• $13,648
  • €15,5107
  • 775.016
  • 1880.06
7 Şubat 2013 Perşembe

İş güvenliğine burun kıvırana 86 bin TL'ye kadar ceza var!

Türkiye'de son yıllarda artan iş kazalarına karşı savaş açan hükümet, yeni yasayı 2012 sonunda uygulamaya koydu. Kanun kapsamındaki cezalar 1.078 TL'den başlayarak, güvenlik raporunu sunmadan işyerini faaliyete geçirmenin cezası olan 86.240 TL'ye kadar çıkıyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun ceza doğurucu maddeleri 3 Aralık 2012 sonrası yürürlüğe girdi. Kanunun idari para cezaları 1.078 TL'den başlayarak, güvenlik raporunu Bakanlığa sunmadan işyerini faaliyete geçirmenin cezası olan 86.240 TL'ye kadar çıkıyor. Kanunun getirdiği en önemli yenilik çalışan sayısı ve tehlike sınıfı fark etmeksizin tüm işyerlerinin iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmesi veya bu hizmetleri ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden satın alması yükümlülüğü. Kamu kurumları ve 50'den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri 30 Haziran 2014'ten; 50'den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri 30 Haziran 2013'ten; geri kalan tüm işyerleri ise 30 Aralık 2012'den itibaren yönetmeliklerde belirtilen süreler dahilinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli istihdam etmek zorunda.

BERBERİN VAKTİ VAR  

BU demek oluyor ki, mahalle marketleri, berberler, emlakçiler, apartmanlar gibi küçük işyerleri için daha zaman var. Bu işyerleri 1 Haziran 2014 sonrası, bu personellerden çalıştırdıkları sigortalı sayısına paralel olarak hizmet almakla yükümlü olacaklar. Apartmanlarda bir bina görevlisi varsa alınacak hizmet süresi ayda sadece 15 - 20 dakika. İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmama halinde 5.390 TL idari para cezası, aykırılığın devam ettiği her ay için kesilecek. Diğer sağlık personeli istihdam etmemenin cezası ise yine aykırılığın devam ettiği her ay için 2.695 TL olarak belirlendi.  

RİSKE KARŞI ÖNLEM  

ÇALIŞAN sayısı ve tehlike sınıfı gözetmeksizin tüm işyerleri 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren risk değerlendirmesi yapmak zorunda. Risk değerlendirmesi, işyerinde bulunan tehlike kaynaklarının belirlenmesi ve risklerin değerlendirilerek bunlara karşı koruyucu önlemlerin alınması işlemine verilen sürecin ismi. Risk değerlendirmesi yapmamış olmanın cezası 3.234 TL. Bu aykırılığın devamı halinde her ay 4.851 TL'lik idari para cezası işyerlerine uygulanacak.  

KURUL OLUŞTURULACAK  

30 ARALIK 2012'den itibaren 50 ve daha fazla çalışanı olan ve altı aydan uzun süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde 'iş sağlığı ve güvenliği kurulu' oluşturulması zorunlu hale getirildi. İşyerinde taşeron varsa o da bu kurula girecek. Hem asıl işverenin, hem de taşeronun çalışan sayısının 50'den fazla olması durumunda ayrı ayrı iş sağlığı ve güvenliği kurulunun oluşturulması gerekli. Ancak bu iki kurulun koordinasyonu asıl işverende olacak.  

Uymayan işveren yandı

ASIL işverenin çalışan sayısı 50'den fazla, alt işverenin çalışan sayısı 50'den az ise 'iş sağlığı ve güvenliği kurulu'nu asıl işveren kuracak. Taşeron çalışanı 50'den fazla asıl işverenin çalışan sayısı 50'den az ise bu kurulu taşeron kuracak. Asıl işveren ve taşeronun çalışan sayıları ayrı ayrı elli rakamının altında, ancak ikisinin toplam çalışan sayısı elliden fazla ise asıl işveren ve taşeron birlikte bir kurul oluşturacak. Bu yükümlülüğe uyulmaması halinde, kurul oluşturmayan işveren 2.156 TL ve kurullar arasında koordinasyon sağlamayan işveren yine 2.156 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak. Ayrı kurullar oluşturulması gerekirken bunu yapmayan işverenlere 6.468 TL'lik idari para cezası kesilecek.  

'Yangın' gibi ceza kapıda  

ACİL durumları belirlememek, acil durumlar için tedbir almamak, acil durum planlarını hazırlamamak, destek elemanı görevlendirmemek, araç gereç sağlamamak, acil durumlarda işyeri dışındaki kuruluşla irtibatı sağlayacak düzenlemeyi yapmamak durumunda her bir yükümlülük için 1.078 TL idari para cezası ile karşılaşıldığı gibi aykırılığın devam ettiği her ay için yine 1.078 TL idari para cezası uygulanacak.

<p>Oyuncu kadrosuyla göz kamaştıran 'The French Dispatch' nihayet beyaz perdede...  Türkiye'de 'Fran

'Gazeteciliğe aşk mektubu' The French Dispatch

Türkiye'nin en yüksek barajında geri sayım başladı!

Tahtaköprü Barajı'nda korkutan görüntü! Su seviyesi yüzde 2'ye düştü

Milli Deniz Topu'nun test atışı gerçekleşti! Tam isabetle vurdu