• $9,6153
  • €11,2367
  • 553.564
  • 1479.93
17 Ağustos 2020 Pazartesi

Emperyalizmin hedefindeki adam!

Joe Biden’ın konuşmasını duydunuz; bunun bilmem kaç ay önce veya bir ay önce yapılmış olmasının bir önemi var mıdır? Bu açıklama aslında reel politik bir durumu ortaya koymaktadır. Emperyalizmin siyasi tavrı açıktır: ABD’nin kontrolünde olan, onun taleplerini karşılayan, ona bağımlılık yemini ederek buyruklarını bekleyenler bir taraftadır; diğer taraf ta ise onun taleplerini reddetmekle kalmayan, dünyanın neresinde olursa olsun onun parçalayıp, yağmalamak istediği mazlum ülkelerin yanlarında duran onlarla dayanışma içinde olan, bağımsızlık siyaseti takip edenler vardır.

Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan neden hedeftedir? Bu sorunun cevabı açıktır. Türkiye Batıyla bağımlılık ilişkileri kurulduktan NATO, Dünya Bankası, IMF, Dünya Ticaret Örgütü, AB Gümrük Birliği gibi yapılarla kurumsal ilişkilere girip yıllar boyu denetim altına alındıktan sonra ilk defa bu kadar ‘kontrolden çıkmış’, ilk defa bu kadar kendi ekseninde, bağımsız bir ülke gibi davranmaya başlamıştır.

YA BAĞIMSIZLIK

Milli Mücadeleden, Gazi Paşa’dan sonra ilk defa açıkça Türkiye merkezli bir siyaset izlenmektedir.

Söz konusu konuşmadaki birkaç hususun üzerinde durmak lazımdır. Bunlardan biri; Emperyalistlerin en çok Türkiye’nin bölgesel siyasetinden rahatsız olduğu hususudur. Türkiye’yi ‘bölgede izole etme’ düşüncesi, emperyalist siyasetin Ortadoğu’da yıllardır sürdürdüğü sömürüyü kaybetme tehlikesinin/korkusunun sonucudur.

Bu tehlikenin kaynağı bölgenin demokratikleşme sürecine girmesidir. Bölge ülkelerinin demokratikleşme süreçlerine karşı Mısır örneğinde olduğu gibi askeri darbeleri desteklemeleri, muhtelif Arap ülkelerindeki kral, şeyh gibi diktatörleri ayakta tutacak yardımı yapmaları bu yüzdendir. Hiçbir halkın kendi ülkesinin yağmalanmasına göz yummayacağı için, Ortadoğu toplumlarının demokratikleşmesine şiddetle karşı çıkmaktadırlar. Türkiye’nin kontrolden çıkmasının ana nedeninin de bu olduğunu bildikleri için Erdoğan’a düşman faşizan cemaatin FETÖ’nün darbe girişiminin arkasında yer almışlardır.

YA BAĞIMSIZLIK

Diğer mesele, Türkiye’nin çok boyutlu dış politika izlemesinden duyulan rahatsızlıktır; Rusya veya başka ülkelerle girişilecek stratejik işbirlikleri ülkeye hareket alanı kazandırıp, uluslararası siyasette alternatif imkânlar sunması, Batı karşısında bağımsız bir konum elde etmek anlamına gelmektedir. Nitekim S 400 meselesinden duyulan rahatsızlık açıktır. Türkiye’nin Akdeniz’den uzak tutulması arzusu bu bağlamda bir sorun olarak görülmektedir.

Üçüncü mesele ise terör ve PKK/PYD konusu ile ilgilidir; emperyalistler için terör bir etnik farklılıklardan iç savaş çıkarma siyasetinin en önemli aracıdır; Türkiye’deki sorun ise bu ülkenin vatansever Kürtlerinin bunca yıllık iç savaş projesine karşı akraba topluluklarla birlikte bir millet olduklarını ortaya koymuş olmalarıdır. Onun için Biden gibilere kalan, bu konuda devşirilmiş terör yandaşı siyasetçiler ve katillerle işbirliğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı emperyalizmin hedefi haline getiren süreçler, Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolda atılan adımlardır. Sorum CHP’ye, ‘Ya bağımsızlık, ya ölüm’ diyen kimdi? 

<p><span style='font-size: 1.6rem;'>Yeni varyant hızla yayılıyor... Kovid geçirip, tat ve koku kaybı

Beynimizin parmak izi, hastalıkları veya kişileri tanımak için kullanılabilir mi?

Nesli tehlike altındaki şah kartal, Ankara'da tüfekle vuruldu

Tavşanlı Höyük'te bölgenin 'endüstrileşmiş ticaret merkezi' olduğuna dair bulgulara ulaşıldı

Kesilen ağaçtan bir anda kan akmaya başladı!