• $13,5275
  • €15,3358
  • 799.286
  • 1910.29
1 Kasım 2020 Pazar

İstifada ‘bütün alacaklarımı aldım' imzası geçerli değil

Bazı işverenler, işten çıkarılırken ya da istifa ederken çalışanlara ‘bütün alacaklarımı aldım’ şeklinde bir ibraname imzalatıyor. Ancak bunun çoğu zaman hukuki geçerliliği yok. Çünkü fesihten sonra en az 1 ay geçmesi ve tutarın açık olarak yazılması şart.

İş sözleşmesi sona erdirilirken işçiyle işveren arasındaki tazminat, yıllık izin ve ücret alacaklarının ödenmesi konusunda zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Bunun yanında işverenler işçilerden iş sözleşmesi feshedilirken ya da istifa ederken ‘bütün alacaklarımı aldım’ şeklinde bir ibareye imza atmasını talep ediyor. İşvereniyle kötü olmak istemeyen ve hak ettiği alacaklarını almayı zora sokmamak için çoğu kez işçiler istemeseler de bu tip ifadelerin altına imza atmak durumunda kalıyor. Fakat aslında bu şekilde imzalatılan ibranamelerin pek çoğu hukuken geçerli değil.

EN AZ 1 AY GEÇMELİ

İbraname, İş Kanunu’nda değil Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş bir sözleşme biçimidir. Yani işçi ve işverenin arasında imzalanan ibraname aslında bir sözleşmedir. Bu sözleşmenin de geçerli olabilmesi için bazı şartların varlığı söz konusudur. Yazılı olmayan ibranameler geçerli değildir. Diğer yandan ibranamenin geçerli olması için iş sözleşmesinin feshedildiği tarihten en az 1 ay sonra imzalanması gerekir. Bu nedenle işverenlerin istifa ederken işçilere imzalattırdıkları ibraname geçerli değildir. İbranamenin imzalandığı tarihle istifa tarihi veya iş sözleşmesinin fesih tarihi arasında en az 1 ay bulunması şart.

TUTAR AÇIKÇA YAZILMALI

Ayrıca ibranamede alacağın türünün ve miktarının açıkça ifade edilmesi gerek. Örneğin, kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde iş sözleşmesi sonlanmış bir işçiye ibraname imzalatılırken ne kadar ödendiği, kullandırılmamış yıllık izinlerin karşılığı olarak ne kadar ödendiği açıkça yazılmalıdır. Bu nedenle ‘bütün alacaklarımı aldım’ şeklindeki ibranameler geçerli değildir. İbranamelerin geçerli olabilmesi için bir diğer şart ise ibraya konu alacağa ilişkin ödemenin banka aracılığıyla yapılmasıdır. İşçiye elden para verilmesi halinde işveren sıkıntıya düşebilecektir.

İŞÇİNİN DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR

İşçiler bahsettiğimiz özellikleri taşımayan ibranamelere imza attıklarında geçersiz olduğu için işverene yönelik dava açabilir. Örneğin ‘bütün alacaklarımı aldım’ şeklinde hukuken geçersiz bir ibranameye imza atmış bir işçi işverene hak ettiği kıdem tazminatının ödenmediği yönünde dava açabilir. Hukuken geçerli bir ibranameyi imzalamış bir işçi de, ibranamedeki miktar konusunda bir farklılık olduğu iddiası ile mahkemeye başvurabilir. İşverenlerin bu şekilde ibranamelerin geçerlilik koşullarına uymaları kendilerine güvenli bir alan yaratacaktır. İşçilerin de, iyi niyet kurallarına uygun davranmaları son derece önemlidir.

TORBA YASADAN AYRINTILAR

3 AYDA İŞ BULANIN PRİMİ DEVLETTEN

T kanunda yer alan düzenlemelerden biri de işsizlik ödeneği alan kişilerin işgücü piyasasına dönüşlerini kolaylaştırmaya yönelik. Düzenleme hayata geçtikten sonra işsizlik maaşı alırken 3 ay içerisinde iş bulanların ve bu işte 12 ay çalışanların emeklilik primleri devlet tarafından ödenecek. Dolayısıyla bu kişilerin ölüm ve emekli aylığı için 3 aylık prim eksiği tamamlanmış olacak. Düzenleme hayata geçtikten sonra kapsamdaki kişiler başvurularını İŞKUR’a yapacaklar. İŞKUR bu kişilerin şartları sağlayıp sağlamadığını inceleyecek. Şartlar sağlanmışsa İŞKUR bu kişilere ait primleri SGK’ya aktaracak. Türkiye’deki işsizlerin yüzde 75’i bir yıldan kısa süreli işsiz. Düzenlemenin amacı da işsizlik ödeneği alan kişilerin bu sürede yeni bir iş bulma motivasyonunun artırılması.

Ezgi Aşık soruyor, Gazeteci-Yaza <a href='https://twitter.com/idriskardas' role='link' style='font-s

Muhalefet neden Erdoğan'ı hedef alıyor?

Hurdalıktan alınan arabanın muhteşem değişimi

Sırları çözülemeyen birbirinden ilginç fotoğraflar! Gerçek oldukları iddia ediliyor

Kendisi küçük etkisi çok büyük! Kansere savaş açıyor