• $9,4926
  • €11,0509
  • 548.29
  • 1519.25
23 Mayıs 2013 Perşembe

Muhalefet aranıyor

Ülkemizde siyaset nasıl yürütülüyor? Siyaset ahlakı, bu ahlakın mana hayatımıza etkileri açısından, ülkemizdeki siyaseti nasıl değerlendirebiliriz?
Genellikle dünyada, özellikle ülkemizde siyasetin bu anlam ve ahlak boyutu pek göz önüne alınmaz. Siyaset ahlakı denilince genellikle anlaşılan, yolsuzluklar, yalanlar, ihanetler, kayırmalar, sözünü tutmama eylemleri, bulunduğu konumu çıkarları doğrultusunda kötüye kullanmak, haksızlık yapmak gibi değerler ve eylemler alanıdır. Oysa daha ince, daha etkili ayrıntılar üzerinde durulmalı.

***
Siyaset ahlakının, ülkeyi geleceğe taşıyacak insanların düşünce, duyuş, inanış gibi mana dünyasını etkileyen kimi özelliklerini görmezden geliyoruz.
Siyasetçi, ülke insanının gözü önünde, onların hayatlarını önemli ölçüde etkileyen kararlar alan, almaya çalışan biridir. Bu açıdan, gözler onların üzerindedir. İçki reklamlarının gençlerin ahlakını bozduğunu, bozacağını savunan iktidar, gazetelerde, televizyonlarda yapıp ettikleri sergilenen kimi siyasetçilerimizin içki reklamları kadar bu ülkeye zarar verebileceğini düşünemiyor. Ana avrat küfür eden, aşağılayıcı kibir dolu konuşmalarıyla rakiplerini suçlayan siyasetçilerin ülkenin yetişmekte olan gençlerini olumsuz yönde nasıl etkilediklerini yaşarlarsa şimdiki gençlerin siyasete girdiklerinde davranışlarını görünce anlayacaklardır. 
O zaman da vakit çoktan geçmiş olacaktır.

***
 Muhalefetle iktidar arasında vermekte oldukları manevi zararlar arasında fark yoktur. Öncelikle iktidarın dindar kesiminin çoğunlukla dine bakışındaki sığlığı, kabalığı, ben bilirimci tavırları, kendisinden farklı düşünüp algılayan dindar ya da laik toplulukları kaygıya sürükleyip, üzmektedir. Halkın önemli bir bölümü iktidarın gizli bir gündemi olduğu konusunda kuşkular taşımaktadır. İktidarın medyaya çıkardığı sözcülerinin, bakanlarının, milletvekillerinin gizli gündemleri olmadığı konusundaki sözlerine halkın dikkat çekici bir bölümü güvenmemektedir. Ülke, adım adım, kuruluşundaki cumhuriyet değerlerinden, demokrasiden, özgürlük anlayışından uzaklaşmaktadır. Ülkenin kuruluşundan bu yana yaşanagelen değerlerinin yavaş yavaş yok olduğunu gördükçe bu halk telaşa hatta dehşete kapılmaktadır. Sürekli olarak yanlışların, haksızlıkların yapıldığı bir adalet düzeni; farklı yaşam biçimlerine, kendisine yöneltilen eleştirilere kapalı oluş, başbakanın başkanlık sistemindeki ısrarı bu güvensizliği pekiştirmektedir.

***
 Ne yapalım böyle halka böyle iktidar anlayışı çok kaba, haksız, sorunları çözmek yerine zora sokan bir anlayıştır. Bu halk muhalefetini çıkaramadığı için, iktidar almış başını gitmektedir. Böyle halka böyle siyaset bakışı da uygun bir bakış değildir. Halkı suçlamak, kolaycı, haksız, halka yukarıdan bakan, saygısız, sağlıksız bir tavırdır. Halkın siyasete sahip çıkmasına yardımcı olmak, özellikle muhalefetin yapması gereken önemli bir görevdir. İktidarın çoğunluk bende, o halde her şeyi yapabilirim tavrıyla mücadele etmek gerekiyor. 
İnsanın nasıl yiyip nasıl içeceğine karışan, kendi inancının dışında hiçbir görüşün ülkeyi kurtaramayacağını düşünen, kendisinden farklı olanla diyaloğa giremeyen, farklıyı kendi saflarına katmaya çalışarak güç kazandığını düşünen, demokrasi duyarlılığı düşük bir iktidarla karşı karşıyayız. Ortak akıl bile onun aklıdır. Kendi gözünde o hep haklı, hep başarılıdır. Sağ olsun muhalefet de bu kibri pekiştirmek için elinden geleni yapıyor.

 

<p>Küresel ısınma ve iklim değişikliği artık inkar edilemez bir  seviyede ancak ne yazık ki bu konud

İklim değişikliğindeki büyük tehlike

Türkiye'ye has uçak! Motoru dursa bile uçuyor

Çorum'da anne ile kızı aynı üniversitede eğitim görüyor

Kayseri'de Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait mozaikli yapı bulundu