• $15,5869
  • €16,2698
  • 901.845
  • 2423.06
10 Şubat 2011 Perşembe

Erken doğum yapan kadının hakkı veriliyor

Sosyal Güvenlik Kurumunca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış ve doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması koşuluyla, 4/a (SSK) kapsamında sigortalı olan kadının analığı halinde, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.

Analık halinde geçici iş göremezlik ödeneği, sadece 4/a kapsamında sigortalı olan kadınlara değil aynı şartlarla, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılan; muhtar, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir vergisinden muaf esnaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olan, tarımsal faaliyette bulunan kadın sigortalılara da ödeniyor.
Söz konusu sigortalı kadınların isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için de geçici iş göremezlik ödeneği veriliyor.
Ancak sigortalı kadının erken doğum yapması nedeniyle kullanamadığı doğum öncesi istirahat süresi için geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.

TORBA YASA İLE DURUM DÜZELTİLİYOR
5510 sayılı Kanunun 18. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan 'sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde' ibaresi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Torba Yasa ile 'sigortalı kadının, erken doğum yapması halinde doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılamayacak süreler ile isteği ve hekimin onayıyla doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde'şeklinde değiştiriliyor.
Yapılan bu değişiklik ile sigortalı kadının erken doğum yapması nedeniyle doğumdan önce kullanamadığı ve doğum sonrası istirahat süresine eklenen süreler için de geçici iş göremezlik ödeneği verilmesine imkan sağlanıyor.
Buna göre, kadın sigortalının doğum öncesi iznini kullanırken erken doğum yapması halinde, erken doğum nedeniyle kullanamadığı doğum öncesi izin süreleri doğum sonrası izin süresine eklenecek. Normal doğum sonrası izin süresi ile erken doğum nedeniyle bu süreye eklenen süre için de geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.
Örneğin, 8 hafta doğum öncesi izin alan kadın sigortalının kullanmakta olduğu iznin dördüncü haftasında erken doğum yapması halinde, erken doğum nedeniyle kullanamadığı 4 haftalık doğum öncesi izin süresi 8 haftalık doğum sonrası izin süresine eklenecek ve 12 haftalık izin süresi için geçici iş göremezlik ödeneği alabilecek.

ŞİRKET ORTAKLARINA YOK
4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılan; muhtar, ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olan, gelir vergisinden muaf esnaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olan, tarımsal faaliyette bulunan kadın sigortalılara analık halinde ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, 4/b (Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılmakla birlikte anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları ile diğer şirket ortaklarına ödenmiyor.

Tüzel kişi temsilcileri de OSB yöneticisi olabilecek
Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) yönetim ve denetim kurullarında tüzel kişi temsilcilerinin de yer almasına olanak sağladı.
Buna göre; tüzel kişi katılımcılar yönetim (veya denetim) kuruluna seçilemezler. Ancak tüzel kişi katılımcının temsilcisi olan hakiki bir şahıs yönetim (veya denetim) kuruluna seçilebilir. Yönetim (veya denetim) kuruluna seçilecek tüzel kişi temsilcisinin, tüzel kişiyi ve/veya şubeyi temsile ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olması ve şirket adına OSB yönetim (veya denetim) kurulu üyeliğine aday gösterildiğine ilişkin şirketin yetkili organ kararının OSB genel kurul toplantısı başlamadan önce divan başkanlığına ibrazı zorunludur.

GÜNÜN SÖZÜ
'Yalnızlık, bize gerçek dostlarımızın kim olduğunu hatırlatır.' (Seneca)

<p>T-129 ATAK ilk uçuşunu 17 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirdi. Helikopterin ilk teslimat ise  2

TAARRUZ VE TAKTİK KEŞİF HELİKOPTERİ - T129 ATAK

Okul bahçesine inşa ettiler! ''böcek oteliyle'' canlıların yaşamını öğreniyorlar

NASA görüntüleri paylaştı! Mars'taki gizli geçidin sırrı ne?

Hayvanların şaşırtan dostluğu! Onları hiç böyle görmediniz