• $15,9167
  • €16,7902
  • 927.559
  • 2394.83
29 Kasım 2011 Salı

2011'de satılan gayrimenkulün vergisi

2011 yılında gayrimenkul (ev, işyeri, arsa, arazi) sattıysanız ve bu gayrimenkulü 1 Ocak 2007 tarihinden sonra satın aldıysanız, bu yazı sizi ilgilendiriyor. Zira beyanname vermeniz ve vergi ödemeniz söz konusu olabilir.
1 Ocak 2007'den sonra edinilen gayrimenkullerin beş yıl içinde elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar değer artış kazancı sayılıyor. Elde edilen kazanç tutarına göre de kazancın beyan edilip, vergi ödenmesi gerekiyor.
1 Ocak 2007'den önce edinilen gayrimenkullerde elde bulundurma süresi dört yıldı. Bu gayrimenkuller için dört yıllık süre en son 2010 yılı sonunda doldu. Bu nedenle de 1 Ocak 2007'den önce edinilip de 2011 yılında satılan gayrimenkul için değer artış kazancı hesaplanması ve vergi ödenmesi söz konusu değil.  
2011 yılında yapılan gayrimenkul satışından elde edilen kazanca 8 bin TL istisna uygulanacak.
Gayrimenkul satışından doğan kazancın vergilendirilmesi için;
l Satılan gayrimenkulün, bir bedel karşılığında edinilmiş olması,
l Edinme tarihiden itibaren 5 yıl içinde elden çıkarılmış olması,
l 8 bin TL'lik istisna tutarını aşması gerekiyor.

KAZANÇ NASIL HESAPLANACAK?
2011 yılında satılan gayrimenkulün değer artış kazancı hesaplanırken:
l Önce iktisap (edinme) bedeli, satışın yapıldığı ay hariç olmak üzere Üretici Fiyat Endeksindeki (ÜFE) artış oranında artırılacak. Ancak endekslemenin yapılabilmesi için artış oranının yüzde 10 veya üzerinde olması gerekiyor.
l Endekslenmiş edinme bedeli ile satış dolayısıyla yapılan masraflar, satış bedelinden çıkarılacak.
l Ortaya çıkan kazançtan 2011yılı için belirlenen 8 bin TL istisna düşülecek.
l Kalan kısım değer artış kazancı olarak yüzde 15'ten başlayan gelir vergisi tarifesine göre vergilendirilecek.
Satış kazancı, 25 Mart 2012 günü mesai bitimine kadar beyan edilecek. Hesaplanan vergi Mart ve Temmuz 2012 aylarında iki taksit halinde ödenecek.
BİR ÖRNEK
Ahmet Bey, 20 Nisan 2007'de 200 bin liraya satın aldığı daireyi, beş yıl dolmadan 25 Ağustos 2011'de 300 bin liraya satmış, satış bedeli üzerinden binde 16,5 oranında (4.950 lira) tapu harcı ödemiş olsun.
Önce, ÜFE Mart 2007 endeksi (139,02) ve Temmuz 2011 endeksi (191,39) baz alınarak ÜFE artış oranı bulunacak.
Buna göre, endekslemede esas alınacak oran;
(191,39-139,02)/139,02= 0,3767
Değer artış kazancının safi tutarının hesaplanmasında esas alınacak, gayrimenkulün endekslenmiş iktisap bedeli;
(1+0,3767)x200.000= 275.340 TL
Safi kazanç ise;
300.000-(275.340+4.950)= 19.710 TL
 olacaktır.
Bu tutar, 2011 yılı istisna tutarı olan 8.000 TL'yi aştığı için beyan edilecek ve istisna tutarını aşan kısım (11.710 TL) üzerinden vergi ödenecek.

Etin KDV 'si indirildi, ancak...
SADECE kırmızı etin değil, canlı kümes hayvanları ile bunların etleri ve yenilen sakatatının da KDV'si yüzde 8'den yüzde 1'e indi. Ancak indirim tüketicinin KDV'sinde değil et toptancısının KDV'sinde yapıldı.
KDV indirim Kararnamesi 27 Kasım 2011 (Pazar) tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı ve Pazartesi günü yürürlüğe girdi. Kararnameyle kırmızı et ve canlı kümes hayvanları ile bunların etleri ve yenilen sakatatının, toptan satışlarında KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Dolayısıyla KDV indirimi vatandaşa yansımayacak. Vatandaş et için yine yüzde 8 KDV ödeyecek.
Kasap yüzde 1'le aldığı eti tüketiciye yine yüzde 8'le satacak. Lokantacı, kebapçı, dönerci yüzde 1'le aldığı etle yaptığı yemeği, kestiği döneri vatandaşa yine yüzde 8'le satacak.
Toptan et satışında yapılan KDV indirimi başta et ithalatçıları olmak üzere toptan et alım satımı yapanlara yarayacak. KDV dolayısıyla yüklenmiş oldukları finansman yükü yüzde 7 oranında azalacak. Tüketiciye yansıması olsa da hissedilmeyecek.

Yıllık izin ücreti üzerinden sigorta primi kesilir mi?
EMEKLİ olurken, hak edip de kullanmadığım yıllık ücretli izin sürelerime ilişkin izin ücretlerimin ödenmesini talep edeceğim. Bu ücretlerden gelir ve damga vergisi kesildiğini biliyorum, sigorta primi kesilip kesilmediği konusunda bilgi verebilir misiniz? B. Tunaoğlu
Hak kazanılıp da kullanılmayan yıllık izin sürelerine ilişkin izin ücreti üzerinden sigorta primi kesiliyor.
İş sözleşmesinin emeklilik veya başka bir nedenle sona ermesi halinde, hak kazanılıp da kullanılmayan yıllık izin sürelerine ilişkin olarak ödenen izin ücretine, sözleşmenin sona erdiği tarihte hak kazanıldığı kabul ediliyor ve sözleşmenin sona erdiği ayın kazancına dahil edilerek sigorta primine tabi tutuluyor.

GÜNÜN SÖZÜ
'Gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa razı demektir.'
Cenap Şahabettin

<p>Earle Dickson, 1920'li yılların başında genç ve oldukça sakar bir kadınla evli olan bir şirket ça

Yara bandı nasıl icat edildi? | İcat Çıkarma #7

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı

Bakan Kurum'dan Atatürk Havalimanı ile ilgili açıklama