• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
9 Şubat 2016 Salı

Önce 'güvenceli esneklik' sonra kıdem tazminatı fonu

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi konusunda henüz hazırlanmış bir taslak olmadığını vurgulan Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, şubat-mart aylarında öncelikli gündem olarak 'güvenceli esneklik' konusuna dikkat çekti.

Çalışma hayatı açısından 2016'nın yılının hızlı geçmesini zaten bekliyorduk. Hükümet programının önemli bir bölümü çalışma hayatına ilişkindi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu hafta sonu gazetecilere verdiği kahvaltıda çalışma hayatının ajandasının çok daha kalabalık olduğunu açıkladı. Çalışma hayatında şubat-mart aylarında ise gündem 'güvenceli esneklik' olacak. Uzaktan çalışmaya ilişkin çalışma modellerinin hayata geçirilmesini, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi izleyecek.

DOSYANIN KAPAĞI AÇILDI

Soylu, kıdem tazminatı konusunda çalışma barışını zedeleyecek bir adımın atılmayacağını ve konuyla ilgili olarak yalnızca 'dosyanın kapağının açıldığını' ifade etti. Dolayısıyla, kamuoyunda yer alan şekilde hazırlanmış bir taslak olmadığını söyledi. Bakan Soylu, kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin amacının bir gün bile çalışması olan işçinin kıdem tazminatı hakkının kaybolmaması olduğunu vurgularken, bu konuda sosyal taraflarla gerçekleştirilecek görüşmeler sonucunda çalışmaların yürütüleceğinin altını çizdi.

Yol haritası hazırlandı

Güvenceli esneklik, çalışma hayatında güvencenin işçilerden, işlere kaydırılması ve esnek çalışma modellerine ilişkin güvencenin korunması şeklinde özetlenebilir. Özellikle AB ülkelerinde uzunca bir süredir uygulanan bir politika bileşeni. Part – time, uzaktan, evden, tele veya özel istihdam büroları vasıtasıyla çalışan işçilerin sosyal güvencelerinin sağlanmasını ve hatta esnek çalışmanın özendirilmesini içeriyor. Çalışma Bakanlığı bu konuda yol haritasını belirlemiş durumda.

Turizmci destek istiyor

Öte yandan turizm sektörü de 2016 yılı için formül arayışlarına girdi. Sektörün beklentisi ise denkleştirme uygulamalarının süresinin uzaması. En fazla 2 aylık süreyle uygulanabilen denkleştirme süresinin 4 aya çıkarılması yönünde beklentiler yoğunlaşıyor.

'Home office' gündemde

'Evden' ve 'tele' çalışmaya ilişkin hukuki düzenlemeler önümüzdeki günlerde Meclis Komisyonları'nda tartışılmaya başlanacak. Evden ve tele çalışma bugün itibarıyla zaten uygulanan çalışma biçimlerine ilişkin korumaların hayata geçirilmesi anlamında çok önemli.

ÖZEL iSTiHDAM BÜROLARI ÖNEMLİ

Güvenceli esneklikle ilgili hükümlerin en önemlisi ise özel istihdam bürolarına geçici iş ilişkisi kurma hakkı tanınması. Bu düzenlemeyle özel istihdam bürolarına bağlı bir çalışan kitlesi oluşacak. Bazı işçiler özel istihdam bürosunun sözleşmeli işçisi olacak ve özel istihdam bürosu bu işçisini devrettiği işveren ile işçi sağlama sözleşmesi yapacak. Özel istihdam bürolarına bağlı işçilerin daimi işçi statüsüne geçebilmeleri için koruyucu düzenlemeler de var. Diğer taraftan, bu konuda hem işyeri, hem de belli bir süre sınırı söz konusu.

Mevsimlik işçiye sigorta

Kadınların part-time çalışma hakkı süresince ve erkeklerin askerlik döneminde işgücü ihtiyacının özel istihdam bürolarıyla karşılanması hedefleniyor. Mevsimlik tarım işçilerinin ve ev hizmetlerinde çalışanların güvenceye kavuşturulması da özel istihdam bürolarıyla sağlanmış olacak.

<p>Sosyal medyada viral olmuş haftanın en eğlenceli videolarını 'GÖRMELİSİN'!<br></p>

En Zor Çocuk Oyununu 'Görmelisin'!

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!