• $9,2882
  • €10,7738
  • 527.431
  • 1412.24
23 Nisan 2013 Salı

İlerlemenin matematiği

                      BRÜKSEL

Avrupa Parlamentosu da AB Komisyonu gibi her yıl Türkiye İlerleme Raporu hazırlıyor. Geçtiğimiz hafta AP Genel Kurulu'nda kabul edilen Türkiye Raporu'nu bir Hollandalı parlamenter hazırladı. Nedense AP'nin Türkiye raporlarını son 10 yıldır hep Hollandalı Hıristiyan demokrat partili milletvekilleri kaleme alıyor. Önce Arie Oostlander, sonra Camiel Eurlings ve son 5 yıldır da Ria Oomen Ruijten.
AP'nin bir başka Hollandalı milletvekili, Türk kökenli Hollanda İşçi Partili parlamenter Emine Bozkurt, bu yılki raporda genel olarak, "eğer ilerleme görmeyi gerçekten istiyorsak bunu desteklemeliyiz mesajı çok açık okunuyor" değerlendirmesi yaptı. Emine Bozkurt'un, Türkiye'nin 2023 yılı için kadın istihdamı hedefini %35'ten Avrupa Birliği hedefi olan %75'e çıkarması önerisi de kabul edildi.

SORUNLARIMIZA VURGU

AB Konseyi tarafından bloke edilmekte olan fasıllar da olmak üzere 5 müzakere faslının açılmasına yapılan çağrının yer aldığı AP'nin Türkiye İlerleme Raporu'nda, yargı reformu, basın ve ifade özgürlüğü ihlalleri, komşuluk ilişkileri ve Kıbrıs gibi çok bildik ve kronik sorunlarımıza vurgu yapıldı.
AB'nin 1998 yılından beri her yıl Türkiye için hazırladığı raporları inceleyen Melih Özsöz, İKV için bir değerlendirme notu hazırlamış. İlerlemenin matematiğinin çıkartıldığı analizde, ilginç ayrıntılar ön plana çıkıyor.
İlk rapor 1998 yılında yayımlanmıştı ve tüm ekleri dahil 57 sayfaydı. O raporun ekinde Türkiye'nin nüfusu 63 milyon; enflasyon %85,7; ihracat 26 milyar dolar; ithalat 46 milyar dolar; çocuk ölüm oranı binde 40; işsizlik rakamı %6,4 idi. 2012 yılı raporu ise 94 sayfa olarak yayımlandı. Raporda nüfus 74 milyon; yıllık enflasyon %6,5; ihracatı 135 milyar dolar; ithalatı 240 milyar dolar; çocuk ölüm oranı binde 12,6; işsizlik rakamı %8,8 idi. 1998'de 70 milyon TL olan GSYİH, 2011 yılı sonu itibarıyla 1.294 milyon TL'ye yükselmişti.
15 yılda, 15 ilerleme raporunda her konu ele alındı. Demokrasi, anayasa, parlamento, cumhurbaşkanı, hükümet, asker, güvenlik güçleri; kamu yönetimi, sınır yönetimi, yerel yönetimler; yargı sistemi, eğitim sistemi; yolsuzlukla mücadele, ayrımcılıkla mücadele, terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadele, işkenceyle mücadele; uluslararası insan hakları, sivil haklar, siyasi haklar, kadın hakları, çocuk hakları, hükümlü hakları, sendikal haklar, işçi hakları, mülkiyet hakkı, kültürel haklar, eşcinsel hakları, hayvan hakları; düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü, toplanma özgürlüğü, din özgürlüğü, basın özgürlüğü; idam cezası, vicdani ret, kürtaj; cezaevleri, tutukevleri, cemevleri, camiler, kiliseler, manastırlar; Aleviler, Ermeniler, Museviler, Yehoda Şahitleri, Hıristiyanlar, Müslüman olmayan azınlıklar, diğer azınlıklar, mülteciler, sığınmacılar, Roma kökenli vatandaşlar, kadınlar, çocuklar, sosyal olarak dezavantajlı kişiler, mülteciler, Türkiye'de yaşayan yabancılar, eşcinseller; Kıbrıs sorunu, Ermeni sorunu, Kürt sorunu...
Türkiye-AB ilişkileri gündemini oluşturan ana maddelerin listesi yani ilerleme raporlarının siyasi kriterler bölümlerinde en çok kullanılan terimlerin sıralaması ise şöyle: 1- Kürt, 2- Terör, 3- İfade özgürlüğü, 4- Yargı, 5- Kıbrıs, 6- İşkence ve kötü muamele, 7- Cinsiyet eşitliği, 8- Kadın hakları, 9- Ergenekon, 10- ILO Sözleşmesi.
Türkiye'ye ilişkin 15 ilerleme raporunun toplam sayfa sayısı 1.619. Siyasi kriterlerin toplam sayfa sayısı ise 402.
15 raporun yayımlandığı 15 yılda Türkiye ve Avrupa, 4 Komisyon Başkanı; 7 Parlamento Başkanı; 30 AB Dönem Başkanlığı; 4 Genişleme Komiseri; Türkiye de 3 cumhurbaşkanı; 7 hükümet; 4 başbakan eskitti.

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Haftanın gündemine oturan en önemli gelişmelerden biri Uzay Yolu

Elon Musk ve Jeff Bezos arasında sular durulmuyor | TeknoZone #5

Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı

Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu!

Temizlik işçileri greve gitti sokaklar çöp yığınları ile doldu