• $16,3685
  • €17,5768
  • 972.569
  • 2450.84
10 Haziran 2011 Cuma

AKP kadının adını bakanlıktan çıkardı CHP 'eşitlik' dedi

Başbakan Erdoğan bir gün önce yeni kabine yapısını açıkladı. Artık kadının adı bakanlıkta geçmeyecek: 'Kadın ve Aileden Sorumlu' bakanlığın adı 'Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı' olacak.
AKP'nin iktidarında elbette 'kadın' adına, kadına yönelik şiddet ile mücadelede çok adım atıldı, yadsınamaz. Ancak AKP'nin kadın siyasetçileri dahil söyleminde öncelik hep 'aile' oldu:
'Toplumun en küçük birimi ailedir' diyorlar, 'birey'i göz önüne almadan.
Başbakan Erdoğan bizzat 'Kadınlarla erkekler eşit değildir, olamaz' diyor.
Kadının ekonomik bağımsızlığı kavramından rahatsız olduklarını her fırsatta gösteriyorlar. AKP'ye göre kadın olsa olsa ekonomik gücüne kavuşur. Bağımsızlık kavramı, aile kavramıyla ters.
Erkek merkezli bakış açısına sahip olduğunu 'Kız mıdır kadın mıdır' dediği göstericide bir kez daha gösterdi Başbakan Erdoğan.
AKP politikalarında kadın iyi eğitim görmeli ki, iyi eğitimli çocuklar yetiştirebilsin. Ali Babacan 'kadınların iş gücüne katılımının düşmesini, ekonominin iyiye gitmesi olarak' yorumlamıştı, birkaç yıl önce.
Peki, CHP'nin bakış açısı?
Dün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Kadın raporunun' toplantısındaydım.
CHP lideri 'Eşitlik Bakanlığı kuracağız' diyor.

CHP'nin raporunu yazan AKP'ye danışmandı
KADIN politikalarında AKP ile CHP'nin farkını Seniye Nazik Işık'ı anlatarak aktarabilirim.
Seniye Nazik Işık, İçişleri Bakanlığı Kadın Sığınma Evleri projesinin direktörüydü, kadına yönelik şiddet ile mücadelede polislerin eğitimi projesinde danışmanlık yaptı, sağlıkçıların eğitiminde yer aldı.
'AKP 2002'de de muhafazakardı ancak kadın politikalarını anlatırken, CEDAW'a (Birlemiş Milletler Kadınlara Karşı Her türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi'ne) uyacağını taahhüt ediyordu. Artık kadının adını yok sayıyor.'
Seniye Nazik Işık artık CHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Sekreteri. Hacettepe'de 'toplumsal cinsiyet ve sosyal hizmetler' dersi veriyor. Dün AKP'ye direktörlük, danışmanlık hizmeti verirken de pusulası tekti: 'Kadın mücadelesi.'
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı 'Kadın' raporunun çerçevesini çizen isimlerden biri Seniye Nazik Işık, şu vurguyu yapıyor:
'Rapordaki ilk cümlemize dikkat edin lütfen, diyoruz ki 'Kadın-erkek eşitliği temel bir haktır.'
Bir cümle daha: 'Kadın-erkek eşitliği çağdaş ve demokratik bir toplum olmanın en temel belirleyicisidir.'
Muasır medeniyete ulaşmış bir toplum olabilseydik, bu seçimlerde 'kadın hakları', 'ekolojik anayasa' gibi sorunları tartışırdık. Üç beş seçim daha boğulmaya devam edeceğiz.

Eşitlik sözleşmesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün biz kadın gazetecilere seslenirken, 'Yeni bir dil kuracağız. Ataerkil olmayan, alfabesinde kadın-erkek eşitliği olan yeni bir dil' diyor.
Raporda yer alan 'Kadın-Erkek Eşitliği Sözleşmesi'ne dikkatimizi çekti:

Beş ana başlık var sözleşmede:
l Kadınların ekonomik bağımsızlığının sağlanması ve iş gücü piyasasında kadın-erkek eşitliği.
l Kadınların eğitim fırsatlarının geliştirilmesi ve eğitimde eşit fırsatlar.
l Kadınların onurunun güvence altına alınması ve kadınlara yönelik şiddete son verilmesi.
l Karar verme süreçlerinde kadın-erkek eşitliğini sağlanması.
l Kadın-erkek eşitliğinin tüm politikalarda gözetilmesi.

<p> </p>

TÜRKİYE'NİN BAŞARILARINDAN KİMLER RAHATSIZ?

Diş taşlarına karşı doğal çözüm! İşte mucize yöntem

Nesli tükenmek üzere! Komodo ejderinin yumurtadan çıkış anı böyle görüntülendi

Elini sokan yılanla hastaneye koştu