• $15,962
  • €16,7188
  • 931.795
  • 2393.61
16 Kasım 2018 Cuma

Yüksek maaş için emeklilik dilekçesinin tarihine dikkat!

Emeklilik dilekçesine dikkat! Yılbaşından önce dilekçe verenler 2018 Ocak ve temmuz zamlarıyla birlikte Ocak 2019 zammından da faydalanabilecek. Böylece yüksek zam oranları nedeniyle emekli maaşında kârlı olacaklar.

Emekli aylığının hesaplanmasında temel alınan kriterlere göre emeklilik dilekçesinin verildiği tarih önem kazanır. Yılsonunda veya yılbaşında emeklilik dilekçesi verilmesi, bağlanacak aylık miktarını değiştirir. Bu kapsamda emekli aylığı ocak-haziran döneminde emeklilik başvurusu yapılmışsa ocak ayında emekli aylıklarına yapılan zam oranı kadar zamlanarak bağlanır.

NASIL HESAPLANIYOR?

31 Aralık 2018’e kadar emeklilik dilekçesi veren kişilerin emekli aylıkları 2017 yılı güncelleme katsayısıyla hesaplanacak, daha sonra Ocak ve Temmuz 2017’de yapılan zamlarla net tutara ulaşılacak ve bir de ocaktaki zam aylığa yansıtılacak. Dolayısıyla 31 Aralık 2018’e kadar emekli dilekçesi veren kişiler 2017’nin güncelleme katsayısına göre hesaplanan aylıklarını alacaklar. 1 Ocak 2019 ve sonrasında emekli dilekçesi veren kişilerin aylıkları ise 2018 güncelleme katsayısıyla hesaplanacak. Diğer yandan 2019’da dilekçe verenlerin aylıklarına ocak zammı da yansıtılacak ve bu maaşlarına olumlu olarak etki yapacak.

Kıdem tazminatı tavanı ocak ayında ciddi artacak

Emekli aylığı açısından aralık ayı daha avantajlı gözükse de, işçiler için emeklilik nedeniyle işten ayrılanların kıdem tazminatı alabildiği ve kıdem tazminatı tavanının da ocak ayında artacağı dikkate alındığında maaşları 2018 yılı için kıdem tazminatı tavanı olan 5.434 TL’nin üzerinde olan kişilerin ince bir hesap yapması gerekiyor. Zira bu tutar ocak ayında önemli ölçüde yükselecek.

Yılbaşından önce yapan kârlı çıkacak

Büyümenin yüksek, enflasyonun düşük olduğu yıllarda emekli dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha doğru olacaktır. Bu sayede büyüme oranının yüksek olması güncelleme katsayısını artıracağı için yılbaşında dilekçe vermek avantajlı oluyor. Büyümenin düşük olduğu yıllarda ise aralıkta dilekçe verilmesi daha avantajlı oluyor. Yılbaşından önce dilekçe veren kişiler 2018 yılı ocak ve temmuz zamlarıyla birlikte Ocak 2019 zammından da faydalanabilecek ve bu yılki yüksek zam oranları nedeniyle daha kârlı olacaklar. Ocak ayında dilekçe verenler ise 2018 güncelleme katsayısıyla primlerini güncelletecekler ancak yalnızca ocak ayında yapılan zam oranlarından faydalanabilecekler. Diğer yandan büyüme rakamlarının netleşmesiyle bu hesap daha da kesinleşiyor.

<p>Bu yıl bir ilki  gerçekleştiren ve 8 gün boyunca sürecek olan SAÜFEST, farklı alanlarda düzenlene

SAÜFEST: Festival Anlayışında Yenilik

Yavrusu için kendini feda etti! Vahşi doğanın acımasız yüzü

ABD 50 yıl sonra UFO'ları konuşmak için panel düzenledi

Doğu Karadeniz'in zorlu yolları havadan görüntülendi! Yolculuk yapmak cesaret ister