• $28,962
  • €31,2424
  • 1889.56
  • 7978.82
5 Ocak 2023 Perşembe

‘Gül Baba' adına bir ilk

Horasan'dan Macaristan'a uzayan kutlu yolun önde gelen yolcularından Gül Baba, bugün Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de yüksekçe bir tepede medfun.

Tepenin adı Gültepe (Macarca Rózsadomb).

Türkler kadar Macarlar tarafından da ziyaret edilen Gül Baba türbesi, Orta Avrupa´da türbe olarak hala ayakta kalan önemli bir Türk eseri.

Misali mahlasıyla şiirler de yazan Gül Baba, 15.yüzyıl sonlarıyla 16.yüzyıl başlarında yaşamış bir Bektaşi dervişi.

Rivayete göre külahında daima bir gül taşıdığı için 'Gül Baba', 'Gül Dede' lakabıyla anıldı.

Asıl adının Cafer olduğu kaynaklarda yazılı.

Evliya Çelebi'nin babasından naklettiği bilgiye göre Gülbaba, Fâtih Sultan Mehmed, II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman dönemlerinde birçok savaşa katılmış ve 948'de (1541) Budin seferinde şehid olmuştur.

Öncesinde, bu bölgelerde dini tebliğ çalışmaları yürüten Gül Baba adına yakın zamanda (2017) kurulmuş bir vakıf var: Gül Baba Türbesi Mirasını Koruma Vakfı...

Başkanlığını iş adamı Adnan Polat'ın üstlendiği vakfın gayesi Gül Baba Türbesi'ni ve çevresinde yer alan bahçeleri ve bunlarla ilişkili kültürel değerlerin korunması, işletilmesi ve kullanılmasını sağlamakla birlikte Gül Baba'nın tarihi-dini kimliği ile ilgili bilimsel-akademik çalışmalar yapmak.

Bu gayenin ilk meyvası olan üç ciltlik akademik bir çalışma yayınlandı.

Vakfın yayını olarak araştırmacıların dikkatine sunulan kitabın adı: Tarihsel-İnançsal Kimliği ile Gül Baba, Zaviyesi ve Türbesi...

Dr. Coşkun Kökel tarafından kaleme alınan kitapta, (16. yüzyıldan başlayarak) Doğu Avrupa'da, Balkan coğrafyasında Alevi-Bektaşi inancının temellenme ve kurumsallaşma süreci ele alınıyor.

Gül Baba, türbe ve tekkesi hakkında Osmanlı arşivinde bulunan birincil derecede belgelere yer verilen kitabın hazırlık aşaması bir hayli meşakkatli olsa gerek.

Zira kaynakların tek tek taranması, bir araya getirilmesi, yazılı belgelere ilaveten rivayetlerin derlenip toparlanması ve süzgeçten geçirilerek tarihi hakikatlere ulaşma çabası az bir emek değil.

Bilimsel-akademik yöntemle kaleme alınmış (alanında) ilk metin olma özelliğindeki üç ciltlik eser, kuşkusuz, Gül Baba ile ilgili önemli bir kaynak niteliğinde...

<p>Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uçağına Suudi Arabistan yolculuğu sırasında füzelerle dona

Savaş uçakları Putin'e eşlik etti

Ustasından çay tarifi! Meğer yıllardır yanlış demliyormuşuz…

HADO sporu, ilgi odağı haline geldi! Artırılmış gerçeklik oyunu

Samsun'da UMKE bölge tatbikatı yapıldı! Film sahnelerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı