18 Haziran 2019 Salı

İşverenin bordro hilesine karşı atılan imzaya dikkat!

İşverenlerin bir kısmı çalışanın ücretini bordroda farklı kalemler altında gösteriyor. Ancak bordrodaki bu hile Yargıtay’dan dönüyor. Bunun için işçinin bordroya imza atarken, çok dikkatli incelemesi gerek.

Bordro, işverenin işçiye ödediği ücretin hesabını ve işçinin ücretine ait kalemleri gösteren belgedir. Bordronun içeriği, en az ödenen ücret kadar önemlidir. İşveren, her ay ücret bordrosu düzenlemek ve bu bordroyu işçiye vermek zorundadır. İşçinin ıslak imzalı bordrosu, işveren açısından ileride yaşanabilecek anlaşmazlıklar açısından delil niteliğindedir. Bu şekilde saklanmış bordro, işverenin açılacak bir davada elini güçlendirir. Pek çok işveren bordro düzenliyor ancak bordroya işçiden imza almıyor.

DELİL GÖSTERMESİ ŞART

İmzalı bordrosunda fazla mesai ödemesi sütununda rakam bulunan işçi, eğer bordroyu ihtirazi kayıt koymadan imzalamışsa fazla mesai yaptığını yalnızca yazılı delillerle iddia etmek durumundadır. Bu durumda tanık beyanlarıyla ispat edemez. İşçilerin imzalayacakları bordroları dikkatle kontrol etmeleri gerekir. Bu şekilde imzalanmış bordrolar işçi açısından bağlayıcılık taşımaktadır. İşçi bordroyu imzalamış ancak ihtirazi kayıt koymuşsa bu durumda daha fazla mesai yaptığını yazılı deliller ve tanık beyanlarıyla ortaya koyarak hak iddia edebilir.

Çalışmanızın karşılığını her ay inceleyin

Yargıtay işçinin imzası olmayan bordrodaki tutarların belirtilen kalemler altında işçiye ödendiğini kabul etmemiş ve işçinin gerçek ücretinin belirlenmesi için emsal işçi ücretlerinin araştırılıp karar verilmesine hükmetmiştir. Yani işverenin bordro hilesini yutmamıştır. Ancak bu tip bir bordronun imzalı olması halinde mahkemelerce kabul edilme riski var. Bu nedenle işçilerin bordroya konu aydaki çalışmalarının karşılığının bordroya nasıl yansıdığını görerek imzalamaları gerek.

İşte Yargıtay'a yansıyan olay

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararına konu olayda, işveren işçisiyle 3.000 TL ücret üzerinden anlaşıyor ve fazla mesai ücreti vermiyor. Ancak bordroda işçinin ücretini 2.500 TL gösterip, kalan tutarı ise fazla mesai ve hafta tatili ücreti olarak her ay farklı tutarlarda ancak toplamda 3.000 TL’yi geçmemek üzere yatırıyor. Böylelikle işçisine fazla mesai yaptırdığı süreler için ödeme yaptığını, hafta tatili vermeyerek çalıştırırsa bunun da ücretini ödediğini kayıt altına almaya çalışıyor. Yargıtay bu durumda işverenin temel ücreti bölerek diğer işçilik alacaklarının ödendiği şeklinde bir uygulama geliştirdiğini değerlendirmiştir.

Fazla mesai sütununu kontrol edin

İşçinin imzaladığı bordroda fazla mesai sütunu bulunmuyorsa veya bu sütunda herhangi bir rakam veya net bir ifade bulunmuyorsa işçi bu durumda ilgili ayda daha fazla fazla mesai yapıldığını hem yazılı delillerle, hem de tanık beyanlarıyla ispat edebilecektir. İşçiler bordrodaki fazla mesai sütununu dikkatli bir şekilde kontrol etmeliler ve bu sütundaki hesaplamanın kendi fazla mesai saatleriyle uyumlu olduğunu kendileri de hesaplamalılar.

<p>Ankara ve Taliban arasında ilk resmi  temas sağlandı. Afganistan geçici hükümetinden üst düzey dı

Taliban ile ilk resmi temas

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de Din Eğitimi Sempozyumu'na katılarak konuşma yaptı

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (15 Ekim 2021)

Kumanda görünümlü tabanca, polisi yaraladı