• $13,4153
  • €15,1668
  • 794.612
  • 1920.86
20 Ocak 2011 Perşembe

Ermenilik faaliyeti var, ırkçılık yok!

Bazen malumun ilanı, malumu bilerek görmek istemeyen kör gözlere sokmak için elzemdir. İşte Hrant Dink'in Ermenilik faaliyetleri nedeniyle 1970'lerden beri İstanbul istihbaratı tarafından izlendiğinin ortaya çıkması tam da bu. 'Bu ülkede ırkçılık yoktur' diyen densiz şovmenlere ve pek 'egemen' halleriyle kendini en vatansever gören Kemalistlere 'buyur kardeşim' mesajı.

***
Bu mesaj beni eskilere götürdü. 1993'e... 1993'te 'Kötü nedir?' sorusunun cevabını arayan bir workshop için Hamburg'a gitmiştim. Bir grup Alman öğrenci ile birlikte 'Kötülük doğuştan gelebilir mi?' 'İnsanlar katil doğar mı?' gibi suallerin cevabını aramaya girişmiştik ve bu sırada Almanya'da Nazi döneminde yapılan kafatası ölçümlerinin bulgularını incelemiştik. 'Katillerin kafatası ölçüleri diğer insanlardan farklı mıdır?' sorusunun cevabını arayan bilim insanlarından bahsetmişlerdi bize. Irkçılığın nasıl bir cadı avına dönüşebileceğinin kanıtı olarak...

***
'Bu ülkede ırkçılık yoktur' masalının tam da Hrant'ın ölüm yıldönümünde dolaşıma sokulması üzerine için acıyarak Cumhuriyet dönemine baktım tekrar.  'Batı'nın her şeyi iyidir' felsefesiyle ırkçılığını da aldığımız dönemde yapılan uygulamaları hatırlayayım dedim ve gördüm ki aynı kafatasçı yaklaşım bizim tarihimizde de mevcut.

***
'1930'ların ortalarında kurulan Türk Antropoloji Tetkikat Merkezi'nin ilk işleri arasında, Karacaahmet Mezarlığı'ndan toplanan kafataslarının ölçümüyle Türk, Ermeni, Rum ve Musevi gibi farklı ırki kökenlere sahip çocuklar üzerine karşılaştırmalı araştırmalar yapmak vardı. 1925-1939 arasındaki yayın hayatında maarif vekillerinin 'fahri reisliğini' yaptığı Türk Antropoloji Mecmuası, o dönemde, 'bilimsel bir araç olarak' antropolojiyi kullanarak, Türk ırkının üstünlüğünü kanıtlamak için ne kadar kafa patlatıldığına dair örneklerle doludur. 1935-1945 arasında düzenlenen CHP Konferans Serisi'nde sunulan bildirilerden bazılarının başlıkları ise şöyledir: 'Alpin Irk, Türk Etnisi ve Hatay Halkı', 'Anadolu'nun Irk Tarihi Üzerine Antropolojik Bir Tetkik', 'Türk Beyinleri Üzerine İlk Antropolojik Araştırma'...
Türk Tarih Tezi'nin mucitlerinden Afet İnan, 'Türklerin brakisefal [beyaz] Alpin ırkının mükemmel temsilcileri olduğunu göstermek üzere' yaptığı doktora çalışmasının önsözünde şöyle der: '...1936 yılında bütün memlekette büyük ölçüde antropometrik bir anket yaptırmak arzumu Atatürk'e anlattım. Uygun gördüler ve beni teşvik ettiler. Bunu hükümetten rica etmemi emir buyurdular'. Nitekim tam 64 bin kişiyi kapsayan bu çalışma, Başbakanlık, Milli Güvenlik Bakanlığı, Sıhhat Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı'nın her türlü desteği ile yürütüldü, ölçümler sivil ve askeri doktorlar, sıhhiye memurları, beden eğitimi öğretmenlerince yapıldı, askerler gönüllü denek olarak Afet İnan'ın emrine sunuldu.

Bu 'bilimsel' çalışmada kullanılan bazı yöntemler ise şunlardı: Yaşayan insanların başının ölçümü (sefalometri), kurukafanın ölçülmesi (kraniyometri), insanın bedensel özelliklerinin ölçülmesi (antropometri), kafatasından karakter teşhisi (frenoloji), saç tiplerinin, boy ve bacak uzunluğunun, kafa şeklinin ve beyin ağırlığının ölçülmesi, yüz, göz, çene ve burun indekslerinin hesaplanması... ', Ayşe Hür- Halaçoğlu ve Gelenek, Eylül-2007.

***
Bu tarihi örneklere, Hrant'a 'Ermenilik faaliyeti' diye uyduruk bir suç uydurmaya, Rifat Bali'nin geçtiğimiz gün Jerusalem Post'ta yayımlanan Türkiye'deki Yahudiler ile ilgili yazısına bakıp da nasıl hala ırkçılığın, ayrımcılığın bizim tarihimizde olmadığı safsatasıyla uyutulmaya göz yumabiliriz?

7'den 70'e herkes kabul etmeli: Bizim geçmişimizde ve bu günümüzde ırkçılık var. Bunu inkar edeceğimize onunla mücadele edenlerle işbirliği yapalım. Kemal Kerinçsiz gibilerin mahkeme önlerindeki gövde gösterilerini unutmayalım. O gösterilerin tekrarlanmaması için kendimizi rötuşlamak değil, kendimizle yüzleşmek gerek!

<p>Çok şanslı biri olduğunu söyleyen Bülent  Serttaş, 'sahnelerden çok para kazanıyor ve kazandırıyo

Gayrimenkul zengini Bülent Serttaş'ın duası: Rabbim çok para verme!

Yılan zehrinin insan kanına etkisi! Gözlerinize inanamayacaksınız...

Fatma Girik kimdir? Usta oyuncu 79 yaşında hayatını kaybetti

İstanbul'da bordo-mavi fırtına!