• $16,3308
  • €17,4574
  • 974.018
  • 2418.1
2 Şubat 2021 Salı

İstifa eden çalışan işyerinde aldığı eğitimin ücretini öder

İşyerinde verilen eğitimler, çalışanın kariyeri için önemli. Bu nedenle işveren, çeşitli eğitimlere katılmasını sağlayarak yatırım yaptığı çalışanının istifa etmesi halinde, bu eğitimlerin ücretini talep etme hakkına sahip.

İşverenler çalışanlarına eğitim vermeyi ve bu şekilde çeşitli alanlarda becerilerini geliştirerek işyerinde kendilerine daha fazla fayda sağlamalarını amaçlıyor. Fakat eğitimden aslında çalışanlar daha fazla fayda sağlar. Çalışanlar bu sayede sadece eğitim aldığı işyerindeki değerini değil, kariyerleri açısından yer aldıkları sektördeki değerini de artırmış oluyor. Bu nedenle işverenler kendi çalışanlarına eğitim verdiklerinde buna ilişkin bir cezai şart öngörerek işçinin eğitim sonunda belirli bir süre işyerinde çalışması şartını öne sürebilir.

YARGI KARARLARI VAR

Konuyla ilgili yargı kararları işçinin işyerinde aldığı eğitim sonrasında işyerinden ayrılırken belirli şartların varlığı halinde işverenin işçisinden eğitim maliyetlerini isteyebileceğine hükmediyor. İşveren işçiyi bildirimli fesih yoluyla yani ihbar süresi kullandırarak işten çıkarırsa işçiden eğitim masraflarını isteyemez. Yine işverenin işçiyi sağlık nedenleri ve zorunlu nedenlerle işten çıkarması durumunda da eğitim masrafları işçiden alınamaz. Ancak işverenin işçiden eğitim masraflarını talep etmesi için bazı koşulların varlığı gerekiyor.

SÖZLEŞMEYE EKLENMELİ

İşverenlerin işçilere verdikleri eğitimin sonunda belirli bir süre çalışmaya devam etmeleri şartı koymaları halinde söz konusu sürenin ve gerekli bilgilerin işçiye yazılı olarak bildirilmesi ve işçinin de bu bilgilendirmeyi imzalayarak kabul etmesi gerekiyor. İş sözleşmesinde bu yönde bir hüküm varsa işçi eğitimin sonunda gerekli süre kadar işyerinde çalışmaya devam etmezse eğitimin maliyetlerine katlanmak durumunda kalabilir. Öte yandan işverenler her eğitimin öncesinde söz konusuu eğitimin masraflarının ne olduğunu açıkça ifade ederse, mahkeme nezdinde bu durumu çok kolay ispat edebilir.

ZORUNLU OLANLAR KAPSAM DIŞINDA

Diğer yandan işverenin kanuni yükümlülük gereği verdiği eğitimlerin maliyetleri de işçiden istenemez. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işçiye verilmesi zorunlu eğitimler işçi iş sözleşmesini isterse eğitimi aldıktan bir gün sonra feshetsin işçiden talep edilemez. Ayrıca işveren eğitim sonunda işten ayrılma halinde fahiş bir cezai şart öngörmüşse mahkeme bu tutardan indirim yapılmasına hükmedebiliyor.

İŞVERENİN AÇIK ŞEKİLDE KANITLAMASI GEREKİYOR

İşçisinden eğitim maliyetlerini talep edecek işverenin bunu açıkça ispat etmesi gerekiyor. Toplu olarak verilen eğitimlerde eğitimin işçi başına düşen maliyetinin bulunması ve işçiden bu maliyetin talep edilmesi mümkün. Eğitim kuruluşlarına yapılan harcamalar, eğitmene yapılan harcamalar, eğitim materyalleri için yapılan harcamalar, eğitime yönelik ulaşım ve eğitim mekânı harcamaları işçiden talep edilebilir. Bunun dışındaki maliyetlerin işçiden istenmesi söz konusu değildir. Ayrıca eğitim süresince işçiye ödenen ücretler işçiden talep edilemez. Yargı kararları eğitim aldıktan sonra istifa eden işçinin eğitimin maliyetlerine ne ölçüde katlanacağını eğitim süresiyle istifa arasında geçen süreye bakarak karar veriyor.

<p>Son dönemlerde teknoloji dünyasına damgasını vuran gelişme, ofise dönüş kararını protesto eden Ap

Çeviri yapabilen gözlük tanıtıldı | TeknoZone #26

Eşek arısının fare avı dehşete düşürdü! Saniye saniye kaydetti

Selçuk Bayraktar'ın kumanda ettiği MiG29 ile kol uçuşu yaptı! AKINCI TİHA'nın Azerbaycan'daki ilk uçuşu

Turistler için cazibe merkezine dönüştü! Çölün ortasında kuruldu