• $15,8769
  • €16,8435
  • 942.556
  • 2372.35
25 Mart 2021 Perşembe

Tazminatın yazmadığı ibraname geçersiz olur

İşverenin istifa eden işçiye imzalattığı 'bütün alacaklarımı aldım' şeklindeki ibraname geçerli sayılmaz. İbranamede alacağın türü ve miktarı açıkça yazılmalı.

İş sözleşmesi sona erdirilirken işçiyle işveren arasındaki tazminat, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesi konusunda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. İşverenler işçilerden iş sözleşmesi feshedilirken ya da istifa ederken 'bütün alacaklarımı aldım' şeklinde bir ibareye imza atmasını talep ediyor. İşvereniyle kötü olmak istemeyen işçiler de çoğu kez istemeseler de bu tip ifadelerin altına imza atmak durumunda kalıyor. Fakat aslında bu şekilde imzalatılan ibranamelerin pek çoğu hukuken geçerli değil.

YAZILI OLMASI ŞART

İlk olarak şunu ifade etmek gerekir ki, yazılı olmayan ibranameler geçerli değildir. Diğer yandan ibranamenin geçerli olması için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten en az bir ay sonra imzalanması gerek.

MİKTAR BELİRTİLMELİ

Bir aydan kısa süreler içerisinde imzalanmış ibranameler geçerli sayılmıyor. Bu nedenle işverenlerin istifa ederken işçilere imzalattırdıkları ibranameler geçerli değildir. İbranamenin imzalandığı tarihle istifa tarihi veya iş sözleşmesinin fesih tarihi arasında en az bir ay bulunması şart. Ayrıca ibranamede ibra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça ifade edilmesi gerekiyor. Örneğin, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sonlanmış bir işçiye ibraname imzalatılırken kıdem tazminatı karşılığı olarak ne kadar ödendiği, kullandırılmamış yıllık izinlerin karşılığı olarak ne kadar ödendiği açıkça yazılmalıdır. Bu nedenle 'bütün alacaklarımı aldım' şeklindeki ibranameler geçerli değildir. İşçiye kıdem tazminatı olarak ne kadar, ihbar tazminatı olarak ne kadar ödendiği ibranameye açıkça yazılmalıdır.

İŞÇİ DAVA AÇABİLİR

İşçiler bahsettiğimiz özellikleri taşımayan ibranamelere imza attıklarında işverene dava açabilir. Örneğin 'bütün alacaklarımı aldım' şeklinde geçersiz bir ibranameye imza atmış bir işçi işverene hak ettiği kıdem tazminatının ödenmediği yönünde dava açabilir. Bu durumda işveren işçisine bu ödemeyi yaptığını ispat etmek durumundadır. Hem işçi hem işverenin ibraname koşullarını iyi bilmesi gerekiyor.

ÖDEMELER BANKA ARACILIĞIYLA OLMALI

İbranamelerin geçerli olabilmesi için bir diğer şart ise ödemenin banka aracılığıyla yapılmasıdır. Elden para verilmesi halinde işveren sıkıntıya düşebilir. İşçi de elden para alırsa işverenle uzlaşamayabilir. Bu nedenle işçinin IBAN numarasına para aktarılması ve açıklama bölümüne de alacağa ilişkin ifade eklenmesi gerekir.

<p>Ali Nuri Türkoğlu, Payitaht Abdülhamid dizisinde Emanuel Karaso karakterini oynamıştı. 30 yılı aş

Ali Nuri Türkoğlu'ndan samimi açıklamalar

Akıncı Toyu 2022 Uluslararası Atlı Okçuluk Yarışması başladı

Türkiye'nin en pahalı Tofaş'ı! 250 bin liraya satıldı

Türkiye'nin kültürel mirası 35 bin eser dijitalle dünyaya açılacak