• $15,6603
  • €16,3561
  • 906.226
  • 2393.41
2 Mayıs 2021 Pazar

İşçiye vergi muafiyeti memura tayinde öncelik

Aşılama sürecinin hızlanması için çalışma hayatında da bazı teşvikler geliştirilebilir. Bu kapsamda işçiler için gelir vergisi muafiyeti, kısa çalışma ödeneğinin artırılması, memurlar için ise tayin ve terfide öncelik gibi bazı uygulamalar hayata geçirilebilir.

Koronavirüs salgınının hızını düşüren ülkelerin ortak özelliği aşı yaygınlığı. Aşılama hızındaki yavaşlama, aşı ikna ekiplerinin kurulması gibi bazı önlemlerin hayata geçirilmesiyle aşılmaya çalışılıyor. Çalışma hayatında da çalışanların aşı olmasını sağlayacak süreçler yönetilebilir. Bu noktada işçiler için gelir vergisi muafiyeti, kısa çalışma ödeneğinin artırılması, memurlar için ise tayin ve yükselme de öncelik gibi radikal tedbirlerin hayata geçirilmesi söz konusu olabilir.

KISA ÇALIŞMAYA ZAM

Salgının kontrol altına alınabilmesi için işyerlerinde güvenli çalışma biçimlerinin uygulanması şart. Aşı olan işçi sayısının artırılması için belirli bir süre gelir vergisi muafiyeti sağlanması yönünde bir teşvik hayata geçirilebilir. Örneğin aşı olan bir işçiye aşı sırası geldikten sonra başlayacak şekilde 6 aylık bir gelir vergisi muafiyeti sağlanırsa 6 ay boyunca işçinin brüt ücreti değişmeyecek olsa da eline geçen net tutar artacaktır ve bu şekilde aşı sırası gelen işçilerin de bir an önce aşı olması da sağlanabilir. Aşı olan işçi eğer kısa çalışmadaysa, kısa çalışma ödeneğinin artırılması da teşvik edici bir düzenleme olabilir.

TERFİDE KRİTER OLABİLİR

Aşı olmayı teşvik edecek düzenlemeler memurlar için de hayata geçirilebilir. Tayin hakkı olan memurlara aşı olmaları halinde öncelik tanınması, terfi aşamasındaki kişilerin tercihinde aşı olmanın da bir kriter haline getirilmesi gibi düzenlemeler memurların da bu konudaki kararlarını değiştirebilir. Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların aşı olmalarının sağlanması kamu hizmetinde aksama yaşanmamasını sağlayacağı için önemli.

PRİM VE İKRAMİYE ARTIRILABİLİR

Aşı olmayı teşvik edici genel düzenlemeler yanında işyeri içi uygulamalarla da aşı teşvik edilebilir. Örneğin pek çok işyerinde prim ve ikramiye ödenmesi söz konusu. Prim ve ikramiye ödemelerinde aşı olmuş olmak ilave bir kriter olarak uygulanabilir. Örneğin 500 TL prim alacak bir işçiye aşı olması halinde 600 TL prim ödenmesi sağlanabilir. Ayrıca işyeri içi görev değişikliklerinde aşı olanlara öncelik tanınması gibi bir iç düzenleme yapılarak işyerinde aşı olacak kişi sayısı artırılabilir. Diğer taraftan aşı seferberliğine sivil toplum örgütlerinin de dahil olması gerekiyor. Bu konuda sendikaların da rol üstlenmesi söz konusu olabilir. Sendikalar, aşı olan üyelerinden belirli bir süre üyelik aidatı almamak, üyelerin aşı konusunda bilinçlendirilmesi için eğitimler düzenlemek gibi tedbirler alabilir.

İşsize ilave destek

Sosyal yardım alan vatandaşların iş görüşmelerine gitmeleri ve işe başlamaları halinde yararlandığı iki yardım var. Bu yardımlar işe yönlendirme ve işe başlama yardımları. Bu yardımların miktarı aşı olunması halinde artırılabilir. Bu sayede aşı olan vatandaşların eline geçen yardım miktarı artacak ve aşı olunması teşvik edilecektir. Diğer yandan İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin katıldığı İşbaşı Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kurslarında ödenen günlük tutarların da aşı olan vatandaşlar için artırılması sağlanabilir. Bu sayede yalnızca istihdamdaki kişilerin değil, iş arayanların da aşı olması teşvik edilebilir.

<p>Arabesk müziğin önemli temsilcilerinden Ümit Yaşar, meslek hayatının ilk röportajını Akşam Gazete

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Farkında olmadan evinizi kirleten 8 eşya

Hayali pilot olmaktı! Hevesini gidermek için bakın ne yaptı?

Okul bahçesine inşa ettiler! ''böcek oteliyle'' canlıların yaşamını öğreniyorlar