• $16,3799
  • €17,573
  • 971.337
  • 2450.84
14 Mart 2021 Pazar

WhatsApp'la çıkarılan çalışana işe iade hakkı

Bir çalışanın yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan direkt olarak WhatsApp mesajıyla işten çıkarılması mümkün değildir. Bu durumda açılan bir davada, mahkeme diğer koşulları incelemeden işçinin işe iadesine karar verir.

İşçiyle işveren iş sözleşmesiyle birbirine bağlı olan ve birbirlerine karşı sorumlulukları bu çerçevede düzenlenen iki taraftır. İş sözleşmesinin imzalanmasıyla başlayan iş ilişkisi, sözleşmenin sonlanmasıyla sona erer. Genel olarak iş güvencesi kapsamındaki işçilerin iş sözleşmesinin yazılı olarak feshedilmesi şart. Dolayısıyla SMS, e-mail, WhatsApp mesajıyla iş sözleşmesi sonlandırılırsa, işçinin işe iade hakkı var. İş sözleşmesinin sonlandırılmasında kanuna uygun hareket edilmesi gerekir. Örneğin tehdit ve baskı sonucu işçinin elinden istifa dilekçesi alınması durumunda fesih işleminin işveren tarafından yapıldığı kabul edilir.

YAZILI OLMASI ŞART

İş sözleşmesinin feshinin yazılı yapılması gerekir. Ayrıca işçinin iş sözleşmesi feshine dair bildirimi imzalaması da şarttır. Yazılı olarak yapılmayan bir fesih, geçerli değildir. Bir işçi, yazılı olarak iş sözleşmesi feshedilmediği için işe iade davası açarsa, işverenin işten çıkarma nedeni sorgulanmaksızın usule uyulmadığı için işçi işe iade edilir. Bu şekilde hem işine geri döner, hem de dava süresince boşta geçen, çalışmadığı en çok dört aya kadarki ücretine hak kazanır.

KANITLARI SAKLAMALI

Yazılı feshin işçi tarafından imzalanması şartı ise ispat şartıdır. Yani fesih bildirimini işçinin imzalamaması halinde noter kanalıyla işçiye bildirim yapılması, tebligat çekilmesi, SMS atılması, e-mail veya WhatsApp mesajıyla bildirim yapılması mümkündür. Bu durumda işveren ispat şartını yerine getirmiş sayılır. Ancak bildirimin yapıldığına dair kanıtların üretilmesi ve saklanması gerekir.

İŞÇİ BİLDİRİMİ İMZALAMAKTAN KAÇARSA MESAJ GEÇERLİ OLUR

İşçinin işten çıkarma bildirimini imzalamaması halinde de teknolojik imkanlar sıkça kullanılabiliyor. Örneğin işçi bilinçli bir şekilde fesih bildirimini imzalamazsa kendisine e-mail, SMS veya WhatsApp mesajıyla bildirim yapılması çok sık karşılaşılan bir yöntem. Fakat iş güvencesi kapsamındaki bir işçinin yazılı bir fesih bildirimi yapılmadan WhatsApp mesajıyla işten çıkarılması mümkün değildir. Bu şekilde gerçekleştirilen işten çıkarmalar, şekil şartına uyulmadığı için mahkeme diğer koşulları incelemeden işçinin işe iadesine karar verir. Bu durumda işveren, davayı kaybeder ve işçiyi tekrar işe alıp boşta geçen sürenin ücreti öder, ya da işçiyi işe başlatmayarak hem bu sürelere ilişkin ücretleri, hem de kıdem ve ihbar tazminatını ödemek durumunda kalır.

FESİH SEBEBİ BELİRTİLMELİ

İş sözleşmesinin feshinde fesih nedeninin açık bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. 'Verimsizlik', 'performans yetersizliği' gibi fesih nedenlerinin işveren tarafından ispat edilmesi gerektiği gibi, 'görülen lüzum' veya 'işletmesel gereklilikler' gibi genel ifadeler de iş sözleşmesinin feshinde geçerli neden olarak değerlendirilmez.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu