• $9,5098
  • €11,0562
  • 549.041
  • 1519.25
3 Ocak 2018 Çarşamba

Batı’nın kariz siyaseti ve İran

Batı sistemi bu coğrafyada sürekli krizler çıkararak bölge ülkelerine müdahale edecek kanalları açmayı neredeyse alışkanlık haline getirmiş bulunmaktadır. Coğrafyamızda yaşanan olaylara etraflıca bakıp analiz etmeye çalışılınca görülecektir ki Irak, Afganistan işgalleriyle başlayan süreç Suriye, Kuzey, Libya; Mısır, Tunus, Yemen gibi ülkelere yayılan bir istikrarsızlaştırma politikalarıyla bütün bölgeyi kuşatama amacına yönelmiştir. Katar’la, Suudi Arabistan’la, Ürdün’le ilgili yaşananların hepsi yeni krizler yaratmaya dönük aynı siyasetin yansımalarıdır.

“Burada Türkiye ve İran’ın ayrı yerlerinin, ayrı önemlerinin olduğu açıktır; çünkü bu coğrafyanın gerçek anlamıyla ‘kadim devletleri’ bu ülkelerde yaşamaktadır ki onların sarsılması bir şekilde zayıflatılarak müdahaleye açık hale getirilmeleri aslında bütün bölgenin ‘kilidini’ açarak Batı sisteminin bölgeyi ‘yeniden yapılandırma projesinin’ önünü de açmış olacaktır.”

ÖNCE İRAN SONRA TÜRKİYE Mİ?

İran’da yaşanan olaylara sadece ‘toplumsal muhalefetin’ sosyal ve ekonomik gerekçelerle sokağa taşması olarak bakmak, Batı’nın ‘Yeni Ortadoğu Projesi’ önünde İran’ın tavrını yok saymak, bir engel olduğunu inkâr etmek demektir. Unutmayalım ki İran Batı sisteminin dışında ‘İslam Devriminden’ sonra sadece ayakta kalmayı başarmış bir ülke değil, aynı zamanda nükleer teknoloji de dâhil birçok alanda gelişme kaydetmiş bir ülkedir. “Şunu açıkça görmek lazımdır ki Batı açısından öncelikli hedef bugün İran, yarın Türkiye’dir; hatta Türkiye’yi daha öncelikli hedef yapmalarına rağmen bunda başarılı olamadıkları için, öncelik sırasını değiştirdiklerini söylemek dahi mümkündür. İran’a saldırmanın Türkiye’yi yalnızlaştırmak Suriye, Irak’ın kuzeyi üzerinden yapılan kuşatmayı tamamlayıcı bir adım olduğunu gözden kaçırmamak gerekir.”

Hatırlayalım, Türkiye’ye yönelen terör eylemleri, bilhassa son birkaç yıldır PKK/PYD, DEAŞ ve FETÖ üzerinden yapılan saldırıların yoğunlaşması asla tesadüf değildir. Batı sistemi Türkiye’nin bu bölgedeki konumunun farklı olduğunun bilincindedir; son yıllarda bize karşı uygulamaya soktukları bütün de stabilizasyon pratikleri birer birer etkisiz kılınmakla kalınmamış, ‘bölgenin istikrarını tahkim edebilecek politikalar’ Türkiye eliyle bölgesel temelde yeniden inşa edilmiş bulunmaktadır.

“Bunun Batılı merkezlerde öfkeye sebep olduğunu söylemeyi fazla abartılı bulanlara sadece iki örneği hatırlatmak sanırım yeterli olacaktır. Bunlardan biri PKK/PYD’nin doğrudan NATO müttefikimiz tarafından silahlandırılması, diğeri daha önemlisi ise bir CIA-GLADYO örgütlenmesi olan FETÖ faşist cuntası vasıtasıyla askeri darbe girişiminin uygulamaya sokulmasıdır.”

MÜCADELE VE DEMOKRASİ

Türkiye bu iki girişimi mağlup ederken, FETÖ ihanetine bir taraftan, devlet-millet bütünleşmesiyle demokrasisini güçlendirerek cevap verirken, diğer taraftan da Soğuk Savaş ittifakıyla içeride yapılanmış unsurları temizleyerek, devlet kurumunun milli bir çizgide mücadele etme pratiğini güçlendirmiştir. Türkiye’nin PKK/PYD terör saldırılarıyla Suriye ve Irak üzerinden kuşatma girişimini püskürtülmesinde yaşananların önemi, şimdi daha iyi görülebilmektedir; devlet içine sızmış ihanet unsurlarının tasfiyesi terörle mücadeleyi etkinleştirmiştir.

Kısaca vurgulanması gerekir ki, İran’da meydana gelen olayların sosyal ve ekonomik boyutlarından, yönetimsel reformlarla ilgili taraflarından elbette bahsedilebilir fakat bunlar üzerinden İran’ın ‘bağımsızlığına ve egemenliğine’ yapılan saldırılar, bütünüyle bölgeye yapılan saldırılardır. Türkiye’ye yönelik saldırıların, bugüne kadar savuşturulmasında ‘devlet ve halk arasında bütünleşmeyi sağlayan demokratik reformların’, bizim tecrübemizin İran için de yol gösterici olması mümkündür. Şimdi, Türkiye-İran-Rusya ittifakının, başta Suriye olmak üzere bölgesel barıştaki önemini unutmadan, emperyalist saldırıları püskürtmek için dayanışmayı artırmanın zamanıdır.

<p>Rusya'da bubrik, Rize'de kel simit  olarak sofraları süslüyor. 150 yıllık geçmişiyle kentin vazge

“Kel simit” için uzun kuyruk

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu