• $9,5157
  • €11,0615
  • 549.367
  • 1519.25
30 Nisan 2013 Salı

Bilgisayar başındaki çalışanın 'göz'ü de patrondan sorulacak

Yeni yönetmelik bilgisayar başında çalışanları yakından ilgilendiriyor. Artık işveren, ekran başında çalışanlar için gözlerin korunması ve doğru oturuş konusunda bilgilendirme yapmak zorunda. Ayrıca çalışanların periyodik göz muayenesi de patrone emanet. Yaptırmayana 1.078 TL ceza var

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından 28 Nisan'da kutlanan Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği gününün bu yılki teması, "Meslek Hastalıklarını önlemek" olarak kararlaştırıldı. Türkiye'de yeni yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, bu alanda ciddi yaptırımlar getiriyor. Bugün, Türkiye'de 'bilgisayar başında' çalışılmayan sektör kolu neredeyse yok gibi... 
SON olarak bir kaç hafta önce (16 Nisan 2013'te) 'Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik' yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre işverenler bilgisayar başında işini yapan çalışanları için gerekli tedbirleri almakla yükümlü. İşverenler ekran başında iş yapanların gözlerinin korunması ve doğru oturuş pozisyonları hakkında bilgilendirme yapmak zorundalar. 
İŞVERENLER, ekranlı araçlarla çalışmalarda çalışanların gözlerinin korunması için; l EKRANLI araçlarla çalışmaya başlamadan önce, 

l  YAPILAN risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla, 
l EKRANLI araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, göz muayenelerini yaptıracaklar.

AYRICA, muayene neticesinde, ihtiyaç ortaya çıkarsa çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç işverence verilmek zorunda. Yeni çıkarılan yönetmeliğe göre, işveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandığı maliyetleri de kesinlikle çalışanlarına yansıtamayacak.

RAPORU KİM VERİYOR?
BUNUN dışında, meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda 'işe giriş sağlık raporlarının' önemi oldukça fazla. İşe giriş sağlık raporları, kişinin çalışmaya başlayacağı işyerinde eğer risk değerlendirmesi de yapılmışsa, meslek hastalığını başlangıçta önleyebilecek bir mekanizmaya dönüşebiliyor. 

İŞTE bu yüzden, yasa, sağlık raporlarının alınmasını zorunlu kılıyor. Raporu verecek olanlar, aslında işyeri hekimleri... Ancak geçiş sürecinde bazı işyerleri için hekim zorunluluğu henüz başlamadığı için raporların kim tarafından alınacağı konusu ön plana çıkıyor. Bu raporları şu an için kamu hastaneleri vermek durumunda.

Cezası: Çalışan başına 1.078 lira
YENİ yasa sağlık raporu almayan işverene 2013 yılında her çalışan için 1.078 TL para ceza öngörüyor. Meslek hastalıklarını engelleyebilmek adına kişisel koruyucu donanımların kullanılması sağlanmalı. Örneğin, uzun süre oturarak çalışanların bel desteği kullanmaları, uzun sürelerle telefonla konuşmak zorunda olan çağrı merkezi çalışanlarının headphone kullanması gibi önlemler, ileride oluşabilecek meslek hastalıklarını önlemekte kolay fakat hayat kurtaran tedbirler olarak ortaya çıkıyor.

Önlemek daha ucuz!
ILO'nun yaptığı hesaplamalara göre, meslek hastalıkları ve iş kazaları bir ülkenin gayrisafi yurt içi hâsılasının yüzde 4'ü kadar bir yük getiriyor. Avrupa Birliği'nde meslek hastalıklarının ve iş kazalarının maliyetinin ortalama 145 milyar euro olduğu tahmin ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1990-2000 yılları arasında asbest nedeniyle oluşan meslek hastalıklarına 21,6 milyar dolar harcama yapılmış durumda.

1 MİLYON KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİYOR
ILO, 'meslek hastalıklarını önlemek' isimli rapor yayımladı. Rapora göre, Türkiye'nin iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeni bir kanun çıkarması son derece olumlu oldu. Her yıl 2 milyon 3 bin kişi iş kazalarında hayatını yitiriyor. Bunların yarısının ölüm nedeni meslek hastalığı olarak kayıtlara geçmiş. Yani iş kazası çok önemli. Yapılan işin niteliği gereği sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmaması gibi durumlar, iş kazalarından daha büyük sorunlara ve önemli oranda ölüme neden olabiliyor.

AYNI ZAMANDA SÜRÜNDÜRÜYOR
ILO raporuna göre dünyada her yıl ayrıca ölümlü olmayan 160 milyon meslek hastalığı durumu yaşanıyor. Amerika'da 2011 yılında gerçekleşen 207 bin 500 meslek hastalığı ölümlü olmayan fakat kişilerin yaşam kalitesini bozan ve ileride ölüme neden olabilecek rahatsızlıklar olarak ifade edilen duyma kaybı, cilt rahatsızlıkları gibi hastalıklar...

OLAĞAN ŞÜPHELİ ASBEST
TÜM dünyada meslek hastalıklarının en önemli nedenlerinden birisi olarak asbest kullanımı gösteriliyor. Çin'de 2011 yılında bildirilen meslek hastalıklarının %80'i asbest kullanımı nedeniyle ortaya çıkan solunum rahatsızlıkları. Yazı tahtası üretiminde çalışan her iki kişiden birinin ve yine taş kesim sektöründe çalışan her üç kişiden birisinin slikosiz ve koa hastalığına yakalanması durumu söz konusu.

<p>Eğitimlerini aldılar, küreklerini hazırladılar. Bu kez doktorlarıyla beraber hastanede değil, kay

Kansere karşı kürek çektiler

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu