• $9,4958
  • €11,0613
  • 543.538
  • 1455.42
16 Kasım 2014 Pazar

Şapkanı alıp çıkamazsın ya önce söyle ya para öde

Bir çalışan 'İstifa ettim' deyip kapıdan çıkamaz. İstifasını 2 ila 8 hafta önceden söylemesi şart. Aksi halde patronuna tazminat ödemeli.

İŞ Kanunu'na tabi işçilerden belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışanların iş sözleşmesini feshedeceklerini işverene belirli bir süre önce bildirmesi gerekiyor. Bu hem işveren, hem de işçi için geçerli. İşçi istifa ederken, işveren de işten çıkartırken bildirim sürelerine uymak zorunda.

NE ZAMAN SÖYLENMELİ?

Bildirimli fesihte; - İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, - İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra, - İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, - İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılıyor.

AYNI GÜN AYRILAMAZ

Yani işçi istifa etse bile hemen işyerinden ayrılamadığı gibi işveren de işçiyi aynı gün kapının önüne koyamıyor. Her iki tarafta bildirim sürelerine uymak zorunda ve bu süre boyunca işçi çalışmaya, işveren de işçiyi çalıştırmaya devam etmek durumunda. Bildirim sürelerine uymayan taraf bu sürelere ilişkin ücreti karşı tarafa tazminat olarak ödemek zorunda. Ödenen bu tutar ihbar tazminatı olarak adlandırılıyor. Diğer yandan işverenler, bildirim şartına uymama hakkına sahipler. Yani işveren bildirim süresini beklemeden işçiyi işten çıkartabilir. Fakat bu durumda işverenin işçiye ihbar tazminatını peşin olarak ödemesi gerekiyor. İşçinin ise kural olarak bildirim sürelerine uyması zorunluluğu var. Fakat işçi bu sürelere uymayacağını işverene bildirirse bu süreye ilişkin ücreti tutarındaki tazminatı işverene ödememekle yükümlü. Bildirim süresinin bir bölümünde işçinin çalıştırılması, kalan bölümünde ise ücretinin ödenmesi gibi bir durum ise sözkonusu değildir.

İŞVERENLE ANLAŞIRSA...

Ancak işveren ile işçi anlaşır ve bu şekilde bir uygulama benimsenirse, örnek olarak 2 haftalık bildirim süresi bulunan işçinin bildirim süresinin ilk haftasında çalıştırılması, ikinci haftasında ise yıllık izinlerinin kullandırılarak bildirim süresinin tamamlanması söz konusu olabilir.

Günde iki saat iş arama hakkı var

İŞ sözleşmesinin feshedilmesinden sonra işçi eğer bildirim süresine uyarak çalışmaya devam ederse, bildirim süresi boyunca çalıştığı her gün 2 saat yeni iş arama izni var. İşyerine bir zarar vermemesi koşuluyla iş arama izni mümkün olduğunca işçinin iş bulma olanağına en uygun düşecek zamanlarda kullandırılmalıdır. İşçi yeni iş arama iznini kullanma zamanını kendisi belirleyemez. İş saatlerine uymaksızın yeni iş arama iznini kullanması halinde işveren devamsızlık nedeniyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İş bulup da saklaması fesih sebebi

YENİ iş arama izninin mantığı işçiye gerekli vaktin tanınmasıdır. Bu nedenle yeni bir iş bulmuş olduğu için iş sözleşmesini fesheden veya bildirim süresi içinde yeni bir iş bulan işçiye yeni iş arama izni kullandırılmaz. İş bulduğu halde bunu gizleyen ve iş arama iznini kullanan işçinin iş sözleşmesi sadakat borcuna aykırılık nedeniyle işverence haklı nedenle feshedilebilir.

Derhal fesihte söz konusu değil

Sağlık sebeplerinde, ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı durumlarda iş sözleşmesinin feshinde her iki tarafta bildirim süresine uymadan sözleşmeyi feshedebilir.

<p>Verdiğiniz nefes aldığınız nefesle  karışmıyor. Akıllı maske telefonla kontrol ediliyor.</p><p>Ak

Akıllı maske nefes aldıracak

Güney Kore ilk yerli roketi 'Nuri'yi uzaya fırlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'da bir kafede vatandaşlarla sohbet etti

Niğde'de 20 milyon yıllık fosil bulundu