• $9,2453
  • €10,7998
  • 530.667
  • 1432.8
15 Mayıs 2015 Cuma

İşte gerçek HDP

Ne yazık ki konu artık “müşterisi bol bir ticaret” haline geldi. Dört bir yanımız “din” denince mangalda kül bırakmayanlarla dolu. Bugünlerde ateist yapılar bile Suret-i Hak’tan görünmeye çalışıp, din adına ahkâm keser oldu.

Başta da HDP geliyor.
“Allah, İslam, din, iman” gibi söylemlere sarıldılar, neredeyse “önderimiz” dedikleri İmralı’daki Apo’yu “mehdi” ilan edecekler. Apo’nun posterlerinin altında din nutukları atıyorlar. Doğu ve Güneydoğu’da İslami hassasiyetleri olan kitleleri alabildiğine istismar ediyorlar.
“Algı yönetimi” dedikleri de bu olsa gerek!..
Çünkü gerçek Öcalan onların paketleyerek topluma sunmaya çalıştıklarından çok farklı bir kişilik.
Ateist, yani dinsiz…
Aynı zamanda da “İslamiyet gerici bir dindir” diyecek kadar İslam ve Müslüman düşmanı!
* * *
Üstelik Öcalan’ın son dönem hariç, hayatı boyunca İslam’la yaptığı mücadele belgelere dayanıyor. Hoş, yıllar boyunca din düşmanı bir ideoloji olan Marksizm’i savunmuş bir kişi ve yapının dine nasıl baktığını tartışmaya bile gerek yok ama… Sergilenen ikiyüzlülüğü göstermek için bu belgelerin ortaya konulması da şart…
Kitap, Öcalan’a ait. “Sümer Rahip Devletinden Halk Cumhuriyetine Doğru” başlığını taşıyor. Kendisinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderdiği savunmalardan oluşuyor.
Kitap gizlenmeye, saklanmaya çalışılsa da bu ifadelerin tamamı AHİM’in arşivlerinde duruyor. İşte bu durum da Öcalan’ın liderliği üzerinden konum elde edenleri hayli rahatsız ediyor.
* * *
Sayfa numaraları, kitabın Mem Yayınları’nda bastırılan ilk baskısına ait. HDP’nin de içinde bulunduğu yapının din istismarında ulaştığı noktayı çok iyi gösteriyor…
Öcalan, öncelikle, yaratılışa değil, Darvin teorisine inanıyor:
“İnsanlığın atası maymunlardır. İnsan, 20 milyon yıl önce Doğu Afrika’nın iklim koşullarında oluşan ve iki ayağı üstünde yürüyen yaratıkların evrim geçirmiş biçimidir.” (S:17)
Ayrıca, dini Marksist terminolojiyle değerlendiriyor:
“Din afyondur ve imha, işkence, açlık, hastalık gibi sorunların kaynaklarındandır.” (S:39)
Tam bir ateist ve Allah inancına sahip değil:
“Bir Arabistan yarımadası tasarımı olarak Allah, milattan önce 2000’lerde ideolojik bir kimlik kazanmıştır.” (S:194)
Aslında Öcalan’ın da Paralel Yapı’nın başındaki zattan bir farkı yok. Her ikisi de dinden bahsederken kendilerini ilahlaştırıyor. Apo, peygamberliği yerden yere vurup, “gelişmiş bir kabile şeyhliği” olarak nitelendiriyor:
“Peygamberlik bir Sümer bilgeliğidir” (S:27) “Adem’in çamurdan yaratılması Sümer kaynaklı bir söylencedir.”(S:71-72) “Adem’in çamurdan yaratılması Sümer kaynaklıdır, ancak Sümer kaynaklarında dışkıdan yaratıldığı söylenmektedir.” (S:73)
Öcalan, Kuran’a da alabildiğine saldırıyor:
“Cennet, Sümer toplumunda alt sınıfın hayal ettiği, üst sınıfın yaşadığı yerdir. Cennet, aslında Basra Körfezi ile Dicle ve Fırat kıyısındaki tapınaklardan ve saraylardan başka bir yer değildir.” (S:73-74)
“Kuran’ın karanlık yüzüyle aydınlık yüzü o kadar iç içe geçmiştir ki, din çağını sona erdirmiştir.” (S:191)
“Hıristiyanlık, Musevilik ve Zerdüştlük, Muhammed’in ideolojisini hazırlayan ideolojilerdir.” (S:192)
Fazla söze gerek yok. Bunlar, Öcalan’ın kayıtlara geçmiş görüşleri!
Ne gariptir ki, O’nu ilahlaştıran, “önder” diyen, posterlerinin altında fotoğraf vererek halktan oy isteyenler, bugün meydanlarda “İslam” adına ahkâm kesiyor! Ama olmuyor işte, eğreti duruyor, o yapıya oturmuyor; Diyanet’le kavganın altında da işte bu iki yüzlülük yatıyor.
HDP, “Türkiye Partisi olacağı” iddiasında. Bu yapıyla mı? Geçmiş seçim sonuçları ortada. Bırakın Türkiye Partisini, bu çelişkiler içinde bölge partisi bile olamıyor!

<p>Batı, CHP ve HDP,  Gezi ve 15 Temmuz davaları sanığı Osman  Kavala için seferber olmuş durumda.

Halk TV'nin Osman Kavala sevdası

21. yüzyılın en iyi dizisi seçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenledi

Mersin'de TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor