• $17,9465
  • €18,2434
  • 1022.87
  • 2913.3
22 Mart 2018 Perşembe

Kadroya geçen taşerona ek ikramiye ve promosyon

2 NİSAN'DA GEÇİŞ TAMAM

Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak. 2000 TL brüt ücretli işçi, kadroya geçince 39 gün üzerinden 1858 TL ek tediye alacak. Ayrıca protokolde madde varsa promosyon da alabilecekler.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçişleri tamamlanmak üzere. 2 Nisan itibarıyla geçişlerin tamamlanması hedefleniyor. Geçişler tamamlandıktan sonra taşeron işçilerin maddi haklarında iki önemli iyileştirme yaşanacak. Bunlardan birisi ilave tediye (ikramiye), diğeri ise promosyon. Kadroya geçen taşeron işçiler ilave tediye hakkına kavuşacak.

KAMU İŞÇİSİ OLARAK

Diğer yandan kamu kurumlarına maaş ödeyen bankayla imzalanan promosyon protokolünde madde varsa promosyon da alabilecekler. Görev yaptıkları kamu kurumlarında kamu işçisi olma hakkını kazanan kişiler, kamu işçilerine sağlanan haklardan yararlanmaya başlayacak. Bu haklardan belki de en önemlisi de ilave tediye. 6772 sayılı ‘Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanun’ düzenlemesi gereğince, genel ve katma bütçeli kurumlar, özel bütçeli idareler, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, belediye ve özel idareler ‘hizmet akdi’yle çalışan işçilerine ilave tediye ödemesi yapmaktadır. İlave tediye, devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda, İş Kanunu'na tabi olarak çalışan tüm kamu işçilerine ödenmektedir. Kadroya geçen taşeron işçiler, kamu işçisi olacakları için ilave tediye hakkından yararlanmaya başlayacak.

26 GÜNDEN HESAPLANIR

Devletin kamuda işçi statüsünde çalışanlara ödediği ilave tediye, kadroya geçen taşeron işçilerine de ödenecek. İlave tediye işçinin bir ayda çalıştığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalışan sayısı 26 gün kabul edilir ve ilave tediye işçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır. İlave tediye kamu işçilerine yılda bir kez ödenmektedir. Kanunda Bakanlar Kurulu kararıyla ödemenin yılda iki kez yapılabileceği yönünde düzenleme bulunmaktadır. Her yıl Bakanlar Kurulu ikinci ilave tediyenin ödenmesine karar vermektedir. Dolayısıyla kamu işçileri her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye almaktadırlar.

KRİTİK KONU PROTOKOL

Kadroya geçirilen taşeron işçilerin kamu kurumlarının, maaş ödenen bankayla imzaladıkları protokole göre bankalardan promosyon alma hakkı da var. Promosyonda kritik konu ise bankayla kamu kurumu arasındaki protokol. Protokolde promosyon ödenmesi yönünde madde varsa taşeron işçiler promosyon alabilirler.

2. yarısından faydalanacaklar

İlave tediyelerin ödenme tarihi Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmektedir. Bu yıl ilave tediyelerin ilk yarısı 26 Ocak'ta ödendi. İkinci yarısı ise 8 Haziran’da ödenecek. Kadroya geçen taşeron işçiler 26 Ocak’ta kamu işçisi olmadıkları için ilave tediyenin ikinci yarısından faydalanabilecekler. İşçiler 2018’de 39 günlük ilave tediye hakkından yararlanacak.

2000 TL brüt ücretli işçi 1858 lira tediye alabilir

İlave tediye fazla mesai, yol ve yemek gibi ilave ödemeler olmaksızın hesaplanan brüt ücretin 26 günlük tutarı kadardır. İlave tediyelerden SGK primi ve gelir ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. 2000 TL brüt ücreti olan bir kamu işçisi 1239 TL ilave tediye almaktadır. 2000 TL brüt ücreti olan taşeron işçi, kadroya geçince 2018 yılı için 39 gün üzerinden 1858 TL ilave tediye alacaktır. Brüt ücret yükseldikçe ilave tediye miktarı da artacaktır.

Belediyeler için netleşiyor

Bunun yanında belediye şirketlerine geçişi yapılan taşeron işçilerin ilave tediye alıp alamayacağı konusunun ilerleyen günlerde netleşmesi bekleniyor. 2 Ocak tarihinde başlayantaşeron işçilerin kadroya geçiş için başvuru süreci tamamlanmış durumda. 2 Nisan itibarıyla da kadro geçişler tamamlanacak.

<p>Mükemmel Eşleşme dizisi, TRT1'in yaz sezonunda yayınlanan iddialı işlerinden birisi. Dizinin ana

Mükemmel Eşleşme'nin Fadime'si Ayşegül Günay: 'Karadenizli kadınların damarlarında dominantlık vardır'

Sular çekilince ortaya çıktı! Bölge sit alanı ilan edilebilir

Lise öğrencileri yaptıkları dronla TEKNOFEST'te yarışacak

TEM'in ortasına çıktı kazaya neden oldu! Korku dolu anlar