• $8,3227
  • €10,0997
  • 490.431
  • 1441.06
20 Mayıs 2018 Pazar

Oruçlu çalışana öğle yemeğinin parası verilir

Okan Güray Bülbül
Okan Güray Bülbül
YAZARIN SAYFASI

Ramazanda işyerlerinde de farklı uygulamalar devreye giriyor. Örneğin işyerinde ticket veriliyorsa oruç tutuyor diye çalışanın bu hakkı kesilemez. Oruç tutacağını beyan eden işçiye öğle yemeğinin parası verilir.

Ramazan ayı İslam alemi için çok önemli bir ay. Oruçların tutulup, iftarların yapıldığı bu ayda işyerlerinde de ramazan ayının gereği bazı uygulamalar söz konusu oluyor. İşverenlerin ramazan ayında işçilerine iftar düzenlemeleri, ramazan kolisi vermeleri ve vardiya düzenini ayarlamaları bu uygulamalardan bazıları. Bu uygulamalar yapılırken işverenin bazı kurallara da önemle uyması gerekiyor. Aksi taktirde hem uygulama fayda doğurmuyor, hem de işveren yardım yapayım derken yaptırımla karşılaşıyor. İşyerlerinin önemli bir bölümünde işçilere yemek veriliyor.

ÇALIŞANIN ‘TICKET’I KESİLEMEZ

Bazı işyerlerinde işçilerin yemek yemeleri için ticket veya kupon veriliyor, bazılarında ise dışarıdan yemek hizmeti satın alınıyor veya işyerinde yemek yapılıyor. Eğer işyerinde ticket veya kupon veriliyorsa, ramazan ayında oruç tutsun, tutmasın bütün çalışanlara aynı miktarda ticket veya kupon verilmeye devam edilmek zorunda. Yani oruç tutuyor diye çalışanın ticket veya kuponu kesilemez. Normalde işveren işçisine oruç tutup tutmadığını soramaz. Fakat işyerinde yemek hizmetinin dışarıdan satın alındığı veya işyerinde yemek pişirildiği durumlarda işçiye bu soru sorulabilir.

'YEMEK VERİLİR' HÜKMÜ VARSA

Ramazan ayı boyunca oruç tutacağını beyan eden işçiye öğle yemeği verilmeyeceği için oruç tutacak işçiye yemeğin parası verilebilir. Ancak işyerinde yemek verilmesiyle ilgili bir hüküm yoksa bu durumda oruç tutan işçiye yemediği yemeğin parası verilemez. Bunun için iş sözleşmesi önemli.

KIDEM İÇİN DE HESABA ALINIR

İşyerinde her ramazan koli dağıtan veya ramazan yardımı yapan işveren, işçilerine kıdem tazminatı öderken bu tutarları da hesaba katmalıdır. Kıdem tazminatına esas alınacak ödemeler kapsamında düzenli yapılan yardımlar yer almaktadır. Buna göre düzenli yapılan ramazan yardımları da kıdem tazminatına esas ödemeler kapsamına girmektedir. İşveren işçisine vereceği iftar yemeği için de vergiden muaftır. Bu tutar 16 TL’dir. Yani işveren 16 TL’yi aşmayan iftar yemeği için gelir vergisinden muaftır.

RAMAZAN KOLİSİ BORDROYA EKLENİR

İşyerlerinin çoğunda işçilere ramazan kolisi şeklinde ayni yardımlar verilir. Bu durumda ramazan kolisinin net bedeli brüte çevrilecek ve çalışanların bordrolarında gösterilecektir. Dolayısıyla gelir vergisi ve damga vergisi de devreye girecektir. İşçilere ayni yardım yerine nakdi yardım da yapılması mümkündür. Bu durumda da, yapılan yardımdan gelir vergisi, damga vergisi ve sigorta primi kesilmesi gerekmektedir.

HATALI İŞLEME PARA CEZASI

Ramazanda işçisine ayni yardım yapan fakat vergilendirmesi konusunda hatalı işlem yapan, nakdi yardım yapması durumunda bunu prime esas kazanca dahil etmeyen işveren idari para cezasıyla karşılaşabilir. Yani iyilik yapayım derken para cezası ödemek zorunda kalabilir. İşverenlerin bu konularda hassas olmaları ve mevzuata uymaları gerekiyor.

<p>Meteoroloji'nin son verilerine göre hafta ortasında hava sıcaklıkları yükselecek ve yağışlı hava

Ramazan Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak?

Elazığ'da 2 bin 340 rakımlı Haroğlu Dağı'nda 2 bin 340 rakımda tesadüfen keşfedildi!

Sağlık çalışanlarının özverisini kare kare gözler önüne serdi

Adana'da polis, Engelliler Haftası dolayısıyla engellileri evlerinde ziyaret etti