• $13,62
  • €15,1838
  • 786.544
  • 2017.66
24 Temmuz 2014 Perşembe

İlginç: Almanya enflasyonu zamla artırmaya razı!

İktisat aslında basit bir bilim dalıdır. Temel ilkesi arz ve talep kavramlarından ve fiyat kelimesinden oluşur. Talep arzdan fazla ise fiyat artar. Arz talepten fazla ise fiyat düşer. Enflasyon ise fiyat düzeyini değil fiyatlardaki yüzde artış eğilimini gösterir. Mutlak bir rakam değil, yüzde olarak ifade edilen bir sayıdır. Fiyatların uzun süre artmaması ya da enflasyonun uzun süre sıfıra yakın gitmesi, ya arz ve talebin dengede olmasının sonucudur ya da ekonomide durgunluk olmasının, yani talebin durağan olmasının. İktisatçılar en çok talep durağanlığından, yani talep zafiyetinden korkarlar. Bu nedenle normal şartlar altında yüzde bir veya iki düzeyindeki enflasyonun piyasada talepte kıpırdanma anlamına geldiğini, ekonomiye hareketlilik getirdiğini düşünürler.

Tutucu olunacak zaman değil

Avrupa’da Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi yüzde 2 yıllık enflasyon olarak tespit edilmiş durumda. Şu anda da Avrupa enflasyonu hedefin dörtte biri olan yüzde 0.5 düzeyinde. Avrupa faizleri reel olarak daha da düşürebilmek için eksi faiz uygulamasına geçmişti. Ama enflasyon bir türlü artmıyordu. Avrupa Merkez Bankası son çare olarak ABD gibi bankalara likdite enjeksiyonunu artırmayı düşünüyordu.
Aslında Avrupa Merkez Bankası genelde iki dünya savaşında dev enflasyon yaşayan ve ekonominin temellerinin bu dev enflasyon nedeniyle çöktüğü Almanya vatandaşlarının enflasyon korkusu nedeniyle en tutucu yaklaşımlarla yönetilir. Bütün Avrupa Almanya’nın korku kökenli tercihleri nedeniyle global krizde esir alınmış gibi idi. Ama bugün tutucu olunacak bir dönem değil. Avrupa’da en iyi durumdaki ekonomi olan Almanya bile durgunluktan çıkamıyor. Bu nedenle de Alman siyasetçileri ve iktisatçıları da bugünlerde Avrupa Merkez Bankası’nın ipini bırakmak ve enflasyonu bile bile artırma kararı alıyorlar.

Tüketimin artırılması isteniyor

Avrupa Merkez Bankası’ndan ayrı bir banka olan Almanya’nın Merkez Bankası Bundesbank’ın baş iktisatçısı Jens Ulrich Der Spiegel dergisine geçtiğimiz pazar günü verdiği beyanatta yüzde 3 civarında bir enflasyonun iyi olacağını düşündüğünü vurgulamış. Tabii ki Jens Ulrich’in tercihleri aslında Bundesbank’ın patronu J.Weidman’ın fikirlerinden farklı da olamaz. Son üç ayda Alman ekonomisinin nerede ise hiç büyümemiş olduğu ortaya çıkınca enflasyonu bile bile artırararak ekonomiye can vermek için en tutucu Almanlar bile (işsizliğin de düşük olduğu bir ortamda bile) ücretlere zam yapalım fikrine angaje olmuşlar. Böylece toplumun genelinin toplam iç talebe katkısını, yani tüketimi yükseltmek isteniyor. Tabii esas hedef bu arada enflasyonun yukarı doğru kıpırdanmasını sağlamak. Şu anda Almanya’nın enflasyonu ise yüzde 1 civarında. Çünkü son on yılda Almanya’da ücretler nerede ise sıfır reel artış sergilemişti. Şimdi ücret artışı ile Almanya’da talep hareketlenirse, Avrupa geneli de kıpırdanacak düşüncesi tercih edilmeye başlandı. Tabii Almanya’daki sendikalar ve ticaret odası benzeri kuruluşlar bu yeni yaklaşımdan son derece memnunlar.

Şirketlerden zam bekleniyor

Alman Merkez Bankası bugün bir “Rönesans” yaşamakta gibi. Bugüne kadar Bundesbank hep minimal ücret artışı yapılmasına razı olur, emekçi haklarının artırılmasını, asgari ücretin yükselmesini veto eder, örneğin 45 yıldır çalışan kimselerin emeklilik yaşının düşürülmesini de kabul etmezdi. Ama Almanlar da baktılar ki tüm Avrupa’ya empoze etikleri tutuculuk, ülkenin resesyondan çıkması frenlediği gibi durgunluğu yeniden artıracak, yani mantık korkulara hakim oldu. Şimdi şirketlerin fiyatlara biraz zam yapması bekleniyor!

<p> </p>

Kamu işçisinin maaşı ne kadar artacak?

Boynundaki şişlik için doktora gitti! İçinden bakın ne çıktı

Dalış sırasında köpekbalığına yem oluyordu! Okyanusta dehşet anları

Polisleri şaşkına çeviren suçluların ilginç fotoğrafları