• $9,5273
  • €11,0983
  • 547.053
  • 1455.42
30 Ağustos 2017 Çarşamba

Başkomutan, başkomutanlık, zafer

Kemalizm’in meydana getirdiği birçok sorundan bahsedilebilir fakat bunların başta gelenlerinden biri Milli Mücadele’nin lideri Mustafa Kemal Paşa’ya ve onun mücadelesine verdiği zarardır. Kemalist ideolojinin, aslında İmparatorluğun Batılılaşma süreciyle birlikte iktidarı ele geçirmeye başlayan Tanzimatçı bürokratların devamı olan bürokratik kadrolar tarafından konjonktüre uygun bir biçimde ihdas edildiği ve Gazi’nin itibarına sığınarak ya da onun adının gölgesinde oluşturulmuş bir çeşit bürokratik tahakküm ideolojisi olduğu bilinmektedir.

Öyle ki, Tek Parti Yönetimi kurulurken bu ideoloji iyice tahkim edilerek açıkça millete karşı yapılan saldırıların merkezine oturtulmuştur. “Bu bakımdan Atatürk’ün kendi ideolojisi nedir sorusuna, bu konuyu çalışmış birçok yerli ve yabancı araştırmacı gibi ‘milliyetçiliktir’ denilmesini doğrudur ve bu ideolojinin temel vasıflarına bakıldığında da ortaya başka bir şey çıkmadığını söyleyebilirim. Nedir bu vasıflar? Bunlar: Milli Mücadele’nin tabii sonucu olarak bağımsızlık ilkesi, milli hâkimiyet fikri ve milli devlet anlayışıdır.”

Bağımsızlık zaferi

On dokuzuncu yüz yılda dönemin hâkim Batıcılık anlayışının bunda etkisi yok mudur? Elbette vardır ve zaman zaman ele alıp eleştirdiğim ‘Batılılaşma ideolojisinin’, Cumhuriyetin bürokratik kadroları tarafından Gazi’nin temsil ettiği bu anlayışı ikame edecek şekilde, duruma egemen olduğu görülmüştür. “Bilhassa Cumhuriyetin demokrasiye kapatıldığı, ‘parti-devlet’ özdeşleşmesinin yapıldığı, ‘resmi ideolojinin anayasaya girdiği’ süreçlerde, artık halkı dışlayan bir siyaset anlayışının devlete hâkim olmasıyla, ‘herkesin Cumhuriyeti’ olma iddiasıyla yola çıkarken yeşeren ümitler kaybolmaya başlamış; yerini ‘bürokrasinin cumhuriyetine’ bırakmıştır ki Tek Parti dönemi bunun en saf halidir. Bugün bu tarihsel olayları anlamak, birbirine karıştırılan süreçleri ayrıştırmak, içinde bulunduğumuz sorunlar açısından her zamankinden daha önemli hale gelmiştir.”

Türk milletinin bağımsızlık iradesine saldıranlara dün cevap verildiği gibi, bu bilinçle hareket ederek bugün de gerekli cevabı verecek anlayışta ve uyanık olmak durumundayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramıdır, Türkiye’nin bağımsızlık zaferidir bu; ‘Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ de denilen bu savaşta 1922’nin 30 Ağustos’unda Başkomutan Mustafa Kemal Paşa sömürgecilerin Anadolu’ya uzanan ellerini, kollarını kırarak ‘bu topraklarda önümüzdeki bin yıllarda biz yaşayacağız, bizim milletimiz ‘hür ve bağımsız’ yaşayacaktır’ demiştir.

Vatan ve demokrasi

Gazi Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi Ordularının Başkomutanıdır, bunun tarihsel olduğu kadar, günümüz açısından da önemli birçok yönü bulunmaktadır. Tarihsel önemi neredeyse bütün doğunun, Ortadoğu’dan Uzak Asya’ya, Hint’e Çin’e kadar sömürge haline getirildiği ve sömürge olarak yaşadığı bir zamanda Türkler, sömürgecileri Anadolu’da mağlup ederek bütün Doğu milletleri için bağımsızlık savaşlarının önünü açmışlardır.

30 Ağustos Zaferi’nin aktüel önemleri arasında zikredilmesi gereken ilk husus ise, küresel çağda Batı sisteminin bu coğrafyayı yeniden parçalayarak, kendi çıkarlarına göre siyasi haritasını değiştirme girişimine karşı ‘bağımsızlıkçı bir ruhla’ karşı koyma, milli direniş gösterme konusunda örnek bir olay olmasıdır. “Dün Milli Mücadele’nin kahramanları, milleti yanına alarak bunu başarmışlardır. Bugün milletle beraber olmanın şartı ve şekli demokrasiden geçmektedir ki Türkiye 15 Temmuz ihaneti karşısında millet olarak, ‘hem demokrasiye hem vatana’ sahip çıkma bilincini en üst seviyede yaşayarak her türlü saldırıya karşı devletiyle birlikte cevap vermeye hazır olduğunu bütün dünyaya göstermiş durumdadır.” Batı sisteminin başta patronajı olan ABD’ye onun Avrupa’daki uzantısı olan Almanya’ya karşı Türkiye’nin ortaya koyduğu tavır, 30 Ağustos 1922’deki bilincin bu topraklarda yaşamakta olduğunu, Avrasya coğrafyasına yapılan, yapılacak olan müdahalelere sessiz kalınmayacağını ortaya koymaktadır.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu