• $ 5,756
  • € 6,4191
  • 277.251
  • 99785.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat

İller Bankası'ndan personel açılımı

İller Bankası yeni yıla insan kaynakları politikası ve planlaması yaparak girdi. Uzman ve uzman yardımcısı kadrolarını genişleten İller Bankası, mühendis ve şehir planlamacısı sayını azalttı.

İller Bankası Anonim Şirketi’nin İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği 22 Haziran 2012’den itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete’de yayımlandı. İller Bankası Anonim Şirketinin insan kaynakları politikası ve planlamasına ilişkin hususlar ile personelin göreve alınmasına, hizmet şartlarına, niteliklerine, atanma ve yetiştirilmelerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına, pozisyon ve sayılarıyla diğer özlük haklarına ilişkin usul ve esasları belirleyen Yönetmelik, İller Bankası Anonim Şirketinin personelini kapsıyor.

Personel görevini, mevzuat çerçevesinde, haiz olduğu yetkileri kullanmak suretiyle, zamanında ve en iyi şekilde yerine getirmekle yükümlü olup, görevlerinin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılmasından bir üstüne karşı sorumlu olacak. Yöneticiler, yönetimine verilmiş olan birimlerin düzenli işlemesinden, personelin çalışmasından, gerekli önlemlerin alınmasından ve işlerin zamanında ve gereği gibi sonuçlandırılmasından sorumlu olacak.

Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili tereddütleri gidermeye, uygulamayı düzenlemeye ve yönlendirmeye Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Yönetim Kurulu yetkili olacak.

4 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan mülga İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olan personelden lisans öğrenimlerine devam edenler için 4 yıl içinde öğrenimlerini tamamlamaları kaydıyla 2 defa uzmanlık ve teknik uzmanlık sınavı açılacak. Sınavlarda başarılı olanlar uzman veya teknik uzman pozisyonlarına atanacaklar.

-İZİHDE OLANLAR SÖZLEŞME YAPMAK İÇİN 30 GÜN İÇİNDE BAŞVURACAK-

4 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan mülga İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce ücretsiz izinde olan Banka personeli ile göreve başladıkları tarihi takip eden 30 gün içinde müracaatları halinde sözleşme yapılacak. 30 gün içerisinde sözleşme yapmak için müracaat etmeyenler başka kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada Genel Müdür Müşaviri olarak görev yapan personel Müşavir, Yönetim Kurulu Büro Müdürü ve Tesisler Müdürü olarak görev yapan personel ise Müdür pozisyonlarına hiçbir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında Bankada Daire Başkanı, Bölge Müdürü ve daha üst pozisyonlarda asaleten görev yapanlardan, ücretten kesme cezası ve daha üst cezalardan birisi ile cezalandırılmamış olanlar, Başmüfettiş ve Müfettiş pozisyon sayısının yüzde 20’sini geçmemek kaydıyla Müfettiş pozisyonuna atanabilecek.

-SÖZLEŞME SÜRESİ-

4 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan mülga İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihte Bankada görev yapmakta olanlardan Bankada sözleşmeli olarak çalışmayı kabul eden personelle imzalanacak ilk sözleşmenin süresi 3 yıl, takip eden sözleşmelerin süresi 1 yıl olarak belirlenecek. Ancak, müteakip sözleşmeleri bir kereye mahsus olmak üzere cari yılsonuna kadar yenilenmiş sayılacak.

-PERSONEL POZİSYON SAYILARINDA DEĞİŞİKLİK-

4 Nisan 2011 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Buna göre 6 bin 8 olan banka personeli sayısında değişiklik yapılmadı ancak banka personeli pozisyonlarında değişikliğe gidildi. Daha önce 6 genel müdür yardımcısı görev yaparken bu sayı 5’e çekildi. 890 olan mühendis sayısı 100’e, 70 olan mimar personeli 50’ye, 61 olan şehir planlayıcısı sayısı 30’e düşürüldü. 750 olan yönetim personeli 245’e, 600 olan büro personeli sayısı 345’e indirildi.

Buna karşın 20 olan kıdemli uzman personeli 100’e, 250 olan müdür personeli 260’a, 30 olan müfettiş sayısı 40’e, 960 olan teknik uzman personeli bin 700’e, 800 olan uzman kadrosu bin 172’ye, 480 olan teknik uzman yardımcısı sayısı 600’e, 400 olan uzman yardımcısı kadrosu 557’ye çıkarıldı. Ayrıca 60’ar olan tekniker ve teknisyen kadrosu 100’ere, 20 olan şoför kadrosu 30’e yükseltildi.

ANKA

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

<p>Bayraktar, mesajında, ´Ve yuvadan ayrıldı. Peşinden biz de geliyoruz. Henüz ´O´ farkında değil´ i

AKINCI Yuvadan Ayrıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye müjdeli haber: En az 2 bin 127 lira olacak

Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!