• $15,6296
  • €16,3746
  • 917.208
  • 2390.79
19 Mart 2020 Perşembe

Emperyalizmi yendik, sıra hastalıklarında!

Korona Virüs salgını ve onunla mücadele sürerken Çanakkale Zaferini hatırlamak neden önemlidir?

Bir asır önce önce Çanakkale’de emperyalizmi mağlup etmiştik; bu sene karşılaşılan Korona virüs vakası nedeniyle bu olayı paylaşmak için yapılması gerekenler, şehitleri anma toplantıları yapılamıyor; fakat unutmadık ve unutmayacağız.

Çanakkale Zaferi, tarihin akışını değiştiren bir zaferdir; eğer Çanakkale geçilseydi Dünya tarihinde emperyalizmin mağlup edilebilir bir şey olduğu görülemeyecek, sömürge milletlerin Asya’nın, Afrika’nın uyanışı, belki yüz yıl gecikmiş olacaktı.

Emperyalizmin vahşeti bütün Asya’yı yani Rusya, Türk Dünyası, Hindistan dâhil geniş bir dünyada, bütün Afrika, Ortadoğu coğrafyalarında tahribat daha uzun süre ve daha ağır olacaktı.

BATININ ASIL TAHRİBATI

Türkler emperyalist orduları mağlup edince Sovyet devriminin meydana geldiğini ve Rus ordularının Doğu Anadolu’dan çekildiğini dolayısıyla Milli Mücadelenin yürütülmesinde Doğu sınırlarında oluşan şartların sunduğu ortamdan dolayı bütün Milli güçlerin Batının işgalci güçlerine karşı hareket ettiği tarihsel bir gerçektir. Dolayısıyla Çanakkale Zaferi Milli Kurtuluş Savaşlarının başlama sürecini, oluşmasını ve sömürgeciliğin sonunu hazırlayan tarihsel bir dönüm noktası olmuştur.

Batı emperyalizminin birincisi görünen daha doğrusu aşikâr olduğu için herkesin üzerinde durduğu bir de daha uzun vadeli tahripkâr sonuçları olmuştur.

Bilinen sonuçları bütün dünyanın yağmalanması, tarihsel imparatorluklar başta olmak üzere bütün kıtaların sömürülmesi, Batı zenginleşirken refah seviyesi yükselirken batı dışı toplumların yoksullaşmasıdır. Bunu ekonomik, toplumsal, kültürel sonuçları, insani maliyeti çok ağır olmuştur.

Daha uzun vadede ortaya çıkan tahribatı ise, Batı emperyalizminin insan/tabiat ilişkilerini, tabiatın doğal dengelerini, insanın toprakla dolayısıyla beslenme ve gıdayla ilişki zincirinin bozulmasına uzanacak bir anlayışla bütün biyolojik/doğal şartları tahrip eden bir zihniyeti ‘modern’ diye kabul ettirecek bir ideolojiyi üretmesidir.

İNSAN-TABİAT DENGESİ ÇÖKÜNCE

Doğal dengenin bozulması, yağmur Ormanlarının tahrip edilmesi, küresel ısınma dahil birçok doğal felaketin yaşanmasına yol açacaktır; tabii olan her şeyi kar olarak değerlendirilebilecek bir nesne olarak görülmesine dayanan maddesel/çıkar eksenli bir araçsal rasyonalizm düşüncesi, doğanın kendi iç dengelerini alt üst edince, vahşi hayvanları binlerce yıllık yaşama alanlarından başka alanlara atmak, onların insanlarla ilişki kurmasını zorlayıcı şartlar oluşturmak bütünüyle yeni sorunların önünü açmak demektir. Çin gibi Batının ‘araçsal rasyonalizmini’ üretim düzenine aktaran bir ülkenin yaptıklarının farklı sonuçlar vermesi beklenemez.

Bugün Türk devleti, bütünüyle bu tahribatların neticesi olan bir virüsle başarıyla mücadele etmektedir; yüz yıl sonra emperyalizmin ürettiği hastalıklı zihniyetin tahrip ettiği insan-tabiat ilişkilerinin ürettiği virüsle mücadeleyi de kazanacak iradeyi ortaya koymuştur. Yeter ki inanalım, direnelim, kazanacağız.

<p> </p>

Türkiye'nin dev eserleri neden karalanıyor?

Haftanın yalanları deşifre edildi! İşte haftanın yalanları

Yetkililer doğruladı! Atom bombasından daha büyük

Kargalar boş evdeki duşakabini bakın ne hale getirdi! Eve gelince gözlerine inanamadı