• $13,7194
  • €15,5684
  • 786.53
  • 1910.41
14 Şubat 2017 Salı

Esnafa 1.411 lira işsizlik maaşı

Esnafa iflası ya da işyerini kapatmak zorunda kalması halinde işsizlik maaşı ödenmesini kapsayan Esnaf Ahilik Sandığı Meclis'te. Taslağın yasalaşmasıyla esnafa sandıktan ödenecek en yüksek tutar bu yıl için 1.411 TL olacak. 35.5 liralık prim ödemelerinin de temmuzda başlaması bekleniyor.

Ahilik kültürünün modern çağa uyarlaması olarak ifade edilebilecek ahilik sandığının kurulması yönündeki kanun taslağı geçtiğimiz hafta Meclis'e geldi. Kanun tasarısı bu haliyle yasalaşırsa Esnaf Ahilik Sandığı hayata geçmiş olacak. Sandığın amacı, Bağ-Kur’lu olarak çalışanların işyerlerini kapatmaları veya iflas etmeleri halinde oluşacak gelir kayıplarının telafi edilmesi. Bu çerçevede küçük esnafa çok önemli bir güvence sağlanması hedefleniyor.

KİMLERİ KAPSAYACAK?

- Kurulacak Esnaf Ahilik Sandığından 4/b’li sigortalılardan yani Bağ – Kur’lulardan;

- Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usûlde gelir vergisi mükellefi olanlar,

- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları yararlanacak.

ORTAK İÇİN DE GEÇERLİ

Öte yandan sandığın kapsamında Bağ – Kur’lu olan köy ve mahalle muhtarları, isteğe bağlı sigortalılar, tarım Bağ – Kur’lularla jokey ve antrenörler olmayacaklar. Sandığa prim ödeyen kişiler, işyerlerini kapattıklarında veya iflas ettiklerinde, sandıktan ödenek alabilecekler. Yani işçiler için geçerli olan işsizlik sigortasından ödenek alma hakkı, küçük esnaf, gelir vergisi mükellefi ve şirket ortağı için de söz konusu olacak.

SAĞLIKTAN DA YARARLANABİLİR

Ayrıca Esnaf Ahilik Sandığı'ndan ödenek alan kişiler ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişi statüsünde olan eş ve çocukları sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

PRİM TUTARI 35.5 LİRA

Esnaf Ahilik Sandığı'na prime esas kazancın yüzde 2’si kadar prim ödenecek. 2017 yılı için ödenmesi gereken prim miktarı minimum 35.5 TL olacak. Söz konusu primini en yüksekten yatıran esnaf 266.6 TL sandığa prim ödeyecek. İşsizlik sigortasına devletin prim ödeyerek yaptığı katkı, Esnaf Ahilik Sandığı için de geçerli olacak. Devlet de her bir sandık mensubu için her ay 17.7 lira prim ödemesi yapacak.

İflas veya işyeri kapama şartı var

Sandıktan ödenek alınabilmesi için sandığa prim ödeyen esnafın iflas istemiyle mahkemeye başvurmuş olması veya iflasa tabi olmamakla birlikte işyerini kapatmak suretiyle sigortalılığını sonlandırmış olması gerekiyor. Dolayısıyla iflas eden veya işyerini kapatan esnaf sandıktan ödenek alabilecek.

Prim ödemeleri temmuzda başlıyor

1 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sandık mensuplarının prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Bu çerçevede üç yıllık süre içerisinde sandıktan ödemeler yapılmaya başlanacak. Kapsamdaki kişilerin sandığa prim ödemesi zorunlu. Dolayısıyla 1 Temmuz'dan itibaren esnafın yüzde 2 oranında prim ödemeye başlaması gerekiyor.

10 aya kadar çıkıyor

Esnaf Ahilik Sandığı'ndan ödenek alınabilmesi için son üç yıl içerisinde son 120 günü kesintisiz olmak üzere en az 720 gün prim ödenmiş olması gerekecek. Son üç yılın yirmi dört ayında prim ödeyen 6 ay, 30 ayında prim ödeyen 8 ay, tamamında prim ödeyen ise 10 ay sandıktan ödenek alabilecek.

Günlük kazancın yüzde 40'ı

Ödenek miktarı günlük ortalama kazancın yüzde 40’ı olacak ve ödenek miktarı asgari ücretin brütünün yüzde 80’ini aşamayacak. Sandıktan ödenecek en yüksek ödenek miktarı 2017 yılı için hesaplandığında 1.411 TL. En düşük rakam ise 705.4 TL. Bu rakamlar sandıktan ödemenin yapıldığı yıl için hesaplanarak ödenecek. Ödeme miktarı işsizlik sigortasıyla benzer şekilde belirlenmiş durumda. Ancak esnafın ödenek alabilmesi için son üç yılın en az ikisinde prim ödemiş olması gerekiyor.

<p> </p>

Parasosyal etkileşimi çocuklarımıza neden anlatmalıyız?

Güvenlik güçleri teröristlere göz açtırmıyor!

Keykubadiye Sarayı'ndaki kazılarda ortaya çıktı! 1220'li yıllarda yapıldı

2021'in en etkili kadınları seçildi! İşte listede yer alan isimler