• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
25 Nisan 2013 Perşembe

Çalışan memur yerinde kalacak 'şark görevi' yeni atanan için!

Devlet memuları yine Çalışma Bakanlığı'nın gündeminde.. Memur sendikalarıyla görüşen bakanlık anlaşma olmayınca devreye Kamu Personeli Danışma Kurulu girdi ama hâlâ uzlaşılamayan pek çok alan var. Ortaya görüşmelerde çıkan bir diğer detay ise doğu hizmetiyle ilgili. Sadece ihtiyaç duyulanlar doğuya gidecek

Son birkaç aydır Çalışma Bakanlığı'nın gündeminde devlet memurları ile ilgili konular var.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik 2013 başından bu yana tüm açıklamalarında memur yasası ile ilgili konuşuyor. Devlet Memurları Yasasının artık günün ihtiyaçlarını karşılayamadığı ve değişiklikler gerektiği Çelik tarafından dile getirilen bir konu.
Nisan ayı içerisinde, Çalışma Bakanlığı'ndaki toplantılarda önemli mesafeler alındı. Memur konfederasyonları bu toplantılarda genellikle devletin getirdiği teklifler çerçevesinde kendi görüşlerini ortaya koydular.
Devlet personel sistemindeki değişiklikler masaya yatırılırken, gündemdeki bir başka konu da 2012 içerisinde hükümet ile memur konfederasyonları arasında yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde sonuçlandırılamayan konuların yeniden ele alınmasıydı. Geçen yıl anlaşmazlık ortaya çıkınca, Kamu Personeli Danışma Kurulu devreye girmişti. Bu ay içerisinde bu kurulun toplantıları neticesinde belirli maddelerde anlaşma sağlandı, ancak halen daha anlaşma sağlanamayan birçok madde var.

Anlaşma sağlanan maddeler,"
l En az bir yıl açıktan vekil olarak görev yapanlara yıllık izin verilmesi. 
l KİT'lerdeki sözleşmeli personel ile diğer kamu kurumlarındaki sözleşmeli personelin izin sürelerinin, memurlara paralel şekilde yeniden düzenlenmesi kadrolu, sözleşmeli ve geçici personel statüsündeki kadın kamu görevlilerine daha az gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmesi,  nöbetçi memur uygulayan kurumlarda bu uygulamanın kaldırılması" olarak biliniyor.

Sümer Holding'de çalışan sözleşmeli personelden kesilen işsizlik sigortası primlerinin, bundan sonra kesilmemesi.
Diğer yandan, üzerinde anlaşmaya varılamayan maddelere genel olarak baktığımızda, birtakım personele 
derece ve ek gösterge verilmesi, yıllık izinlerin iş günü esasına göre düzenlenmesi, unvan ve atamalara ilişkin hususlar yer alıyor. Ayrıca daha önce basında yer bulan 'yüz kızartıcı suçlar hariç disiplin cezalarının affedilmesi' konusu da henüz uzlaşılamayan konular arasında.

SÖZLEŞMELİ KADROYA GEÇİYOR
Çalışma Bakanlığı'nda yapılan toplantılarda ele alınan bir başka önemli konu da kamuda sözleşmeli olarak çalışanların tamamının kadroya geçirilmesiyle ilgiliydi. Ancak Çalışma Bakanı Çelik yaptığı açıklamalarda, şu an için sadece Belediye Sözleşmelisi olan 18 bin civarında sözleşmeli personelin yakın zamanda kadroya geçeceği bilgisini verdi. Oysaki kamuda belediye sözleşmelileri dahil yaklaşık olarak 150 bin olarak ifade edilen bir sözleşmeli personeli var.

ROTASYON DEĞİL DAĞILIM
Kamu personel sistemine dair bir başka önemli konu da, daha önce ilk bu köşeden verdiğimiz, kamu personelinin ihtiyaç duyulan illere, bölgelere gönderilmesi konusuydu. Bu konuda toplantılarda çok tartışıldı. Bakanlık rotasyon kavramını benimsemiyor. Bizzat Çelik'in kendisi, rotasyon yerine 'bölgeler arası dengeli memur dağılımı' tanımlamasını kullanıyor, ve bu şekilde kullanılmasını istiyor. Aslında , Çalışma Bakanlığının hayata geçirmeye çalıştığı değişiklik, basında son günlerde yer alan başlıkların da dışında, apayrı bir uygulama.

YER DEĞİŞTİRME SADECE MESLEK MEMURLARI İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Bu dengesiz dağılıma rağmen, Bakanlık tüm memurlar için bir ilden diğerine yer değiştirmeyi içine alan değişiklik yapmayacak. Yapılmak istenen; ihtiyaç duyulan illere yeterli sayıda 'meslek memuru' atamak, yani kadrolu meslek memurları açısından konuyu ele almak. Temel hedef; Doktor, hemşire, mühendis, avukat, vb. meslek memurlarının adaletli dağılımını yapabilmek.

MEMUR GİTMEK İSTERSE EK MADDİ İMKAN VERİLECEK 
Bu konudaki bir başka husus da halen görevde olan memurların bu yer değişikliğinden etkilenmeyecek olması. Son günlerde bilgi kirliliği içerisinde yer bulan haberler, görev başındaki memurları yeterince tedirgin etti. Ne var ki bu tedirginlik şimdilik yersiz, çünkü Bakanlığın düşüncesi illere göre dengeli dağılımı memuriyete yeni girenlere uygulamak. Eğer görevdeki bir memur ihtiyaç duyulan bir ilde görev yapmak isterse, o memura da ek maddi imkânlar tanımak planlanan değişiklikler arasında.

MEMURLAR ADALETSİZ OLARAK DAĞILIYORLAR 
Memur dağılımında var olan adaletsizliğin kalkmasını herkes istiyor. Bazı illerimizde memur yoğunluğunun fazla olduğunu, bazılarında ise çok daha düşük olduğunu görüyoruz. Bu farklılık sadece gelişmişlikle değil aynı seviyedeki illerdede göze çarpıyor. Nitekim Ankara'da memur yoğunluğu yüzde 9 iken, İstanbul'da yüzde 2 civarında Diğer yandan yine İzmir'de, Adana'da yüzde 4-5'ler seviyesinde olan yoğunluk, Bayburt, Muş, Hakk‚ri'de yüzde 2'ler seviyesinde.

3 YIL SONRA 'BENİ BAŞKA ŞEHRE GÖNDER' DİYEBİLİR 
AYRICA memur kadrosuna yeni atanan bir kişi için az gelişmiş bir ilimizde görev yapmanın zaman bakımından sınırları da olacak. Düşünülen değişiklik çerçevesinde bu illere giden bir memur, örneğin 3 yıl bu ilde kaldıktan sonra başka bir ile gönderilmesini de talep edebilecek.

MEMURLAR NE İSTİYOR?
MEMUR konfederasyonları da rotasyon adı altındaki bir düzenlemeye karşı. Rotasyon yerine personel ihtiyacı hissedilen il ve bölgelerde çalışmanın özendirilmesi, konfederasyonların konuya bakışını özetliyor. Gidilecek yerlere göre maaşların kademeli olarak arttırılması, ek ödenekler verilmesi gibi hususlar da memur konfederasyonlarının çözüm önerileri arasında.

<p class='MsoNormal'>Fatih'te arıza yapan İETT otobüsü, vatandaşlar tarafından  yaklaşık 300 metre i

İETT otobüsü arızalanınca 300 metre itildi

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!