• $13,4375
  • €15,2506
  • 789.172
  • 2039.39
17 Ekim 2015 Cumartesi

Perinçek kararı ve Avrupa’ya demokrasi dersi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Ermeni soykırımı iddiasının reddini fikir özgürlüğü içinde kabul eden son kararı ile adalet yerini bulmuştur. Bundan böyle, bu konuda fikir beyan eden ABD ve Almanya gibi ülkelerin kurum ve kuruluşlarını yanılmaz otorite zannedip, soykırım iddiasını benimsemeyenleri ise faşistlikle suçlayan ‘kraldan çok kralcılar’ kendi hatalarını itiraf etmelidirler.

Karar birçok konuda ders niteliğindedir. Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10’uncu ve 8’inci maddelerini adalet terazisine koyup tartmıştır. Bu maddelerden biri ifade özgürlüğünün, diğeri azınlıkların haysiyetinin korunmasıyla ilgilidir. Sonuçta, Ermenilerin haysiyetine saygının korunması adına dahi olsa Perinçek’in sarf ettiği sözler nedeniyle mahkûm edilmesine gerek olmadığı şeklinde bir hüküm verilmiştir.

Mahkeme bu sonuca varmak için özellikle ve aynen şu noktaları hesaba katmıştır: Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kamuoyunu ilgilendiren bir konuda fikir beyan etmiştir, onun sözlerinde bir hoşgörüsüzlük ya da nefrete davet yoktur. İsviçre’yi Perinçek’in sözleri hakkında karar almaya zorlayan hiçbir uluslararası metin de bulunmamaktadır, bu ülkenin Perinçek’in ifade özgürlüğüne karışması ve onu cezaya çarptırması vahim bir insan hakkı ihlalidir.
Mahkemenin mantığını bu kadar titiz bir şekilde yansıtmaya çalışmamın nedeni, bu kararın sadece İsviçre için değil

Batı’da Ermeni soykırımı iddiasını inkâr etmeyi suç sayan diğer ülke mahkemeleri için de bağlayıcı olmasıdır. Bu liberal demokrat ülkeler kendi ulusal görüşlerini ve resmi tarih anlayışlarını yasa çıkararak, hapis cezaları getirerek topluma ve dünyaya empoze etmişlerdir. Türkiye’de yıllardır resmi tarihi eleştirme iddiasıyla başkalarına entelektüel terörizm uygulayanlar aslında küresel sermaye üniversitelerinin resmi tarihini savunuyorlar.

Kararın daha da ilginç bir yanı şudur: Mahkeme çeşitli Avrupa ülkelerinde sarf edilen ve Yahudi soykırımını inkâr eden ifadelerle Ermeni soykırımı iddiasını reddetme arasında benzerlik olmadığını kaydediyor. Burada, mahkeme Yahudilerin soykırıma tabii tutulduğu ülkelerde Shoah’yı inkâr etmenin o ülkelerde yaşayan Yahudilere yönelik bir hakaret ve kışkırtma anlamına geleceğini vurguluyor. Kararla ilgili açıklamada, bundan 100 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşandığı iddia edilen olayların İsviçre’de reddedilmiş olmasının kimseyi rencide etmeyeceği vurgulanıyor. Ermeni soykırımı iddialarının reddiyle ilgili davayla, Almanya, Avusturya, Fransa ve Belçika’da Yahudi soykırımını reddedenlere karşı açılan davaların hiçbir ilgisi olmadığının altı çiziliyor. Alkışlanacak bir karar.

Bu karar Avrupalılara verilen bir derstir ve özetle şudur: Kendi ülkelerinizde son savaşta bir azınlığı soykırım endüstrisine tabi tuttunuz, Yahudileri yok ettiniz; bunu örtbas etmek için başka ülkelerdeki olayları istismar etmeyin. Bu dersin verilmesini sağladığı için Doğu Perinçek kutlanmalıdır. Ermeni soykırımı iddiası hakkında Batı görüşünü benimsemeyenleri engizisyon mahkemelerinde yargılayanlar da utanmalıdır.

Ermeni soykırımı konusunda takınılacak en doğru tavır, bu konuyu tarihçilere bırakmaktır. Örneğin ben tarihçi değil hukukçuyum, kendimi tarihsel olgularla ilgili konularda uzman görüşü bildirecek bir konumda görmüyorum ancak bu konunun 60 yıl tartışılmayıp Türkiye’nin Kıbrıs müdahalesinden sonra piyasaya sürülmesini de anlamlı buluyorum. Öte yandan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı’nda vurgulandığı gibi bu gibi konuların fazlaca ele alınıp bir polemik haline getirilmesi azınlıkları rencide edebilir. Türkiye’de bu alanda en büyük sorumsuzluk da bu konuyu ısıtıp ısıtıp gündeme getiren sözde Ermeni dostlarındadır. Tutumlarıyla ve kışkırtmalarıyla Ermeni yurttaşlarımızı huzursuz ediyorlar, zarar veriyorlar, bu karar vasıtasıyla bunu artık anlamalılar.

<p>Ezgi Aşık <span style='font-size: 1.6rem;'>soruyor, Sağlık İletişimi Derneği Başkanı Dr. </span><

Omikron ile Kovid-19'un şiddeti azalıyor mu?

Cam parçalarından evlilik teklifi! Herkes onu konuşuyor

Bu deliğin altında bakın ne var! Gözlerinize inanamayacaksınız

Sarımsağı böyle tüketenler dikkat! Bu hatayı sakın yapmayın