tam aksine, etnik ayrılıkçı/ırkçı terör örgütün 'KCK Sözleşmesi' denilen ana kurallarını belirlediği bir çerçeve metinde, örgütün unsurlarının ve 'partinin yeri' düzenlenmiştir. Bu kuruluşta, 'örgüt liderliği, merkez konsey; ideolojik kanat, istihbarat, askeri kanat, silahlı propaganda, siyasi parti' gibi birbirleriyle ilişkileri hiyerarşik olarak düzenlenmiş, bir örgütsel mekanizma söz konusudur.

DEMOKRASİ VE BAĞIMSIZLIK

Bu sebepledir ki milletvekili listelerinden, belediye başkan adaylarına kadar hepsi Kandil'de belirlenmektedir. Bunun anlamı açıktır: orada gördüklerinizin bir siyasal iradesi yoktur, bu sebeple 'terörle aranıza mesafe koyun' denilmesinin de anlamı yoktur; çünkü onlar herhangi bir kararın verilmesinde özgür değillerdir. Onlar, Diyarbakır annelerine 'zafer işareti' yapan, aslında ABD'ye selam çakan aşağılık elemanlardır.

İkinci mesele, bu yapılanma üzerinde Avrupalı veya bölge ülkeleri de dahil birçok yabancı servisin irtibatı ve desteği vardır fakat esas operasyonu yöneten merkezin CIA olduğunu asla unutmamak lazımdır. Diğer ülke servislerinin bu yapıdaki ellerinin de CIA ile bağlantılı olduğunu tahmin etmek için istihbaratçı olmaya gerek yoktur, çünkü ABD'nin milyarlarca dolar harcadığını artık saklamadığı büyük bir operasyon söz konusudur. O zaman soru basittir: Bu operasyonun, terör yapılanmasının Meclis'e uzanan elemanlarına millet egemenliğinin, demokrasinin vermesi gereken cevap ne olabilir?

<p> Fonetik  kısaca konuşulan dili oluşturan sözcüklerin ses yapısı bakımından incelenmesi,  ses bil

TÜRKÇE'DE FONETİK

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak