• $32,5597
  • €35,0492
  • 2428.31
  • 9722.09
12 Mayıs 2023 Cuma

Milli olmanın ideolojisi

Milli olmak ülkenin milli menfaatleri doğrultusunda belirlenmiş milli hedeflere ulaşma istek ve kararlılığı içinde olmayı, tarihsel ve sosyolojik olarak ortaya çıkmış ortak kültüre ve bu kültürün yansıması olan değerlere bağlı kalmayı ifade eder. Milli olan bireyler her şeyden önce ülkesine duygusal olarak aidiyet bağıyla bağlıdırlar. İdeoloji ise Latince idea kökünden gelen bir kelime olup çok çeşitli tanımları mevcuttur. Ancak esas itibarıyla bir siyasal sistemi içerir. Kısaca ideoloji bir siyasal sistem tanımlamasıdır.

Milli ideoloji veya milli olmanın ideolojisi ise kökeni tarihten öncelere dayanan yüce Türk milletinin günümüze kadar oluşturduğu kadim kültüre dayalı ortak değerleri benimsemeyi ve nihayetinde büyük Atatürk'ün kuruduğu Türkiye'nin demokrasiye dayalı Cumhuriyet siyasal sistemini ifade eder. Bu iki dinamik anayasa önünde eşit haklara sahip vatandaşlık sitemi ve Türk devletinin Osmanlı'da olduğu gibi etnik veya mezhepsel özelliklere dayalı eyalet tipi idari bölümlenme yerine devlet hizmetlerinin en etkin şekilde yürütülebilmesine imkân sağlayan coğrafi özelliklere dayalı il tipi yapılanma ile birlikte yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter sistemini ifade eder. Bu arada üniter demek İngilizce "unig" kelimesinden gelir ki bu kelime tek olma, bir olma anlamlarını ifade eder. Demem o ki şu anki devletimizin kurulması ve toplumumuzun ulus bilincine ulaşması kısa zamanda olmadı ve çok büyük bedeller ödeyerek gerçekleşti. Şayet yukarıda bahsettiğimiz üniter yapı başlangıçta kurulmamış olsaydı, diğer Ortadoğu ve Afrika toplumları gibi şimdiye kadar biz de pek çok kez yerle bir olmuştuk.

Lozan barış anlaşması imzalandıktan sonra dönemin İngiltere başbakanı Cuhurcil'in dediği bir söz çok manidardır. Türkler yeniden devlet kurdu merak etmeyin daha cebimde Kürt kartı, sınırlar kartı, Ermenistan kartı var. Zamanı geldiğinde hepsini çıkaracağım. Dolayısıyla emperyalistlerin amaçları değil sadece yöntemleri değişir. Seçime bir gün kala hâlâ daha içerideki ve dışarıdaki emperyalist güç odaklarının ve bunlara bağlı şer güçlerin aynı emperyalist amaçlar için farklı yöntemlerle siyasal sistemimize sızıp devletimizin birlik ve bütünlüğünü tehdit edecek yani üniter yapımızı bozacak yönelimlerde olduklarını ve bunu için siyasal zemin hazırlığı yaptıklarını üzülerek görüyorum.

Milli ideolojinin önerdiği siyasal sistem demokratik cumhuriyettir. Ama milli ideolojinin siyaseti olmaz. Siyaset bu çizginin altındadır. Vatan söz konusuysa gerisi teferruattır. Demokrasinin gereği olarak elbette farklı siyasal görüşler, farklı düşünceler olabilir ama gelişmiş demokrasilere sahip toplumlarda bu siyasal görüşlerin üst sınırı Milli İdeolojidir. Sonuçta bütün siyasi görüşler Milli İdeoloji çizgisinde birleşir, birleşmelidir de zaten. Bu çizgide birleşmeyenler anti demokratik veya demokrasi dışı olarak kabul edilirler. Aksi takdirde ülkenin bekası, varlığı ve bütünlüğü tehlikeye girer ki bunu hiç kimse istemez veya isteyemez. Yani Türkiye için söyleyecek olursak hangi düşünce veya görüşte olursa olsun bütün herkesin kalbi Ankara için atmalı, bütün görüş ve düşünceler Ankara'da birleşmelidir.

Seçime bir gün kala bütün seçmenlerimizin öncelikle ve ilk evvel düşünmesi gereken husus bu olmalıdır. Ölçümüz soğan veya patates değil, büyük Türkiye olmalıdır. O yüzden bu seçim sadece siyasal iradenin belirlenmesi değil, aynı zamanda yüz yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nden öç almak isteyen emperyalistler ve onların yerli uşaklarıyla da bir hesaplaşmadır. Birlik ve bütünlüğümüzü garantileme zamanıdır. Haydi Türkiye'm, şimdi hesap zamanı. Şimdi hesabı doğru yapma zamanı. Herkes sandığa. Verilecek her oy, PKK'yı, FETÖ'yü yok etmek, ülkemizi kuşatma isteğinde olan emperyalizmin planlarını bozmak için verilmelidir. Lider belli karar net. Ülkemize şimdiden hayırlı olsun.

<p>Fatih'te seyir halindeki takside çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların ve itfaiye ekiple

İstanbul'da korku dolu anlar: Seyir halinde alev alev yandı

Kaçıran pişman oluyor: 100.000 TL ile 250.000 TL arası! İşte ikinci el araba modelleri…

Uçan araba 'AirCar' ilk yolculu uçuşunu tamamladı

Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar! Devlet desteği ile kadınlar üretti