• $33,1952
  • €36,0226
  • 2551
  • 11156.2
21 Ağustos 2022 Pazar

İşyeri devrinde çalışana tazminat hakkı doğmaz

Bir işyerinin devredilmesi, bilinenin aksine çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. Yeni işveren sözleşmeleri sırf devir nedeniyle feshedemeyeceği gibi, işçiler de "Ben yeni patronla çalışmayacağım" diyerek tazminat talep edemez.

İşyerinin devredilmesi hukuki bir işlemdir. Bu hukuki işlem sonucunda işçinin iş ilişkisi yeni işverenle devam eder. İşyerinin devredilmesi çalışanların iş sözleşmesinin sona erdiği anlamına gelmez. Bunun yanında çoğu kişi işyeri devrinde işçiye otomatikman kıdem tazminatı hakkı doğduğunu sansa da, durum böyle değildir. İşyerini devralan işveren işyerindeki işçilerin sözleşmesini sırf bu nedenle tazminatsız feshedemeyeceği gibi, işçiler de 'ben bu işverenle çalışmayacağım' diyerek bildirim süresini beklemeden işyerinden ayrılamaz. Yeni işveren devreden işverenin işçileriyle çalışmaya devam etmek durumundadır. Ancak devir dışındaki nedenlerle iş sözleşmesinin feshedilmesi mümkündür.

İŞÇİYİ KORUMAK ESAS

İşyerinin devredilmesi halinde işçilerin iş sözleşmesinin devam etmesi işçinin korunmasına yönelik bir düzenlemedir. İşverenin yaşayabileceği çeşitli zorluklar karşısında işyerini devredebilecek olması işverene tanınan bir haktır. Ancak işverene sağlanan bu hak nedeniyle işçilerin mağdur olmasını engellemek adına bu yönde bir düzenleme mevcuttur.

'HAKLI NEDEN' OLMAZ

Yeni işveren sırf işyerinin devri nedeniyle iş sözleşmeleri feshedemez. Bu nedenle feshedilmiş sözleşmeler 'haklı nedenle' feshedilmiş sayılmaz. Dolayısıyla yalnızca işyerinin devri dolayısıyla iş sözleşmesi sonlandırılan işçiler kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanır. Ancak işyerini devralan işverenin ekonomik ve teknolojik sebeplerle veya iş organizasyonu değişikliği gerekçesiyle iş sözleşmelerini feshetmesi halinde durum farklılık arz eder. İşyerinin devri halinde işçilerin sözleşmeleri işyerini devralan işverenle devam edeceği için işçinin kıdem tazminatı hakkı doğmaz. İş sözleşmesi sona ermediği için bu durumda işçinin kıdem tazminatı alması mümkün değildir.

KIDEM SIFIRLANMAZ

İşçinin devir sonrası sözleşmesinin kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlanması halinde tazminat, çalıştığı tüm süreye göre hesaplanır. Örneğin 3 yıl eski, 2 yıl yeni işverenle çalışan biri 5 yıl üzerinden tazminat alır.

ESKİ İŞVERENİN 2 YIL SORUMLULUĞU VAR

İşvereni devreden işveren, devir tarihinden önce doğmuş bulunan ve devir tarihinde ödenmesi gereken borçlardan işyerini devralan işverenle birlikte sorumludur. Ancak devreden işverenin sorumluluğu açısından iki yıllık süre söz konusudur. İki yıl sonunda devreden işverenin bu konudaki sorumluluğu sona ermektedir. Dolayısıyla işyerini devreden işveren iki yıl süreyle işyerini devrettiği tarihe kadarki ücret, fazla çalışma, hafta tatili çalışması, bayram ve genel tatil ücretlerinden işyerini devrettiği işverenle birlikte sorumludur. İşyeri devredildikten bir yıl sonra bu konularda denetim olması ve eksiklik tespit edilmesi veya mahkeme kararı ile eksik ödeme yapıldığının tespiti halinde devreden işveren, devralan işverenle birlikte sorumludur. Devreden işveren bu gibi durumlarda kendi döneminde doğan alacaklardan sorumlu tutulur.

<p>Esenköy beldesinde kıyıların ve açıklarında çok sıkılıkla görülen yunuslar bu kez drone ile kamer

Yalova'da ortaya çıktılar... Görsel şölen böyle görüntülendi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılı! TCG Anadolu Gemisi geçit törenine hazır

Kastamonu'da şaşırtan olay! Söğüt ağacının gövdesinde kiraz ağacı büyüdü