• $17,2471
  • €17,6393
  • 963.386
  • 2408.15
3 Haziran 2017 Cumartesi

Dedikodu ve mahrem bilgileri açıklamak işsiz bırakıyor

Çalışma hayatı işveren kadar işçilere de sorumluluklar yüklüyor. İşyerinde belirlenen özel kurallar dışında, genel anlamda uyulması gereken kurallar da her iki tarafı bağlıyor. Bunlardan biri de işyerindeki huzurun korunması. İşyerinde yaşanan olayların çalışanlar açısından işyeri dışına taşınmaması çok önemli.

DEDİKODU İŞTEN EDEBİLİR

İşyerinde dedikodu yapmak çalışanları işinden edebilecek bir diğer davranış. Yargıtay bu konuyla ilgili verdiği bir kararında, işyerinde bölge müdürü olarak çalışan bir işçinin işyerinde yaşananları çalışanların eşlerine iletmesini geçerli bir fesih nedeni olarak değerlendirmiştir. Yani işçinin işten çıkartılabileceğini ancak tazminat ödenmesi gerektiğine karar vermiştir. Bahse konu olayda bölge müdürünün işyerinde çalışan işçilerin eşlerine işyerinde yaşananları aktarması ve sonrasında bu olaylarla ilgili uzun süren mail ve mesaj trafiği işçiyi işinden etmiştir. Yargıtay’ın geçtiğimiz yıl vermiş olduğu bir karar iletişim araçlarının hassas bir şekilde kullanılması gerektiğini açıkça ortaya koymuştur. Yargıtay’a giden olayda bir şirketin arşiv kısmında çalışan beş işçinin şirketin arşiv kayıtlarında bulunması gereken bir makbuz örneğinin şirketin önceki yönetim yetkililerince mevcut yönetim aleyhine eleştiri konusu yapılarak sosyal medyada paylaşılması sonrasında işten çıkartılmasını haklı bulmuştur.

GİZLİ ŞİRKET BİLGİLERİ

Makbuzun bir kişi tarafından paylaşılmasına rağmen arşiv bölümündeki beş kişinin birden işten çıkartılmasını haksız bulan yerel mahkemenin aksine Yargıtay, “arşiv bölümünde çalışan kişilerin bilgisayar açılış şifrelerini birbirleriyle paylaşarak gerçek sorumluların ortaya çıkmasını engelleyecek kusurlu davranış sergilemiştir” diyerek işvereni haklı bulmuştur. Dolayısıyla işçiler hem şirket bilgilerini usulünce ve gizlilik esasına uygun bir şekilde kullanmalı, paylaşmamalılar.

SİGARA İŞSİZ BIRAKIR

İşçi ve işvereni karşı karşıya getiren bir diğer konu ise sigara kullanımıdır. İşçilerin sigara içmesine işveren müdahale edemez. Ancak sigara içmek bahanesiyle işlerin aksaması ve içileceği yer önemlidir. Bazen güvenliği aksatacak uygunsuz bir yerde uyarıya rağmen içilen tek bir sigara işçiyi işinden edebilir.

Dedikodu hem işi hem işvereni kötü etkiliyor

İşyerlerinde özellikle genç çalışanların sayıca fazla olduğu ortamlarda ilişkilerin sınırının iyi çizilmesi gerekiyor. Aksi takdirde çalışanların uygunsuz davranışları sadece kalp yaralarına değil, işsiz kalmaya da neden olabiliyor. Yargıtay yakın dönemde verdiği bir kararında cep telefonunun arka planına kadın çalışma arkadaşının fotoğrafını koyan bir işçinin tazminatsız olarak işten çıkartılması kararını onadı. Bu davranışı taciz olarak değerlendirdi ve tazminatsız atılmanın haklı olduğuna karar verdi. Ancak Yargıtay önce işçinin uyarılması gerektiğine, uyarıya rağmen bu tip davranışların sürmesi halinde tazminatsız feshin gerçekleştirilebileceğine işaret etti.

Alkol kullanımı kararları

İşyerinde içilen tek bir dal sigara alkol de işçiyi işinden eder. Ancak işçi eğer işyeri dışında alkol almışsa ve işyerine sarhoş gelmemişse işinden olmaz. Yargıtay konuyla ilgili verdiği bir kararında, izin gününde alkol alan bir işçiye işe gelişi sırasında alkol muayenesi yapılmasını ve işçinin 0,44 promil alkollü çıkarak tazminatsız işten çıkartılmasını haksız bulmuştur. Yargıtay bu kararının gerekçesinde işçinin izin gününde alkol almış olmasının haklı fesih nedeni oluşturmadığını ifade etmiştir. İşçinin işyerine sarhoş gelmesi ve işin yürütümünü aksatması elbette ki işveren açısından haklı fesih nedenidir.

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı