• $15,9436
  • €16,7624
  • 928.503
  • 2388.62
29 Eylül 2016 Perşembe

Takiye varsa…

1
Sevgili Erhan ne kadar üzülse de, dövünse de ‘iyilik’ örgütlenemez. Çünkü iyilik asıldır, asıllığından mütevellit doğaldır.
Oysa örgütlenmek bir yanlışı, ‘kötülüğü’ gizlemek, bir eksikliği gidermek adına başvurulan bir araçtır. Bu haliyle bir projedir, yapmacıktır, sunidir.
2
Son yaşadıklarımız da göstermiştir ki, FETÖ tanıdığımız en başarılı ve en tehlikeli örgütlerden bir tanesidir.
Bu örgütün başarısı ve tehlikesi ise daha çok uyguladığı ‘takiye siyaseti’nden neşet etmektedir. ‘Normal’in dışında olmakla beraber, normal toplum içinde yaşamasını becerebilme hali, olarak tanımlayabileceğimiz takiye, bir beceri gibi düşünülse de yalan söylemeye dayalı oluşuyla ifsat edici ve çürütücü bir güce sahiptir.
Takiye yapan kişiler ve topluluklar bir anlamda kendilerinin norm dışı, yani yanlış içinde ve eksikli olduğunu kabul etmişlerdir.
Ya da hastalıklı bir ruh halinin tezahürü olarak, kendilerinin normaller tarafından anlaşılamayacak kadar değerli ve üstün görmektedirler.
Her iki halde de normal toplumlar için fitne fesat kaynağı, tehlike unsurudur.
Takiye uygulamasının var olduğu bir yapıda tamlıktan, birlik ve bütünlükten bahsetmek mümkün değildir.
3
Son yaşananlar da göstermiştir ki, dünyanın bütün müstevlileri Türkiye’yi hedef almıştır. Bu büyük tehlike karşısında Türkiye’nin en büyük gücü kendi varlığı ve bütünlüğü olmaklığı söz konusudur.
Söz konusu bütünlüğü sağlamak için ana muhalefet partisinin önemi izahtan varestedir, amenna.
Ancak mevcut lideriyle ana muhalefetten bu öneme haiz davranışlar beklemek hayaldir.
Çünkü ana muhalefet partisinin lideri, tabiri caiz ise ‘çifte kavrulmuş’ takiye öğretisine maruz kalmış bir çocukluktan gelmektedir.
Doğruluğu yanlışlığı bir tarafa, daha düne kadar Türkiye’de bir kişinin alenen Alevi olduğunu söylemesi mümkün değildi. Bu nedenle Alevi aileler çocuklarını doğduğu andan itibaren kimliklerini gizleyerek (takiye yaparak) yaşayabilme becerisi kazandırmak yönünde eğiterek yetiştirmişlerdir. Fazladan, Aleviler içinde Kürtlükte gizlenmesi gereken bir özellik taşıdığından; Kürt-Alevi aileden gelen bir çocuğun hayatın her evresinde ve her tarafında ayakta kalabilmek ve başarılı olabilmek için güçlü bir takiye yapması, yani iyi yalan söylemeyi becerebilmesi gerekmektedir.
Her ne kadar bugün bu tür kimliklerin hiçbirisinin gizlenmesi gerekmiyorsa da, çocuklukları bu terbiye ameliyisinden geçmiş kişilerin çocukluktan itibaren oluşan kişilik özelliklerinde radikal değişiklikler beklemek saflık olur.
Bilmem muradımı anlatabildim mi?
4
Bugün itibarıyla Türkiye’de var olan tarikat ve cemaat yapılarının ‘bir yanlışı gizlemek ve bir eksikliği gidermek’ anlamında örgütler olduğu hususunda kesin kanaatimi ortaya koyarken; Her çeşidiyle siyasi parti teşkilatlarının bu tür örgütlerden sayılıp sayılmayacağı hususunda, daha derin analizlerle ve daha çok araştırmaya ihtiyaç duyulması nedeniyle benim boyumu aştığını söylemek durumundayım.

<p> </p>

İsveç terör örgütü PKK'ya neden destek veriyor?

Mersin'de film gibi operasyon! 50 adrese helikopter destekli uyuşturucu baskını

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Çinliler sonunda bunu da yaptı! Kendi kendine giden yemek arabasıyla yemek hizmeti başladı