• $9,4475
  • €10,9781
  • 547.679
  • 1506.71
14 Mart 2012 Çarşamba

'9.2 milyar liralık okul tabletini ihaleye çıkardılar'

Eğitim Komisyonu'nun kabul ettiği 'metin'de iki önemli madde: Madde 24 ile Madde 25.
Komisyon üyesi MHP'li Özcan Yeniçeri anlatıyor:
'İki maddedeki laf kalabalığına bakmayın. Çocuklara verilecek tablet bilgisayarın tutarı toplam 9.2 milyar lira. Tablet işini Kamu İhale Kanunu'nun dışına çıkardılar. Neymiş efendim, yabancı firmalar ihaleyi kazanırmış. Bu işin hikayesi. Kamu İhale kapsamı dışına çıkardılar ki, ihaleyi birilerine verme plan ve projeleri var.'
Muhalefetin iddiası bu.
Eğitim Komisyonu'nda yer alan CHP'li üyeler 'tablet' maddesinin farkına varmadı mı?
Özcan Yeniçeri 'CHP de söyledi ama onlar daha çok siyasal yönüyle mücadele ediyor. Alt komisyonda da karşı çıkmıştık. Bu konu, Bütçe-Plan Komisyonu'nun konusudur, Eğitim Komisyonu'nun değil dedik. Benim hatta alt komisyonda şerhim var' diye anlatıyor.
Şunu da söylüyor Özcan Yeniçeri:
'Millet yerlerde sürünürken, adeta birbirlerinin kulaklarına fısıldadılar ki kimse duymadan, görmeden maddeler yazılsın.'
Konuyla ilgilenenler için: Bu iki maddeyi okuyalım:
MADDE 24- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na aşağıdaki Geçici Madde 13 eklenmiştir.
'GEÇİCİ MADDE 13- Yurtiçi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurtiçinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Mill” Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Mill” Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Mill” Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumu'nun görüşü alınarak Mill” Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.'

25. Madde, 15 yıllık taahhüt veriyor
MADDE 25- 5018 sayılı Kanuna aşağıdaki Geçici Madde 20 eklenmiştir.
'GEÇİCİ MADDE 20- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Mill” Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullara internet erişim hizmetleri ve ağ altyapısının sağlanması için Mill” Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 2015 yılı sonuna kadar yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir.'
Eğitim Komisyonu üyesi, MHP'li Özcan Yeniçeri şu noktaya dikkat çekiyor:
'15 yıllık taahhüt bu. AKP, hükümetten ayrılsa bile verdikleri taahhüt nedeniyle gelecek 15 yıl boyunca ihalesiz verilen tablet işi geçerliliğini koruyacak.'

<p>Evi alev alev yandı. Tabloları küle döndü. O, gözyaşları içinde basın açıklaması yaptı.</p><p>Ola

Çevreci ressamın evi yandı

Mersin Uluslararası Limanı'nda 60 kilo 950 gram kokain ele geçirildi

Hayvancılıktan sağladıkları gelirle 35 ülke gezdiler

Japonya'da Prenses Mako ile Komuro Kei evlendi