• $13,6243
  • €15,396
  • 782.781
  • 1981.04
9 Haziran 2019 Pazar

Yeni mezuna iki yıl daha sağlık hizmetleri bedava

Lise ve üniversite mezuniyetleri başlıyor. SGK, yaptığı değişiklikle mezun olan gence iki yıl genel sağ-lık sigortası prim muafiyeti getirdi. Böylece gençler prim ödemeden iki yıl daha sağlıktan yararlanabi-liyor.

Borcu bulunsabile bu haktan yararlanabilir

İki yıllık muafiyet lise ve üniversiteden mezun olmuş gençler için müthiş bir kolaylık sağlıyor. Örneğin 30 Haziran'da üniversiteden mezun olacak gence SGK, 1 Temmuz 2021'e kadar muafiyet tanımlıyor ve yeni mezun genç bu tarihe kadar sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanıyor. Bu gencimiz kendisi doğrudan hak sahibi olarak, genel sağlık sigortası prim borcu bulunsa bile sağlık hizmeti alabi-liyor. Liseden 14 Haziran 2019’da mezun olacak ve üniversiteye devam etmeye-cek bir gence de muafiyet 15 Haziran 2021’e kadar tanınıyor.

Üniversiteler önümüzdeki iki hafta içerisinde mezuniyet törenlerini yapacak. Yeni mezun gençlerin iki yıl prim ödemeden sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı var. Bu muafiyet gençlere hayata atı-lırken kendilerine en uygun işi bulma konusunda çok önemli bir kolaylık sağlıyor. 1 Ocak 2012’de genel sağlık sigortası uygulanmaya başlayınca Türkiye’de herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Sosyal güvencesi olmayan ve bir sigortalının bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde bulunmayanların primlerinin kim tarafından ödeneceği gelir testi sonrası belirleniyor.

DAHA RAHAT İŞ ARAYABİLİR

Gelir testi yaptıran ve yaşadığı hanedeki kişi başına düşen ortalama aylık gelir, asgari ücretin üçte birinden yüksek olduğu için kendi primini ödemesi gereken kişi-ler aylık 76.7 TL ile sağlıktan yararla-nıyor. Gelir testinde yaşadığı hanede kişi başına düşen aylık gelir 676.5 TL’den az çıkan kişilerin prim-lerini ise devlet ödüyor. Yani geliri düşük olan sağlıktan ücretsiz faydalanabiliyor. 2016'da yapılan değişiklik sonrasında lise veya üniversite mezunu gence iki yıl genel sağlık sigortası prim muafiyeti getirildi. Böylece gençler ilk bulduğu işi kabul etmek zorunda kalmıyor.

Gelir testine girmek gerekiyordu

Değişiklik öncesinde lise veya üniversiteden mezun olan gençlerin gelir testine girmesi ve prim ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyordu. Gelir testinde gencin kendisinin gelir değil, yaşadığı hane içerisindeki kişi başına düşen gelir dikkate alındığı için annesinin veya babasının maaşı yüksek olan gence prim borcu çıkıyordu. Yani annesi veya babası üzerinden sağlık hizmeti alamayan genç, annesinin veya babasının maaşı yüksek diye prim ödemek zorunda kalıyordu. Diğer yandan bu sorunu aşmak için pek çok aile gencin yaşadığı adresi değiştirerek gelir testini aşmanın formülünü bulmuştu. Yani tam anlamıyla bir garabet yaşanıyordu. Değişiklik sonrası bu garabet kalk-tı.

Yaş sınırını mutlaka kontrol edin

Muafiyetin uygulandığı süre içinde yeni mezun genç, 20 veya 25 yaşını geçerse muafiyet iki yıl ola-rak değil, yaş sınırı geçilinceye kadar uygulanıyor. Örneğin 30 Haziran'da üniversiteden mezun olacak ancak 17 Nisan 2020’de 25 yaşını dolduracak gence 16 Nisan 2020’ye kadar muafiyet tanımlanacak. 25 yaşını geçmiş genç muafiyetten tam yararlanamayacak.

<p>Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'ne bağlı Usluca  Mahallesi'nin büyük bir bölümü baraj suyu altında ka

Servis yok, kayık var

AFAD'dan Afganistan'daki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye gıda yardımı

Antalya'yı fırtına vurdu! Dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrildi

1,5 ton skunk ele geçirildi