• $32,5305
  • €35,0005
  • 2433.98
  • 10471.3
26 Mayıs 2024 Pazar

Arşivciliğimizin Yüzyılı: 1846-1945

Geçmişle geleceği birbirine bağlayan en değerli köprülerden biri olan arşivlerimiz, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal hocamızın kaleme aldığı "Arşivciliğimizin Yüzyılı (1846-1945)" adlı eseriyle yeniden gün yüzüne çıkıyor. Türk Tarih Kurumu Yayınları tarafından yayımlanan ve 708 sayfadan oluşan bu kapsamlı eser, arşiv tarihimizin ve arşivciliğimizin gelişimine ışık tutan en önemli bir başvuru kaynağı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Eser, 1846-1945 yılları arasında tarihî vesikalarımızın zorlu süreçlerini ve bu sorunların çözümü için gösterilen çabaları ele alıyor. Prof. Dr. Uğur Ünal hocamız, arşivciliğin tarihsel gelişimini büyük bir titizlikle inceleyerek, on binlerce belgeye dayalı olarak Türkiye'deki arşivcilik ve tasnif faaliyetlerini detaylandırıyor. Hazîne-i Evrâk'ın kuruluşundan Arşiv Umum Müdürlüğünün ilk yıllarına kadar olan dönemi kapsayan bu eser, aynı zamanda arşiv faaliyetlerinin tarihî gelişiminin daha iyi anlaşılabilmesi için bu sürecin öncesi ve sonrasını da ele alıyor.

Prof. Dr. Ünal, eserin başında her milletin tarihî bir mirasa sahip olduğunu ve bu mirasla bağlantı kurmanın en önemli yollarından birinin arşivler olduğunu vurguluyor. Ona göre, arşivler bir ülkenin kimliği, hakları, hatırası ve devletin hafızasıdır. Barındırdıkları belgenin içeriği açısından bir bilgi merkezi olan arşivlerin, devletlerin ve milletlerin geleceğinin inşasında stratejik bir güç unsuru olduğunu ifade eden Ünal, bir ülkenin gücünün sahip olduğu bilgiyle eşdeğer olduğunu belirtiyor.

Eserin en dikkat çekici noktalarından biri, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivleri'nin, muazzam bir belge hazinesi ve köklü bir devlet olduğumuzun göstergesi olduğunun vurgulanmasıdır. Osmanlı Devleti'nden günümüze intikal eden arşivin, Ortadoğu, Balkanlar, Kafkasya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülke tarihinin anlaşılmasında birincil kaynak niteliği taşıdığı belirtilmektedir. Prof. Dr. Ünal, Osmanlı Devleti'nin geniş ve farklı kültürleri içine alan coğrafyası ile arşivlerinin daha da önem kazandığını, bu mirasın göz ardı edilmesiyle yazılacak bölge ve dünya tarihinin eksik ve temelsiz olacağını vurgulamaktadır.

Eserin sonuç kısmında, Türkiye'nin arşivcilikte büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkat çekilmektedir. Modern binalarda faaliyetlerini sürdüren ve zamanın teknolojisine uygun koşullara kavuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, geliştirdiği standartlar ve sunduğu hizmetler ile dünya arşivciliğinde de örnek teşkil etmektedir.

"Arşivciliğimizin Yüzyılı (1846-1945)" adlı eser, sade ve anlaşılır dili, kronolojik düzeni ve belgelerle desteklenen içeriği ile arşiv tarihimiz hakkında tüm sorulara cevap bulabileceğimiz bir başvuru kitabı niteliğindedir. Kullanılan kaynakların çeşitliliği, eserin önemini arttıran bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Ülkemizde bu alanda sınırlı çalışmaların bulunduğu göz önüne alındığında, eserin büyük bir boşluğu dolduracağı ve gelecekteki araştırmalara kaynaklık edeceği muhakkaktır.

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız 2023 yılında (geçen yıl) ilim ve fikir dünyamıza böyle değerli bir eser kazandıran T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Sayın Prof. Dr. Uğur Ünal'ı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz. Bu eser, arşivciliğimizin gelişimini anlamak isteyen herkes için bir başucu kitabı olmayı fazlasıyla hak ediyor.

<p>Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen şahıs, uyumak için otogarın mescidine girdi. Üzerinden

Otobüs terminalinin mescidinde ölü bulundu

Etiyopya'da müzedeki dev kaplumbağa görenleri şaşırtıyor!

Dünya bizimkileri konuşuyor! ''Türkler mücevherine güvendi''

Milliler inanmış bir kere!