• $8,4643
  • €10,286
  • 501.181
  • 1441.33
07 Mayıs 2018 Pazartesi

Manifesto

Manifesto denilince şüphesiz akla gelen ilk şey ünlü Komünist Manifesto ’dur; bir 19. Yüzyıl ideolojisi olan Marksizm’in en keskin en radikal bir şekilde ilkelerini ortaya koyan bu kısa metinin, aslında daha farklı tartışma ve teorik çalışmaların bir özeti olduğu bilinmektedir. Bu ünlü metnin yayımlanmasından sonra dünya çok değişti, o metinde yer alan öngörülerin çoğu yirminci yüz yılda geçersiz hale geldi. Bunda teknolojik değişimin, sosyal politika uygulamalarının, ekonomide yaşanan yeni gelişmelerin refah toplumu üreten dinamizminin payı çok önemlidir fakat esas değişim motivasyonunun demokrasinin gelişmesiyle ortaya çıktığını unutmamak gerekir.

“Demokrasi özgür bir varlık olan insanın, kendisini sınırlayan, kendi potansiyelinin harekete geçmesini engelleyen baskı rejimlerine, insanın yenilik yaratma kabiliyetini engelleyen anti-demokratik totaliter ideolojilere, hangi üstünlük iddialara sahip olurlarsa olsunlar, onlara rağmen insanın gelişmesini sağlayan bir sistemdir. Bu bakımdan, insanı bir değer olarak merkezine koyan demokratik siyasal hareketler, bütün insanlık için önemli bir kazanım olduğu gibi, Türkiye tarihinde de önemli bir yere, değere sahiptirler.”

TÜRKİYE VE DÜNYAYA DAİR SORULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir manifesto açıkladı. Bir siyasal sistem değişiminin arifesinde bulunuyorken, böyle bir açıklamanın yapılması, dünyaya, insana, topluma ve elbette ki Türkiye’nin dünden bugüne yarına nasıl bir yürüyüş içinde bulunulduğuna dair kuşatıcı bir değerlendirmeyi ortaya koymak tarihsel bir öneme sahiptir. Bizim siyasal hayatımızda partilerin seçime giderken hazırladıkları seçim beyannamelerine rastlamak mümkündür hatta her seçimde her partinin açıkladığı beyannameler söz konusudur fakat bu beyannameler çoğu kere sadece partilerin topluma vaatlerini sıralayan metin olma hususiyetlerinin ötesine geçmezler.

AK Parti önümüzdeki seçimin sadece seçimlerden herhangi bir seçim olmanın ötesine geçtiğinin bilinciyle bu defa başka bir şey yapmayı düşünerek, önce bugün karşı karşıya bulunulan sistem değişimini gerçekleştirme imkânı olan 24 Haziran seçimlerinin özelliğini dikkate alarak, bu aşamada iki şeyi yapmayı düşünmüştür. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı ‘Manifesto’, ötekisi ise önümüzdeki günlerde açıklanacak olan ‘Seçim Beyannamesi’dir.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın bu sistem değişimine giderken ortaya koyduğu Manifesto ’da açıkladığı görüşleri birkaç noktada toplayabiliriz.

ERDEM, İRADE, CESARET

“Bunlardan biri, bugünkü dünyanın karşı karşıya bulunduğu sorunlar; ikincisi, Türkiye’nin bu dünya içindeki konumu ve başta bölgesel sorunlar olmak üzere küresel ölçekte yaşanan uluslararası sorunlara, insani meselelere karşı ortaya koyduğu evrensel değerlere bağlı siyasal cevaplar; üçüncüsü ise, Türkiye’nin devlet-toplum-birey ilişkilerinin yeniden özgürlükçü bir temelde demokratikleşme ekseninde düzenlenmesi ve ekonomiden sosyal gelişme süreçlerine dair ortaya konulan yaklaşımlarıdır.”

Siyasetin partiler arasında karşılıklı itham ve karşı cevaplar, tartışmalar çerçevesinde yürüdüğü bir ortamda, belli bir dünya görüşü içinden demokrasi-özgürlük çerçevelerini genişleten bir siyaset anlayışının ortaya konulması Türk siyasal hayatına katkı yapacak bir çaba, bir çalışmadır.

“Biz kimiz, nerede duruyoruz, bugünkü dünya sisteminin insanlığın önüne koyduğu sorunlar nelerdir, bunları aşmak için nasıl bir değişim stratejisine ihtiyaç vardır?” Bu gibi soruları bir problematik etrafında bir bakış açısı içinden cevaplamak, siyaseti kısır bir döngüden çıkaracak bir adım olduğu kadar, bir siyasal dünya görüşünün kendi çağına, toplumuna karşı siyasal sorumluluğunu ve siyasal tavrını da ortaya koyması demektir. Bunları yapmak için erdem, irade ve cesaret lazımdır.

<p>Libya açıklarında batmak üzere olan şişme bottaki 97 düzensiz göçmen, bölgedeki Deniz Kuvvetleri

MSB duyurdu: Mehmetçiğin dikkati faciayı önledi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, emekli öğretmenlerle çevrim içi bayramlaştı

İşgalci İsrail, içlerinde hamile bir kadınında bulunduğu ailenin tüm fertlerini öldürdü

Mehmetçiğin dikkati Doğu Akdeniz'de faciayı önledi