• $16,9823
  • €17,499
  • 984.448
  • 2403.26
29 Ağustos 2016 Pazartesi

Çin’in bütçesi resmi sayının üç misli

Çin ekonomisinin tam ne durumda olduğunu anlamak oldukça zor. Son beş yılda Çin’in resmi bütçe açığı GSYİH oranı olarak yüzde 1.8 civarında idi. Bu çok iyi diyebilirsiniz.

Ancak IMF ve Goldman Sachs araştırmalar sonucunda bütçe açığının son beş yılda genelde yüzde 10 civarında olduğunu tespit etmişler. Bu resmi sayının tam beş misli bir açık nerede ise! Açık Yunanistan’ınki kadar deniyor.

IMF son beş yılda Çin’in kamu bilançosunun dışındaki harcamaları izlemiş. Çin yerel hükümetlerin borçlarına katı limitler koymakta imiş. Bu nedenle de yerel hükümetler bankalardan borç alabilmek ve tahvil çıkarabilmek için özel şirketler kurmuşlar, bu şirketlerin aldığı borçlar da kamuda gözükmüyor.

2016 yılı için yapılan hesaplamalarda resmi bütçe açığı GSYİH oranı olarak yüzde 3 civarında. Ama yukarıda bahsettiğimiz tür borçlanmalar eklenirse de IMF tahminine göre toplam bütçe açığı yüzde 8.4 kadarmış.

Diğer taraftan Çin kalkınma bankasının sağladığı finansman da eklenirse ve de toprak satışlarından sağlananlar da ilave edilirse, 2016 yılı bütçe açığı yüzde 10.1 kadara çıkmakta.

Yani kamu toplamda bütçenin üç misli kadar finansman sağlamakta! Bu gözükmeyen kalemler de borç stoku sayılarına eklenirse Çin kamu borcu 2014 yılı için yapılan hesaplarda deklare edilen yüzde 15.9 sayısından GSYİH oranı olarak yüzde 38,5 düzeyine çıkıyor. Bu kabaca Türk devletinin kamu borcu kadar bir sayı.

Ancak IMF ve bankalar araştırmalara devam etmekteler. Çin’in sosyal programlara aktardığı para diğer gelişen ülkeler kadar fazla değil. Açık mesela yol yapımı, demiryolu inşaatı ve benzeri harcamalar gibi kalemler nedeni ile artıyor.

Bu ne demek?

Çin’de sosyal kamu harcamaları milli gelirin yüzde 10 kadarı. Yani gelişmiş ülkelerin nerede ise yarısı kadar. Çin nüfusu hızla yaşlanıyor ve de emeklilik, refah ve sağlık gibi konulardaki harcamalar arttığı zaman da kamu daha fazla sosyal içerikli harcama yapmaya mecbur olacak.

Yani hastane ve emekliliğe harcanan para artacak ve mesela daha az para elektrik üreten tesislere harcanacak. Yapı değişmek zorunda yani!

<p>Cenk Torun, Çılgın Bediş dizisindeki Oktay rolü ile tanınıp  sevilmişti. Cenk Torun'a Çılgın Bedi

Çılgın Bediş'in Oktay'ı Cenk Torun yıllardır yanlış bilinen gerçeği açıkladı

Fatih'in kılıcının aynısı yaptı! Yurt dışından gelen taleplere yetişemiyor

Türkiye'de 500 bin TL altında alınabilecek otomobiller! Listeler güncellendi

İçmeler köyünde yaşam normale dönmeye başladı