• $8,6357
  • €10,151
  • 495.448
  • 1407.46
9 Şubat 2020 Pazar

Hepimiz Oflu olduk

Her ne kadar günümüzde ezanlar merkezi sistemle okunsa da fıkra güncelliğini koruyor.

Hani; yaşlı bir Oflu torunuyla kahvenin kapısında oturuyormuş bir ikindi vakti. Vakit girince ezanlar okunmaya başlamış. Her yeni ezan başlangıcında dede torununa soruyormuş, “bu hangi caminin ezanı” diye. Nihayet bir tanesi için torun, “bu bizim caminin ezanı dede” deyince ihtiyar Oflu; “Aziz Allah,” deyivermiş.

Dün olduğu gibi bugün de Müslümanlar için dış tehditlerden çok kendi yapısallığından türeyen tehditler daha tehlikeli.

Dışarıdan gelen tehditler ne kadar güçlü olursa olsun, eğer sizin iyi yönetilen bir merkezi gücünüz (devlet), fertlerinin birbirini anladığı ve saygı duyduğu bir toplumsal yapınız var ise o tehdide karşı durabilir ve çoğunlukla da onu püskürtebilirsiniz.

Ama siz kendi toplumsal yapınız içinde cami cami, fırka fırka, bölge bölge, mahalle mahalle meşreplere bölünmüşseniz, yani hepiniz oflulaşmışsanız, hepiniz müstakilen kendi mahallenizi kurmuş ve tecrit etmişseniz başka mahallelerden, kendi abinizi/üstadınızı/önderinizi/başkanınızı yüceltip ötekileri daha aşağı veya yok saymışsanız… çoğu kez dışarıdan bir müdahale olmaksızın da sıkıntılara duçar olur, dağılır, parçalanırsınız.

Tarih, o kadar bunun örnekleriyle doludur ki; buna rağmen insan ders almaz ve neredeyse sonuçlarını bile bile aynı yanlışlığı yapmaya, aynı aymazlığı göstermeye devam eder.

Nedense en fazla dindarlarımız, en derin hocalarımız, dervişlerimiz, abilerimiz, üstatlarımız, en büyük alimlerimiz, başkanlarımız bir türlü aynı tarağın eşit dişleri olmayı kendilerine layık görmezler, vesselam.

<p>Başkan Erdoğan, milyonlarca insanın hayatını kaybettiği, 10 milyonlarca insanın Kovid-19 virüsünü

Başkan Erdoğan: TURKOVAC'ı tüm insanlığın istifadesine sunacağız

Bodrum'un suyunu karşılayan Mumcular Barajı yüzde 10'luk seviyenin altına düştü

İETT tarihinin aynı hatta çalışan ilk şoför çifti

Van Gölü'nde binlerce yıllık mikrobiyalitler görüntülendi