• $32,4814
  • €34,7094
  • 2476.94
  • 9530.47
23 Şubat 2024 Cuma

Gazze! Haşim'in şehri Gökhan'ın yarası/1

"Dramatik cümleler kurarak kendimi bir parça rahatlatmak, üstümdeki yükün bir kısmını atmak değil derdim. Aksine bu cümleleri ahir ömrümde acımasızca tepemde çınlasın diye kuruyor, kayda geçiriyorum. Gazze büyüklüğünde bir yarayla yaşayacağız bundan sonra. Ne zaman kurumaya yüz tutsa, tırnaklarımı geçirmek ve yeniden kanatmak boynumun borcu artık benim...

Mahşer günü söylenecek bir şeyim yok Rabbimin huzurunda. Beni bağışlatacak bir bahanem, bir mazeretim yok, bir izahım yok (...) bir yaram var sadece içimde, hepsi o, Gazze büyüklüğünde kanıyor ve acıtıyor çok şükür içimi..." (Gökhan Özcan, Yeni Şafak, 01.02.2023)

Rivayet odur ki; 500'lü yıllarda Mekke vahasında dünyaya gelen bir insanoğlu, mevcut olduğu kabilesinin onursal görevi olan zamane hacılarının su ve ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında çalıştığı gibi, şehirler arası ticaret yapan bir yetkinliğe de ulaşmıştı.

Yılda en az iki defa Mekke'den kalkar bugünkü Suriye topraklarına geçer, Filistin'i dolaşır, son menzil olarak Gazze'ye ulaşır, mal götürür, erzak alırdı...

Yine böyle bir seferde, henüz daha 25 yaşlarındayken Gazze'de hayatını kaybeder bu yetkin tüccar. Oraya defnedilir. Bugün defnedildiği varsayılan yerde ismini taşıyan bir mescit bulunmaktadır.

Bu kişinin adı 'Haşim'dir. Haşim bin Abdülmenaf. Menaf'ın oğlu Haşim...

Haşim öldüğünde geriye, içlerinden birinin adı Abdulmuttalib olan on çocuk bırakır.

Abdulmuttalib'in çocuklarından birinin adı Abdullah'tır. Onun Amine'den doğma oğlu ise Muhammed... Önce Muhammedülemin, sonra Hz. Muhammed Mustafa...

Gazze aynı zamanda kendisine Mekkeli Seçkinler arasında yer alma imkânı sağlayan ticaretiyle Ömer bin Hattab'ın da şehridir...

Ve Gazze ilk kez Hz. Ömer döneminde İslam şehri olur. Ağustos 636'da Müslüman ve Hıristiyan birlikleri Yermük'te karşı karşıya gelir. Müslümanlar galiptir. Haziran 637'de ise Ömer'in komutanı Amr İbnü'l As Gazze'yi fetheder. Bugün Gazze'deki önemli tarihi eserlerin arasında Ömer Camii büyük bir yer tutar. Bu caminin şöyle bir önemi vardır. Şehir ne zaman Müslümanların eline geçse Ömer Camii ya yeniden inşa edilir ya da ihya edilir; ne zaman da Hıristiyanların eline geçse ya doğrudan kiliseye çevriler veya yıkılarak yerine kilise yapılır.

Ve dört hak mezhepten Şafiiliğin kurucusu İmam Şafii'nin doğduğu yerdir, İmam'ın memleketidir Gazze. Halen Zeytun Mahallesi'ndeki Müslüman mezarlığında İmam'ın kızlarından birinin de meftun olduğu söylenir.

Gazze aynı zamanda Samson'un da yıktığı şehirdir.

Samson (Şimşon) M.Ö. 1100 yıllarında, işledikleri günahlar yüzünden Tanrı'nın 'denizden gelen adamlar' yani Filistinliler eliyle cezalandırdığı Yahudileri kurtaran, gücünün saçlarını hiç tıraş ettirmemesinden aldığına inanılan mitolojik bir kahramandır.

Samson; gücünün sırrının tıraş olmamasından geldiğini karısına söylemiştir. Karısı Yahudi değildir. O da bu sırrı kavmine söyler. Bir gün karısının kucağında uyurken düşmanları Samson'un saçlarını keser, gücünü kaybedince onu tutsak eder. Samson öldürülmeyip tutsak edildiği yerde, büyük sarayın/tapınağın kolonlarına bağlı olarak unutulur. Bu tarihin önemli kırılma noktalarından birine sebep olacak büyük bir ihmal olarak kayıtlara geçer. Bu ihmal (unutma) sonucu Samson'un saçları yeniden uzar, gücü yeniden geri gelir. Kollarının bağlı olduğu sütunları devirmesiyle tapınağı sonra da şehri yakıp yıkarak halkını kurtarır...

Bu; belki de Gazze'nin maruz kaldığı ilk büyük yıkımdır...

(Devam edecek)

<p>İran'da nükleer programı   'Barış için Atom', aslında ABD'nin yardımı ile başlatıldı. </p><p>5 nü

İran ve İsrail arasında 'nükleer' gerginlik!

Karadeniz'in peştamalını dünyaya tanıttı

Antalya'daki teleferik kazasının enkazı havadan görüntülendi: Facianın boyutu gözler önüne serildi

Sırrı ortaya çıktı: Makarna suyunu dökenler pişman oluyor!