• $17,9331
  • €18,4099
  • 1039.38
  • 2864.25
13 Aralık 2017 Çarşamba

Memurun yaptığı hata vatandaşı yakmayacak

Artık kişinin kasıt ve kusuru olmaksızın memurun hatasıyla prim günü eksik olmasına rağmen aylık bağlanmış ise bu durumda hatanın telafisi söz konusu olacak. Böylece vatandaşın mağduriyeti giderilecek.

Geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’ndeki değişiklikle prim günü eksiği olmasına rağmen memur hatasından dolayı emekli aylığı bağlananlar için yeni bir düzenleme yapıldı. Bir kişinin emekli olabilmesi için prim ödeme gün sayısı, yaş ve sigortalılık süresi şartlarını sağlaması gerekir.

FAİZİYLE BERABER ÖDÜYORDU

Bu üç şartın birlikte sağlandığı gün kişiye aylık bağlanabilir. Emeklilik durumuna gelen bir kişiye SGK gerekli incelemeleri yaparak aylık bağlar. Ancak incelemeler sırasında prim günü yetmediği halde kişiye aylık bağlanır ise bu kişiye yersiz ödeme yapılmış olur. Geçen haftaki düzenlemeye kadar SGK’nın yaptığı yanlış yüzünden bile olsa yersiz ödeme söz konusu olursa bu ödemeler faiziyle birlikte kişiden geri alınıyordu.

GÜNLER TAMAMLANACAK

Eğer kişinin kusuru olmaksızın memurun hatasıyla prim günü eksik olmasına rağmen aylık bağlanmışsa hatanın telafisi söz konusu olacak. Bu aşamada üç yönteme başvurulacak:

- Eksik günlerin, askerlik, doğum, yurtdışı gibi borçlanma süreleriyle tamamlanması sağlanacak.

- Borçlanmaya konu süre yoksa veya borçlanmaya konu süreler ile prim günü eksiği tamamlanamıyorsa bu durumda emekli olduktan sonra 4/a’lı olarak yapılan çalışmalar hizmet olarak sayılacak ve eksik günler tamamlanacak.

- Bu iki ihtimal söz konusu değilse isteğe bağlı veya tarım sigortası olmasına rağmen emekli aylığı bağlanması nedeniyle bu hizmetleri sonlananlar için bu sigortalılıkları sonlanmamış gibi muamele yapılarak sigortalılık süreleri devam ettirilecek.

Yeniden aylık bağlanacak

Prim günü eksiği borçlanma, emeklilik sonrası çalışma veya son sigortalılık statüsü ile doldurulan kişilerin emekli aylıklarından borçlanma tutarları ile devam eden sigortalılık nedeniyle ödenmesi gereken prim miktarları kesilecek. Dolayısıyla bu kişilerin yapması gereken ödemeler otomatik olarak emekli aylıklarından düşülecek.

Miktar değişmeyecek

Eksik günlerini borçlanmasıyla tamamlayanlar için bağlanan emekli aylığının miktarı değişmeyecek. Ancak 4/a’lı olarak emekli olduktan sonra çalışan kişilerin emekli olmadan önceki sigortalılık statüleri devam ettirileceği için bu kişilerin aylıkları yeniden hesaplanacak. Dolayısıyla hatalı bağlanan aylıklarında artış söz konusu olacak.

Büyük bir kolaylık da getirildi: İki kez rapor alma çilesi bitti!

Geçtiğimiz hafta yapılan değişiklik ile birlikte malul memurlar için çok önemli bir kolaylık da hayata geçirildi. Meslekte kazanma gücünü kaybettiği için malul sayılan ancak prim ödeme gün sayısı veya sigortalılık süresi yetmediği için malullük aylığı bağlanmayan memurlar, bu şartları sağladığında yeniden malullük raporu almak durumundaydı. Değişiklik sonrası bu kişiler için iki kez malullük raporu alma çilesi bitti. Bu kişiler sigortalılık sürelerini veya prim ödeme gün sayılarını doldurmaları halinde yeniden talepte bulunacaklar ve bu taleplerinde yeniden bir malullük tespiti yapılmaksızın eski tespit üzerinden malullük aylığı alabilecekler. Bu kişilere malullük aylığı son sigortalılık statülerine göre bağlanacak. Bu sayede çok az prim eksiği olan kişiler örneğin bir hafta arayla iki kez malullük raporu alma zorunluluğundan kurtulmuş oldular.

<p> </p>

Suriye'ye harekatı kimler neden istemiyor?

İbrahim Kendirci panikledi: Annemden saklıyordum!

Sanki o değil bir başkası! Feride Hilal Akın'ın yaptırdığı estetik yok artık dedirtiyor

Stranger Things'in yıldızı Millie Bobby Brown sitem etti: Benim neyimden nefret ediyorlar?