• $9,267
  • €10,8076
  • 532.08
  • 1431.81
1 Ağustos 2018 Çarşamba

Piyasaların işlevi!

Ekonomide çarkların dönmesi kadar, istikrar içinde büyümenin sürdüğüne dair algının üretilmesi de önemlidir. Uluslararası derecelendirme kuruluşları başta olmak üzere çeşitli araçlarla Türkiye karşıtı operasyon girişimlerine verilecek en önemli cevap ekonomideki ‘dalgalanmaları’ etkisizleştirip yapaylığını göstermektir ki bunun yolu da ‘istikrar algısını’ oluşturmaktan, güçlendirmekten geçmektedir.

“Şüphesiz istikrar ancak siyasette güçlü bir yönetim anlayışının olmasına bağlıdır; bunun da birkaç unsuru vardır: Bunlardan biri, devletin hukukun üstünlüğüne gösterdiği hassasiyet; diğeri, piyasa mekanizmasının kendi kuralları içinde işlemesi; bir diğeri ise, sadece ekonomide değil bütün ilişkilerde dışa açık olmaktır. Bunların varlığı istikrar için önemlidir fakat bunların işlerliğine dair algıyı üretecek bir yaklaşıma ihtiyaç bulunmaktadır.”

EKONOMİ VE YENİ SİSTEM

“Geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bu konuda G 20 Zirvesi’nde hem dışarıya hem de içeriye güçlü mesajlar vermesi bu bakımdan çok önemlidir. Bakan Albayrak ‘Piyasalarla çatışmamaktan’ bahsederken aslında demokrasi içinde bir yönetim anlayışının ‘istikrar algısını’ oluşturma işlevini dikkate almaktadır. Çünkü bir toplumda istikrarı oluşturan faktörlerin bulunmasının yanında, iktisadi çevrelerde menfi etkileri bertaraf edecek bir algının üretilmesi ve bunun güçlendirilmesi gerekmektedir.”

Bir anlamda Türkiye’nin demokratikleşme sürecinde geçirdiği önemli değişim evresinde, ekonomi üzerinden oluşturulmaya çalışılan ‘negatif kanaatlerin’ etkisizleştirilmesi demokrasinin güçlenmesi ve ülkenin yoluna devam etmesi bakımından hayati bir role sahiptir. Bu yönüyle de Bakan Albayrak’ın geçtiğimiz dönemde ‘enerji sektöründe’ ortaya koyduğu ‘yerli üretim gücünü’ harekete geçirme siyasetini, ekonominin bütününe taşıması burada önem kazanmaktadır. Hiç kimsenin ihmal etmeyeceği gerçek, Türkiye’deki sistem değişiminin aynı zamanda ‘büyük bir ekonomi olma’ iddiasının da kapsamakta olmasıdır.

DEMOKRASİ VE PİYASA

Yeni sisteme geçiş sürecinde eski hastalıklı yapının çeşitli gerekçelerle üretilmiş eklemli unsurlarının yeniden düzenlenmesi kadar, yapay olarak ortaya çıkmış bakanlıkların bazılarının birleştirilmesi de önemli olmuştur. Bunlar içinde ekonomi alanıyla ilgili olan parçalı yapıların meydana getirdiği karar alma ve uygulama süreçlerinin ‘bürokratik müdahalelere açık yapısının’ sebep olduğu sorunları çözme bakımından Ekonomi Bakanlığı’nın etrafındaki birleşmenin hayati bir önemi olduğu söylenmelidir.

“Bugün iktisadi sorunlara, toplumsal taleplerle ülkenin ekonomik potansiyeli arasında, ‘piyasa mekanizması’ içinden bir denklem kurarak karşılık vermek, icraat üretmek işin esasıdır. Bu duyarlılık hem ekonominin dinamizmini artıracak hem de ‘piyasa rasyonelitesi’ içinden yönetilecek iktisat politikalarına, içeride ve dışarıda güven duyulmasını sağlayacaktır.” Ülkeye yönelik operasyonlara komplocu yaklaşımla değil ‘piyasa kuralları ve demokrasi içinden’ cevap verdikçe Türkiye’nin önü daha da açılacaktır.

<p>Trump için Rahip Brunson neyse Biden  için Osman Kavala o mu? 10 ülkenin büyükelçisinin yayınladı

ABD'nin Kavala ısrarı neden?

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları (21 Ekim 2021)

''Her an her yerde yeni bir salgın patlak verebilir'' Korkutan uyarı

Edirne'de yoğun sis etkili oluyor