• $13,3754
  • €15,1894
  • 790.174
  • 2014.21
22 Şubat 2012 Çarşamba

Almanya, 65 milyar euroluk zarardan yırttı

Yunanistan ile Merkozy ekibi yani Euro Bölgesi ülke temsilcileri arasındaki, Yunanistan'ın iflasını önleme çabaları uzun bir aradan sonra çözüme yaklaşmış gibi duruyor.
Bu işkence 26 Ekim 2011 tarihinde başlamış, 5 Şubat 2012 tarihinde Yunanistan yöneticileri kemer sıkmaya isyan edince uzlaşma olamamış, 6 Şubat'ta Merkel Yunanistan'ın borçlarının faizlerini ödemek için bir özel hesapta para toplanmasını ve Merkozy tayfasının faiz ödenmesini kontrol altında tutmasını önermiş, 9 Şubat'ta Yunanistan Parlamentosu'nun kemer sıkma önlemlerinin altına imza koyması talep edilmiş ve 12 Şubat'ta parlamento kemer sıkma önlemlerini kabul ettikten sonra ise 14-15 Şubat tarihindeki görüşmelerde bu sefer Euro Bölgesi görüşmelerden çekilmişti. Nihayet pazartesiyi salıya bağlayan 21 Şubat günü, gece yarısından sonra yüzde yüz anlaşma olmasa da yüzde seksen anlaşma gerçekleşti. Bu sefer galiba daha iyimser olmak için neden var ve piyasalar da bu durumu önümüzdeki günlerde göz önüne alacaklardır.
Diğer taraftan Alman medyasında düne kadar tartışılan bir konu da eğer bu anlaşma olmasaydı Almanya'nın toplam ziyanı ne olurdu konusu. Alman medyasında hesap yapılmış.  Alman vergi mükellefi, Yunanistan'ın iflası halinde, dört konuda kayba uğrayacaktı. İlk olarak, 2010 yılında IMF ve AB tarafından kararlaştırılan 110 milyar euro tutarındaki paket söz konusu. Bugüne kadar bu paketten 73 milyar Yunanistan'a ödenmiş durumda. Almanya'nın bu meblağdaki payı 16 milyar euro tutarında.
Avrupa Merkez Bankası ECB, uzun tartışmalardan sonra 38-55 milyar tutarında Yunanistan borç senetlerini satın almıştı. Bu senetlerin alımında nominal değerlerinin %70'inin ödendiği tahmin edilmekte, kısaca 26,6-38,5 milyar euro. Almanya'nın ECB'de %27 payı olduğunu düşünürsek, buradaki riski 7-10 milyar euro tutmakta.
2008 krizinden beri Almanya bir dizi bankayı kısmen devletleştirdi. Bu bankaların portföylerinde, almış oldukları Yunanistan senetleri bulunmakta. Kiel Dünya Ekonomi Enstitüsü'nün tahminine göre buradaki tutar 13 milyar euro mertebesinde.
Son olarak Target-2 sisteminden oluşan riskleri de göz önünde tutmak gerekli. Genelde bu sistem Yunanistan ekonomisinin riskleri arasında sayılmamakla birlikte, gerçekte olağanüstü önem taşımakta. Target-2 sistemi nedir? Yunanlı bir işveren bir Alman firmasından bir makine aldığında, Yunan bankasından aldığı krediyle Alman imalatçının banka hesabına ödeme yapmakta. Yunan bankası ise bu kredi tutarını Yunan Merkez Bankası'na borçlanmakta. Almanya Merkez Bankası parayı Alman firmasının hesabına yatırmakta ve Yunan Merkez Bankası'nı ECB üzerinden borçlandırmakta. Normal durumda bu borçlandırmanın bir Alman firmasının Yunanistan'dan yaptığı alımla karşılanmış olması gerekir. Ancak şu anda kimse Yunanistan'a yatırım yapmadığından Yunan Merkez Bankası'nın borç dağı kabarmakta.  Yunanistan'ın iflası halinde bu borçtan Almanya'nın payına (%27) düşen 27 milyar euro olarak hesaplanmakta.

Diğerlerini saymıyoruz bile...
BÜTÜN bu riskleri toplarsak, Yunanistan'ın iflası halinde Almanya 63-66 milyar euro zarara uğrayacaktı. 82 milyon Alman vatandaşının her biri 750-780 euro vergi ödemek zorunda kalacaktı. Ayrıca Almanya'nın 2012 yılı için planladığı yeni borç tutarı da 30 milyardan 90 milyar euronun üzerine çıkacaktı. Bu hesaplamada iflas olayının diğer AB ülkelerine vereceği zarar dolayısıyla Almanya'ya getireceği dolaylı yükü de ayrıca düşünmek gerekir.
Almanya şimdilik kurtuldu! Zaman ne gösterir kimse bilmiyor! 

<p class='MsoNormal'>Ezgi Aşık soruyor, Altınbaş Üni. Öğretim Üyesi Dr. Eray  Güçlüer ve Hacı Bayram

Zeytindalı Harekatı'nın yıldönümü…

67 yıldır banyo yapmayan dünyanın en pis insanı! Doktorları hayrete düşürdü!

Boğa'nın gazabı! Herkes kaçarken o kamerasını açtı ve...

Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında