• $15,5479
  • €16,2298
  • 906.774
  • 2390.79
29 Nisan 2012 Pazar

BES Tasarısı Meclis'te

Tasarruf Teşvik Paketi kapsamında bireysel emeklilik sisteminin (BES) cazibe merkezi haline getirilmesi amacıyla hazırlanan Yasa Tasarısı TBMM Başkanlığına sunuldu.
Tasarıyla birlikte BES'te yapılması öngörülen değişikliklerin ayrıntıları da ortaya çıkmış oldu. Vergisel anlamda öngörülen temel değişiklik, sisteme katılım sürecinde sağlanan vergi avantajı ile sistemden çıkarken yapılan vergilemede değişikliğe gidilmesi.
Tasarı yasalaşıp yürürlüğe girdiğinde bireysel emeklilik sisteminde nedeler değişecek?

VERGİ TEŞVİKİ YERİNE DEVLET KATKISI 
Sisteme katılım sürecinde sağlanan, ancak sadece ücretliler ve beyanname veren vergi mükellefleri tarafından yararlanılabilen vergi avantajının kaldırılıp, yerine sisteme katılan herkes için Devletin katkı yapması öngörülüyor.
Devlet, katılımcı tarafından ödenen katkı payının yüzde 25'i kadar katkı yapacak. İşveren tarafından ödenen bireysel emeklilik katkı payları için Devlet katkısı yapılmayacak.
Bir katılımcı için bir takvim yılında ödenen ve Devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, hesaplamaya ilişkin dönemin sona erdiği tarihte geçerli brüt asgari ücretin hesaplama dönemine isabet eden toplam tutarını aşamayacak.
Devlet katkısı, katılımcı adına açılacak ayrı bir hesapta birikecek.

ÜÇ YIL İÇİNDE ÇIKAN DEVLET KATKISINI ALAMAYACAK
Üç yıl içinde sistemden çıkan Devlet katkısı ve getirisini alamayacak. 3 yıl sonra çıkarsa Devlet katkısı ve getirisinin yüzde 15'ini, 6 yıl sonra çıkarsa yüzde 35'ini, 10 yıl sonra çıkarsa yüzde 60'ını alabilecek.
Sistemde 10 yılı ve 56 yaşını doldurarak emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılanlar ise Devlet katkısı ve getirilerinin tamamını alabilecek.

DEVLET KATKISINA VİV İSTİSNASI
Katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına ödenecek Devlet katkısı sebebiyle vergi yükümlülüğü doğmaması için Veraset ve İntikal Vergisi (VİV) Kanununda değişiklik öngörülüyor.
Buna göre, bireysel emeklilik hesabına yapılan Devlet katkılarının hak kazanılan kısımları veraset ve intikal vergisinden istisna olacak.

VERGİLEME SADECE GETİRİ ÜZERİNDEN
Mevcut sistemin en çok eleştirilen konusu, sistemden çıkarken sadece getiri üzerinden değil, anapara üzerinden de vergi kesintisi yapılmasıydı. Yargının sadece getiri üzerinden vergileme yapılması gerektiğine ilişkin kararlarına rağmen, Maliyenin ısrarı sistemden çıkan katılımcıların mağduriyetine, vergi kesintisi nedeniyle yatırdıklarından daha az bir tutarı geri almalarına neden oluyordu.
Tasarıya göre, bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlar ile sistemden vefat, maluliyet veya tasfiye gibi zorunlu nedenlerle ayrılanlara yapılan ödemelerin yüzde 25'ine uygulanan vergi istisnası kaldırılmakla birlikte, emeklilik şirketleri tarafından yapılacak ödemelerde sadece sisteme yatırılan katkı payları ve Devlet katkısının getirisi üzerinden vergi kesintisi yapılması öngörülüyor.
Yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesinden önce ödemiş oldukları katkı paylarını gelir vergisi matrahından indirim konusu yapmış olan kişilere yapılacak ödemelerde uygulanacak stopaj (vergi kesintisi) oranı ise Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek.
Emeklilik şirketleri tarafından yapılan ödemelerin yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmemesi esası korunuyor.

İŞVEREN KATKISINDA SINIR YÜZDE 15'E ÇIKIYOR
Mevcut düzenlemede işveren, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payının, yıllık asgari ücret tutarını aşmamak üzere, ücretin yüzde 10'una kadar olan kısmını vergi matrahından indirebiliyordu.
İşyeri bazlı emeklilik planlarının kurulmasını teşvik etmek amacıyla işverenlerin çalışanları adına ödeyecekleri katkı paylarının oranı yüzde 15'e çıkarılıyor.
İşveren, ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödediği katkı payının ücretin yüzde 15'ine kadar olan kısmını vergi matrahından indirebilecek. Bakanlar Kurulu yüzde 15 oranını yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve yıllık tutarı asgari ücretin iki katını aşmamak üzere belirlemeye yetkili olacak.

İşsizlik maaşı alanın sağlıktan yararlanma süresi
İŞsİzlİk maaşı alıyorum, sağlıktan ne kadar süre yararlanabilirim, çocuklarımda yararlanabilir mi? G. Tekin
İşsizlik ödeneği (maaşı) aldığınız sürece sağlık yardımlarından yararlanırsınız. Bu süre içinde bakmakla yükümlü olduğunuz eş ve çocuklarınız da sağlık yardımı alır.

Fazla mesaiye kalmayan işten çıkarılabilir mi?
Ben Mersin Serbest Bölgede vardiyalı çalışıyorum. Bazen zorunlu mesaiye bırakıyorlar, tartışmalar oluyor, ben de fazla mesailere kalmamak için dilekçe yazdım, kabul edildi. Resmi tatillerde de çalışmıyorum, ileriki günlerde tazminatsız çıkış verebilirler mi? G. Aslan
Fazla mesai için işçinin yazılı onayının alınması gerekiyor. Siz fazla mesaiye kalmamak için dilekçe vererek bir anlamda fazla mesai yapmayı kabul etmemişsiniz ve işveren de bu talebinizi kabul etmiş. Fazla mesai yapmayı kabul etmemeniz nedeniyle tazminatsız olarak işten çıkarılamazsınız.

AKLINIZDA BULUNSUN
Başkasının arsasına ev yapılırsa ne olur?
Kural olarak, tapuda kayıtlı bir taşınmazın maliki kimse onun üzerinde bulunan yapılar da o kişiye aittir. Başkası adına kayıtlı bir arsa üzerine bağımsız bir bölüm inşa edildiğinde, inşaatın maliyetine katlananın bu bağımsız bölümün adına tescil edilmesini isteme hakkı yoktur. Böyle bir durumda kanıtlamak kaydıyla yapmış olduğu harcamaları talep edebilir.

GÜNÜN SÖZÜ
'Çiçeğin dikeni var diye üzüleceğimize, dikenin çiçeği var diye sevinelim.'
 Goethe

<p><b style='font-size: 1.6rem;'>Röportaj: Yasemin İlan</p><p>Arabesk müziğin önemli tems

Ümit Yaşar'dan polemik yaratacak sözler... 'Veliaht yok, taklitler var'

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı